Ştiri recente

turistic
gradi1

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord- ETAPA II, cod SMIS 38406

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Nr. 3187 din 07.06.2012

Durata contractului de finanţare: 08.06.2012 – 07.05.2014

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Transilvania de Nord”

Obiective: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord -Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Valoare totală a proiectului: 10.108.356 Lei

gradi1