Ştiri recente

turistic
gradi1

REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN ACÂȘ

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Contract de finanţare: Nr. 223/ 25.07.2017

Durata contractului de finanţare: 28 de luni

Beneficiar: Parohia Reformată Acâș

                  UAT Județul Satu Mare – partener                             

Obiective: Prin reabilitarea bisericii reformate din Acâș se urmărește conservarea, restaurarea și punerea în valoare a acestui monument de arhitectură, respectiv activități pentru promovarea turistică a monumentului, respectându-i funcțiunea actuală de biserică.                                        

Odată cu realizarea proiectului, obiectivul de patrimoniu restaurat va fi inclus în circuitul public.

Valoare totală a proiectului:  2.287.225,63 lei

gradi1