Ştiri recente

turistic
gradi1

Pe două roţi între Turulung şi Magosliget cod HURO/ 1101/ 015

Programul de finanţare:  Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013,  Axa prioritatea 1, Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare, Domeniul Major de Intervenţie: 1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier

Contract de finanţare: semnat cu Agenţia Naţională de Dezvoltare Ungaria, Nr. HURO/1101/015/1.1.1

Durata contractului de finanţare: 15.12.2012 – 14.12.2015

Obiective: realizarea unei  piste pentru ciclişti, pe digul sudic al râului Tur, între Turulung şi graniţa de stat cu Ungaria, ce se va continua pe teritoriul Ungariei şi va realiza o legătură cu o magistrală ciclistă prevăzută de-a lungul râului Tisa.

Valoare totală a proiectului:  5.065.699 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Satu Mare este de  2.269.878  euro.

 

În cadrul proiectului, a fost realizată o aplicație pentru telefoane mobile și tablete, cu scopul de a prezenta valorile naturale aflate de-a lungul pistei cicliste realizate.

Aplicația se poate accesa de pe următorul link: http://www.eke.ro/trip/projektek?lang=ro

gradi1