Ştiri recente

turistic
gradi1

Aparatul de specialitate

NR.CRT. NUME ȘI PRENUME       FUNCȚIA    
               
               
1 CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA  SECRETAR GENERAL AL JUD.
2 KOVACS MATE     ADMINISTRATOR PUBLIC  
               
  CABINET PREȘEDINTE          
1 BARAKONYI GERGO     DIRECTOR DE CABINET  
2 VACANT   CONSULTANT    
3 MÁRTON ROBERT   CONSILIER    
4 BUTKA EVA MONIKA   CONSILIER    
5 SAMI NORBERT LORAND   CONSILIER    
6 BOER ADAM     CONSILIER    
  BODOKI NOEMI HEDI      CONSILIER      
  CABINET VICEPREȘEDINTE I        
1 VACANT     CONSILIER    
2 VACANT   CONSILIER    
               
  CABINET VICEPREȘENTE II        
1 VACANT     CONSILIER    
2 VACANT     CONSILIER    
               
  SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE    
1 BÎJA TANIA     ȘEF SERVICIU    
2 BODO NICOLETA LUCIA   CONSILIER JURIDIC  
3 MACIOCA MIHAIELA-ELENA CONSILIER    
4 CHEDEA ANTONIA TUNDE   CONSILIER    
5 ELEK SORINA ADRIANA     CONSILIER    
6 CRĂCIUN MIHĂIȚĂ VLĂDUȚ CONSILIER    
7 VACANT   CONSILIER    
8 ROCA MIHAELA CLAUDIA   CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN      
1 POP-SILAGHI RENATA   AUDITOR    
2 FEHER ANGELA EVA   AUDITOR    
3 KOVACS CRISTINA ALINA   AUDITOR    
               
  COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ      
1 DOBRANSZKY RAUL ARNOLD CONSILIER    
2 BALOGH MIRABELA MARIA   CONSILIER    
3 VACANT     CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ    
1 GIURMA LOREDANA ANAMARIA CONSILIER JURIDIC  
2 MORAR BIANCA LARISA   CONSILIER JURIDIC  
3 BARTHA HELGA ELISABETA     CONSILIER JURIDIC  
               
  SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT    
1 COSTIN ALEXANDRU     ȘEF SERVICIU    
2 VACANT   SALVATOR MONTAN  
3 VACANT     SALVATOR MONTAN  
               
  DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE        
1 BURA MIHAELA ALINA   DIRECTOR EXECUTIV  
               
  COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE      
1 DRAGOȘ DIANA-MARIA   CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
2 PĂTCAȘ JANETTA DELIA AURORA CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
3 GOIA MIHAELA ILEANA   CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
4 PANAIT MIMI     CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
5 CHIȘ FLOAREA     CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
6 ONCI SERGIU MARCEL   CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
7 TĂMÂIAN MIRCEA-MIHAI-GHEORGHE CONSILIER JURIDIC  
8 GROZA ALEXANDRU CĂTĂLIN CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
9 SILVĂȘAN ANITA MAGDALENA CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
10 ROCA DANIEL LUCIAN   CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
11 TAMAS ANETTA-ANNAMARIA CONSILIER JURIDIC  
12 VACANT TEMPORAR     CONSILIER JURIDIC  
               
  COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE  
1 TIMIȘ RALUCA MARIA   CONSILIER JURIDIC  
2 CAIȚA VIOREL ALBINEL   CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
3 GOJE LAVINIA GEORGIANA     CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE
               
  SERVICIUL DE COORDONARE SI COOPERARE INSTITUȚIONALĂ
1 NAGY BRIGITTA MONICA   ȘEF SERVICIU    
               
  COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI GUVERNANȚĂ 
  CORPORATIVĂ            
1 ILUȚ ALINA RAMONA   CONSILIER    
2 RUSU LIVIU ALIN     CONSILIER    
3 LUȚAȘ IVETT     CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ȘI 
  COORDONARE INSTITUȚIONALĂ        
1 POP NICOLETA     CONSILIER JURIDIC  
2 LENGHEL EVA     CONSILIER    
3 VACANT     CONSILIER    
4 VASIL-MARINESCU LILIANA FLORICA     CONSILIER    
5 POPDAN EDUARD     CONSILIER    
6 FEKETE ANDREAS RAUL     CONSILIER    
               
