Ştiri recente

turistic
gradi1

Drumul Vinului Sătmărean, cod SMIS 22194

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Contract de finanţare: semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Nr. 1974 din 08.08.2011

Durata contractului de finanţare: 08.08.2011 – 08.05.2014

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Satu Mare

Obiective: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii naţionale a judeţului Satu Mare pe harta turistică a României prin prisma promovării produsului turistic viticol sătmărean.

http://vinulsatmarean.ro/

Valoare totală a proiectului: 809.186,80 Lei

gradi1