Ştiri recente

turistic
gradi1

Controlul integrat al Poluării cu Nutrienţi

Programul de finanţare: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul Global de Mediu şi fonduri locale.

Convenţie de Colaborare: semnată între Ministerul Mediului si Pădurilor, Unitatea de Management a Proiectului ,, Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Satu Mare, Nr. 10 din 26.03.2009.

Durata Convenţiei de Colaborare: 26.03.2009 – 30.11.2015

Obiective: Promovarea unui sistem  eficient de gospodărire a gunoiului de grajd provenit de la  cresterea  animalelor în localităţile rurale precum şi a deşeurilor organice din gospodării, prin realizarea de investiţii la nivel de comună şi furnizarea de echipamente pentru colectare şi compostare, realizarea de investiţii privind canalizarea şi epurarea apelor uzate, plantarea de perdele forestiere de protecţie, promovarea de practici agricole prietenoase mediului.

 Valoare totală a proiectului: 3.681.381,56 Euro

gradi1