Ştiri recente

turistic
gradi1

Promovarea cooperării transfrontaliere româno-ucrainiene între autorităţile publice locale din judeţul Satu Mare şi regiunea Transcarpatia

Programul de finanţare: PHARE CBC 2006 România-Ucraina – depus în anul 2008

Durata de implementare: 14 luni

Obiective: Stabilirea de noi legături transfrontaliere româno-ucrainene prin organizarea unor activităţi de  instruire a unui număr de 30 de angajaţi ai autorităţilor publice locale din judeţul Satu Mare şi regiunea Zakarpatska. Se doreşte, de asemenea, atingerea unui grad ridicat de integrare, coeziune economică şi socială, de dezvoltare a solidarităţii între comunităţile urbane şi rurale din ambele ţări, prin cooperare transfrontalieră.

Valoare proiect:  46.902 Euro

gradi1