Ştiri recente

turistic
gradi1

Direcţii

  CABINETUL PREȘEDINTELUI        
               
  CABINET VICEPREȘEDINTE I        
               
  CABINET VICEPREȘEDINTE II        
               
  SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE      
               
  COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN      
               
  COMPATIMENTUL INFORMATICĂ        
               
  COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ    
               
  SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT      
               
  DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE        
  1.COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE      
  2.COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE  
               
  SERVICIUL DE COORDONARE SI COOPERARE INSTITUȚIONALĂ
  1.COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ  ȘI GUVERNANȚĂ   
  CORPORATIVĂ            
  2.COMPARTIMENTUL PROIECTE CU FINANȚARE  NERAMBURSABILĂ
  ȘI COORDONARE INSTITUȚIONALĂ        
  3.BIROUL RELAȚIA CU MASS-MEDIA ȘI EDITAREA    
  MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI      
               
  DIRECȚIA JURIDICĂ            
  1.SERVICIUL JURIDIC ȘI  CONTENCIOS       
  2.COMPARTIMENTUL RELAȚII CU CONSILIERII      
  3.COMPARTIMENTUL PATRIMONIU          
               
  DIRECȚIA ECONOMICĂ          
  1.SERVICIUL BUGET          
  2.COMPARTIMENTUL CONTABILITATE      
               
  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ    
  1.COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE SI GESTIONAREA 
  DOCUMENTELOR            
  2.COMPARTIMENTUL NEUTRALIZARE DEȘEURI DE ORIGINE ANIMALĂ
  3.SERVICIUL ADMINISTRATIV        
  4.COMPARTIMENTUL PSI, SITUAȚII DE URGENȚĂ    
  5.COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII    
  6.COMPARTIMENTUL DESERVIRE AUTO      
               
  DIRECȚIA TEHNICĂ          
  1.SERVICIUL DRUMURI SI TRANSPORTURI      
  2.COMPARTIMENTUL TRANSPORTURI        
  3.COMPARTIMENTUL DRUMURI        
  4.SERVICIUL MANAGEMENTUL REGIONAL AL DEȘEURILOR URBANE 
  SI LUCRĂRI PUBLICE          
               
  DIRECȚIA ARHITECT ȘEF          
  1.SERVICIUL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII   
  2. COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI 
  PROTECȚIA MEDIULUI          
  3. COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
  4. COMPARTIMENTUL AVIZE, LEGALITATE      
  5. COMPARTIMENTUL G.I.S.          
               
  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ      
  1.SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR      
  2.SERVICIUL MONITORIZARE        
  3.COMPARTIMENTUL MONITORIZARE        
  4.UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR DE
   UTILITĂȚI PUBLICE          
               
               
gradi1