Ştiri recente

turistic
gradi1

Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul Satu Mare – DJ 109 L, Negreşti Oaş – Turţ, cod SMIS 1415

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Nr. 124 din 11.04.2009

Durata contractului de finanţare: 11.04.2009-11.06.2015

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Satu Mare

Obiective: Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi bunurilor în judeţul Satu Mare prin modernizarea infrastructurii judeţene de transport rutier, în vederea sprijinirii dezvoltarii economice durabile. Proiectul are ca şi obiectiv modernizarea drumului judeţean DJ 109 L, pe o lungime totală de 28,4 km pe două tronsoane care sunt într-o stare mai degradată.

Valoare totală a proiectului: 62.897.184,26 Lei

gradi1