Ştiri recente

turistic
gradi1

Adaptibilitate – Șansa la o viață activă

Programul de finanţare: Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale”,  Domeniul major de intervenţie 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Contract de finanţare: Numărul de identificare al contractului POSDRU /120/6.2/G/124215, Numărul de înregistrare OIPOSDRU 3605/28.06.2013

Durata contractului de finanţare: 01.07.2013 – 30.06.2015
Parteneri: Proiectul se va dezvolta la nivlul regiunii de Nord -Vest, printr-un parteneriat între factorii decidenţi cu atribuţii în domeniu şi mediu asociativ şi anume: Aplicant – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare, Judeţul Satu Mare, Asociaţia  Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare, Asociaţia Centru de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare.
Obiective: Proiectul îşi propune deschiderea unui centru de accesibilizare şi adaptare, al doilea din Regiunea de Nord Vest care să furnizeze măsuri ce să permită integrarea persoanelor cu dizabilităţi, prin realizarea de adaptări pentru transportul şi accesul persoanelor cu dizabilităţi. Important de menţionat că în acest moment nu există nici un service autorizat în România pentru realizarea acestor lucrări. Pe lângă facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupului ţintă, aceasta este principala valoare adăugată a proiectului.
Valoare totală a proiectului: 1.787.351,5 Lei
gradi1