  BIROUL RELAȚIA CU MASS-MEDIA ȘI EDITAREA     
  MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI      
1 NAGHIU FLORICA     ȘEF BIROU    
2 CRASNAI ALEXANDRA TEODORA CONSILIER    
3 MUNICH ANETTA     CONSILIER    
4 ȘIKET VALERICA EUGENIA   CONSILIER    
5 PRODANIUC PAVEL     CONSILIER    
               
  DIRECȚIA JURIDICĂ           
1 MÎNDRUT MARIUS VASILE   DIRECTOR EXECUTIV  
               
  SERVICIUL JURIDIC ȘI  CONTENCIOS       
1 GRECU MARGARETA ILEANA ȘEF SERVICIU    
2 VACANT TEMPORAR     CONSILIER JURIDIC  
3 VĂRAN SIMONA-CORINA   CONSILIER JURIDIC  
4 MATEI MĂRGĂRIT VIOREL   CONSILIER JURIDIC  
5 BĂBȚAN ALEXANDRA MIOARA CONSILIER JURIDIC  
6 PUIU HOREA CLAUDIU   CONSILIER JURIDIC  
7 DAN MARIANA   CONSILIER JURIDIC  
8 VACANT     CONSILIER JURIDIC  
9 ROBEL DANIELA AURICA   CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL RELAȚII CU CONSILIERII    
1 KAROLYI ANDREA ERZSEBET CONSILIER    
2 FODOR CARMEN     CONSILIER JURIDIC  
3 VACANT    CONSILIER JURIDIC  
4 CZUMBIL SORANA     CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL PATRIMONIU      
1 BUBOI-DONCA OFELIA-GABRIELA CONSILIER JURIDIC  
2 FARCĂU MARIA     CONSILIER    
3 SZEGEDI GYONGYI     CONSILIER    
4 ARDELEAN AUREL ADRIAN   CONSILIER    
5 DRAGOȘ SIMONA LILIANA   CONSILIER    
               
  DIRECȚIA ECONOMICĂ          
1 HADADY EVA KATALIN   DIRECTOR EXECUTIV  
               
  SERVICIU BUGET            
1 MANȚA MAGDALENA SOFIA ȘEF SERVICIU    
2 OLAH-ROȘCA MIHAELA MERCEDES CONSILIER    
3 CHIȘ ȘTER CECILIA FLORICA CONSILIER    
4 ROȘU ADRIANA CARMEN   CONSILIER JURIDIC  
5 VAIDA EVA EMESE     CONSILIER    
6 ONCI NADIA ECATERINA   CONSILIER    
7 VACANT     CONSILIER    
8 ERDEI-DOLOCZKI EDITA ELISABETA CONSILIER    
9 STANCU MONICA     CONSILIER    
10 DUDAȘ FLORENTINA LIA   CONSILIER    
11 AȘTILEAN OANA ALEXANDRA   CONSILIER    
12 MUREȘAN ELISABETA   REFERENT    
               
  COMPARTIMENTUL CONTABILITATE      
1 VEREȘ  ISTVAN ARTUR   CONSILIER    
2 GONCZY KLARA GABRIELA CONSILIER    
3 BACI MIHAELA TABITA   CONSILIER    
4 POP ADRIANA     CONSILIER    
5 NICA DANA     CONSILIER    
6 VARGA VALENTIN     CONSILIER    
7 VACANT     CONSILIER    
8 KOOS RITA     REFERENT DE SPECIALITATE
               
  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ    
1 PÂRCĂLAB OANA DANA   DIRECTOR EXECUTIV  
               
  COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE SI GESTIONAREA 
  DOCUMENTELOR            
1 MARCUȚ CARMEN     CONSILIER    
2 ERDEI DOREL ALEXANDRU   CONSILIER    
3 BARTHA LEVENTE     CONSILIER JURIDIC  
4 ȘIMON MARCEL-FLORIN   CONSILIER JURIDIC  
5 FERNEA RODICA     CONSILIER    
6 PAULIUC NICOLETA   CONSILIER    
7 TUNS VASILE     CONSILIER    
8 ROCA MELANIA DORINA   CONSILIER    
9 POP MARIA     REFERENT    
10 DALAN ANA     REFERENT    
               
  COMPARTIMENTUL NEUTRALIZARE DEȘEURI DE ORIGINE ANIMALĂ
1 VACANT     CONSILIER    
               
  SERVICIUL ADMINISTRATIV        
1 ROGOZ MANUELA BIANCA   SEF SERVICIU    
2 ȘUTA MARIA MARTA   CONSILIER    
3 DRAGOȘ VIORICA     CONSILIER    
4 SUCIU OVIDIU GHEORGHE   CONSILIER    
5 SĂVESCU IONUȚ ALEXANDRU CONSILIER    
6 STAN DARIUS CIPRIAN   CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL PSI, SITUAȚII DE URGENȚĂ    
1 LIBOTEANU CRISTIAN MARIUS REFERENT    
               
  COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII    
1 VACANT   MUNCITOR CALIFICAT  
2 VACANT     MUNCITOR CALIFICAT  
3 GECSE IOSIF     MUNCITOR CALIFICAT  
4 ȘEREȘ LUCIAN ARMAND   MUNCITOR CALIFICAT  
5 SZARAZ ROMULUS ȘTEFAN    MUNCITOR CALIFICAT  
6 BERECZKI NOEMI     MUNCITOR NECALIFICAT
7 MUREȘAN NADIA   MUNCITOR NECALIFICAT
8 CULIC LENUȚA     MUNCITOR NECALIFICAT
9 ȘIPOȘ FLORICA RODICA   MUNCITOR NECALIFICAT
10 ALEXA ILDIKÓ   MUNCITOR NECALIFICAT
11 GECSE ELISABETA     MUNCITOR NECALIFICAT
12 KOVACS ANIȘOARA   MUNCITOR NECALIFICAT
13 VACANT     MUNCITOR NECALIFICAT
14 ZSOFI GEORGETA     MUNCITOR NECALIFICAT
15 SIMON ERIKA     MUNCITOR NECALIFICAT
16 VEKONY SIMONA  MUNCITOR NECALIFICAT
               
  COMPARTIMENTUL DESERVIRE AUTO      
1 ȘIMON CORIN     ȘOFER      
2 HORVATH ISTVAN ZSOLT   ȘOFER      
3 JENEY STEFAN IOSIF   ȘOFER      
4 ȘIPOȘ FRANCISC IOSIF   ȘOFER      
5 VACANT     ȘOFER      
6 PAULIUC MIRCEA     ȘOFER      
7 RIȘCĂU SERGIU RĂZVAN   ȘOFER      
8 PISCORAN ISTVAN     ȘOFER      
               
  DIRECȚIA TEHNICĂ          
1 ȘEREȘ IOAN     DIRECTOR EXECUTIV  
               
  SERVICIUL DRUMURI SI TRANSPORTURI      
1 FAUR MARCEL VASILE   ȘEF SERVICIU    
               
  COMPARTIMENTUL TRANSPORTURI      
1 TĂTARU MARCEL     CONSILIER    
2 BOTA ALEXANDRU MIHAI   CONSILIER JURIDIC  
3 KRUCZ ANDREI     REFERENT    
               
  COMPARTIMENTUL DRUMURI        
1 FARC OVIDIU HOREA   CONSILIER    
2 AMAȚI ANA RODICA   CONSILIER    
3 HARKEL IUDIT     CONSILIER    
4 VACANT     CONSILIER    
5 VACANT   CONSILIER    
6 RĂFAN OVIDIU VASILE   CONSILIER    
7 SILVĂȘAN SORIN-GHEORGHE CONSILIER    
8 NAGY ADALBERT     CONSILIER    
9 MOIȘ IOANA FILOMENA   CONSILIER    
               
