Ştiri recente

turistic
gradi1

Modernizarea standului de vizitare la Muzeul în aer liber al Tării Oaşului – Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare

Programul de finanţare: PHARE /2001

Durata de implementare: 39 luni

Solicitantul principal al proiectului a fost Consiliul Judeţean Satu Mare, în parteneriat cu Consiliul Local Negreşti Oaş şi Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti Oaş.

Proiectul este menit să salveze valori ale patrimoniului cultural din zona de Nord-Vest a ţării, în special din Ţara Oaşului, care în condiţiile actuale, datorită insuficientelor resurse financiare locale, sunt supuse unui proces continuu de degradare.

Obiectivul proiectului: vizează creşterea atractivităţii turistice a zonei Oaş prin conservarea patrimoniului istoric şi cultural al acesteia, ridicarea standardului de funcţionare a Muzeului în aer liber al Ţării Oaşului prin reabilitarea infrastructurii muzeale.

Proiectul a constat in realizarea unor lucrări de restaurare a obiectivelor muzeale, lucrări de infrastructură în incintă.

Valoarea totală a proiectului: 174.828,03 EURO

gradi1