Ştiri recente

turistic
gradi1

Constituirea

Constituirea si componenţa consiliului judeţean
Constituirea si componenţa consiliului judeţean
(1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(2) Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin votuniversal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii…Descarca fisierul de mai jos pentru informatiile complete

Constituirea consiliului judetean
150.5 KiB
6293 Downloads
Details...

Atribuţiile consiliului judeţean
(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului ; …Descarca fisierul de mai jos pentru informatiile complete

Atributiile Consiliului
Atributiile Consiliului
atributii.pdf
111.7 KiB
642 Downloads
Details...

Funcţionarea consiliului judeţean
(1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit , prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
(2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales….Descarca fisierul de mai jos pentru informatiile complete

Functionarea Consiliului Judetean
117.5 KiB
2466 Downloads
Details...

Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean
(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.
(2) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie…Descarca fisierul de mai jos pentru informatiile complete

Presedintele si vicepresedintii
124.7 KiB
3804 Downloads
Details...

Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local . Secretarul comunei , oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie…Descarca fisierul de mai jos pentru informatiile complete

gradi1