Ştiri recente

turistic
gradi1

Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş, cod SMIS: 5460

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 –  Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Nr. 791 din 30.06.2010.

Durata contractului de finanţare: 30.06.2010 – 30.07.2014

Beneficiar: Consiliul Judeţean Satu Mare

Obiective: Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală şi eficientizarea acestora, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Valoare totală a proiectului: 3.002.187,76 Lei

gradi1