Ştiri recente

turistic
gradi1

Modernizare drum de ocolire în zona de sud (DJ 194) Satu Mare cod SMIS 2338

Programul de finanţare: Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Nr. 1241 din 04.03.2011

Durata contractului de finanţare: 04.03.2011-04.10.2014

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Satu Mare

Obiective: Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi bunurilor în judeţul Satu Mare prin modernizarea infrastructurii judeţene de transport rutier, în vederea sprijinirii dezvoltarii economice durabile. Proiectul are ca şi obiectiv modernizarea drumului judeţean DJ 194, pe o lungime totală de 10,4 km.

Valoare totală a proiectului:  22.881.107,20 Lei

gradi1