Ştiri recente

turistic
gradi1

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de uregenţă din Transilvania de Nord – Etapa III

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de intervenţie 3.3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest

Durata de implementare a proiectului: 18 luni, 27 martie 2014 – 27 septembrie 2015

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Transilvania de Nord”

Obiective: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Valoare totală a proiectului: 11.600.000 Lei

gradi1