Ştiri recente

turistic
gradi1

» II. Strategia de dezvoltare a judeţului

II.1. Context regional, naţional şi european

În elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare s-a ţinut cont de politicile, strategiile şi programele existente la nivel european, naţional şi regional. Trebuie menţionat, însă, că ne aflăm la mijlocul unei perioade de programare 2007-2013, prin urmare majoritatea documentelor strategice se referă la această perioadă. Totuşi, acolo unde au început deja discuţiile privind direcţiile strategice pentru următoare perioadă de programare 20014-2020, s-a ţinut cont de acestea.

În iunie 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa 2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei şi la o regenerare a vieţii economice europene printr-un program coordonat de reforme, în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul

Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 vizează:

– rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
– nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
– obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
– emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
– 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile
– creşterea cu 20% a eficienţei energetice
– rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%
– ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de cel puţin 40%
– scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.

Citiţi restul capitolului descărcănd următorul fişier PDF.

CAPITOLUL II - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI
CAPITOLUL II - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI
CAPITOLUL-II-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-JUDET%CC%A7ULUI.pdf
1.2 MiB
889 Downloads
Details...

gradi1