  SERVICIUL MANAGEMENTUL REGIONAL AL DEȘEURILOR URBANE 
  SI LUCRĂRI PUBLICE          
1 BURA ANGELA MARIA   ȘEF SERVICIU    
2 POPA CRISTIAN DANIEL   CONSILIER    
3 NAGY ISTVAN     CONSILIER    
4 KNOBLICH EMESE     CONSILIER    
5 SMITH CRINA     CONSILIER    
6 VACANT CONSILIER    
7 OROS CIPRIAN FLORIN   CONSILIER    
8 DOBRAN ANCA DELIA   CONSILIER JURIDIC  
9 VACANT TEMPORAR     CONSILIER    
10 VACANT   CONSILIER    
11 MARINESCU CECILIA MONICA CONSILIER    
               
  DIRECȚIA ARHITECT ȘEF          
1 GYURE-ROTARIUC NOEMI ANDREA ARHITECT ȘEF    
               
  SERVICIUL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII,   
1 BOTEZAN TIBERIU DORIN   ȘEF SERVICIU    
               
  COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI
  PROTECȚIA MEDIULUI          
1 BUD DANIELA-EMILIA CONSILIER    
2 PUIU DORINA     CONSILIER    
3 GĂGEANU DIANA STEPANIDA     ARHITECT    
4 FILIP RALUCA ROXANA   CONSILIER    
5 CULIC DANIELA NICULINA   CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
1 VACANT     ARHITECT    
2 IUHASZ ZSOLT FERENC   CONSILIER    
3 POP ADRIAN     CONSILIER    
4 VACANT     CONSILIER    
5 VACANT     CONSILIER    
               
  COMPARTIMENTUL AVIZE, LEGALITATE      
1 BUZAȘ ALINA NICOLETA   CONSILIER    
2 CHIRILĂ MONICA ROXANA   CONSILIER JURIDIC  
               
  COMPARTIMENTUL G.I.S.          
1 KOVACS JOHANNA IZABELLA CONSILIER    
2 SZABÓ ÁRPÁD   CONSILIER    
3 MĂRCUȚIU NOEMI     CONSILIER    
               
  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ      
1 ȘTERN FELICIA CRISTINA   DIRECTOR EXECUTIV  
               
  SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR    
1 BARTA BIANCA MELANIA   ȘEF SERVICIU    
2 ROATIȘ ALINA LIGIA   CONSILIER JURIDIC  
3 LEȘ LAVINIA RAMONA   CONSILIER JURIDIC  
4 JANKO-SZEP ISTVAN TAMAS CONSILIER    
5 MARC DIANA     CONSILIER    
6 TEODORESCU DANA MIRELLA CONSILIER    
7 TĂNASE LOREDANA ROXANA CONSILIER JURIDIC  
8 VACANT TEMPORAR   CONSILIER    
9 MOLDOVAN ADELA   CONSILIER    
10 SAVU RAMONA INA MIHAELA CONSILIER    
11 OLAH CARMEN TUNDE KLARA CONSILIER    
12 CHEREJI LUCIANA CRISTINA CONSILIER    
13 MUNICH FLORIN     CONSILIER    
14 KINAL MARTA     CONSILIER    
15 VACANT TEMPORAR   CONSILIER    
16 FILIP MIHAELA   CONSILIER    
17 RUBA AGNETA     CONSILIER    
               
  SERVICIUL MONITORIZARE        
1 ROMAN LUMINIȚA LILIANA ȘEF SERVICIU    
               
  COMPARTIMENTUL MONITORIZARE      
1 DONCA MARIA CLAUDIA   CONSILIER    
2 POPESCU ȘIPOȘ ADINA     CONSILIER    
3 VACANT     CONSILIER    
4 CRÂNCĂU ADRIANA MARIA CONSILIER    
               
  UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR DE
   UTILITĂȚI PUBLICE          
1 ANDREICA CRINA MARIA   CONSILIER    
2 MARIȚA ALINA MARIANA   CONSILIER    
3 VACANT     CONSILIER    
               
               
gradi1