Ştiri recente

turistic
gradi1

Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la aeroportul Satu Mare

Programul de finanţare:  Programul Operațional Sectorial – Transport (POS T) 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, DMI 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.

Contract de finanţare:  în data de 2 octombrie 2015 s-a semnat contractul  de finanţare între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport 2007-2013 și Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare în calitate de Beneficiar, Cod Proiect POST/2015/2/4/281, COD SMIS 59503

Durata de implementare a proiectului: 3 luni, de la 02.10.2015 la 31.12.2015

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transport aerian pe teritoriul României, pentru realizarea obiectivului general al Programului Operațional Sectorial ”Transport” 2007-2013 și anume de a promova un transport durabil în România, în condiții de siguranță și eficiență, pentru persoane și mărfuri, la nivel de servicii la standarde europene.

Valoarea totală a proiectului: 66.293.636,26 lei.

gradi1