Ştiri recente

turistic
gradi1

Hotărâri

 

REGISTRE HOTĂRÂRI

 

Registrul pentru evidența  Hotărârilor pe anul 2020

 

Nr. Dată Titlu Link
1  Hotărârea nr. 1/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Hotărârea nr. 2/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Beseni Cristian Valer

 
3 Hotărâre nr. 3/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de             specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Hotărâre nr. 4/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Hotărâre nr. 5/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Hotărâre nr. 6/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Hotărâre nr. 7/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Hotărâre nr. 8/14.02.2020  

HOTĂRÂREA privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

 
9 Hotărâre nr. 9/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Liviu

 
10 Hotărâre nr. 10/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean Vlad Ionuț

 
11 Hotărâre nr. 11/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George

 
12 Hotărâre nr. 12/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
13 Hotărâre nr. 13/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
14 Hotărâre nr. 14/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
15 Hotărâre nr. 15/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

 
16 Hotărâre nr. 16/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență social

 
17 Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
18 Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
19 Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

HOTARÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

 
20 Hotărâre nr. 20/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
21 Hotărâre nr. 21/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
22 Hotărâre nr. 22/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
23 Hotărâre nr. 23/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

 
24 Hotărâre nr. 24/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență

 
25 Hotărâre nr. 25/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean în județul Satu Mare

 
26 Hotărâre nr. 26/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

 
27 Hotărâre nr. 27/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
28 Hotărâre nr. 28/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
29 Hotărâre nr. 29/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

 
30 Hotărâre nr. 30/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

 
31 Hotărâre nr. 31/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
32 Hotărâre nr. 32/25.02.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al     Consiliului Județean Satu Mare

 
33 Hotărâre nr. 33/19.03.2020  

HOTĂRÂREA pentru modificarea art. 68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 166/2012

 
34  

Hotărâre nr. 34/19.03.2020

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020  
35 Hotărâre nr. 35/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

 
36 Hotărâre nr. 36/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din
administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

 
37 Hotărâre nr. 37/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

 
38 Hotărâre nr. 38/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,
în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

 
39 Hotărâre nr. 39/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
40 Hotărâre nr. 40/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
41 Hotărâre nr. 41/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

 
42 Hotărâre nr. 42/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

 
43 Hotărâre nr. 43/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
44 Hotărâre nr. 44/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

 
45 Hotărâre nr. 45/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

 
46 Hotărâre nr. 46/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

 
47 Hotărâre nr. 47/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
48 Hotărâre nr. 48/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

 
49 Hotărâre nr. 49/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

 
50 Hotărâre nr. 50/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

 
51 Hotărâre nr. 51/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

 
52 Hotărâre nr. 52/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

 
53 Hotărâre nr. 53/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate

 
54 Hotărâre nr. 54/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
55 Hotărârea nr. 55/18.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

 
56 Hotărârea nr. 56/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

 
57 Hotărârea nr. 57/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

 
58 Hotărârea nr.58/21.07.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

 
59 Hotărârea nr.59/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
60 Hotărârea nr.60/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2020 

 
61 Hotărârea nr.61/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în    incintele unor clădiri aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare

 
62 Hotărârea nr.62/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei   solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
63 Hotărârea nr.63/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”

 
64 Hotărârea nr.64/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km21+317”

 
65 Hotărârea nr.65/31.07.2020  

HOTĂRĂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 197, km4+500”

 
66 Hotărârea nr.66/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
67 Hotărârea nr.67/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
68 Hotărârea nr.68/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

 
69 Hotărârea nr.69/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

 
70 Hotărârea nr.70/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și  asistență  socială ,,Șansa Satu Mare  

 
71 Hotărârea nr.71/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
72 Hotărârea nr.72/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

 
73 Hotărârea nr.73/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

 
74 Hotărârea nr.74/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2020

 
75 Hotărârea nr.75/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Județului Satu  Mare   a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare,  cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene  Satu Mare

 
76 Hotărârea nr.76/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind darea  în administrare temporară către  Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 194, în lungime de 1.030 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

 
77 Hotărârea nr.77/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind darea în administrare temporară către Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 195C, în lungime de 365 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

 
78 Hotărârea nr.78/06.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la     nivel județean / regional, a proiectului “Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1 + 300 – 41 + 300”

 
79 Hotărârea nr.79/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
80 Hotărârea nr.80/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
81 Hotărârea nr.81/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, tronson I km 0+000-km 10+432 Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare”

 
82 Hotărârea nr.82/31.08.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”

 
83 Hotărârea nr.83/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

 
84 Hotărârea nr.84/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”

 
85 Hotărârea nr.85/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

 
86 Hotărârea nr.86/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprefețe de 1.000 mp din imobilul  ,,Platformă de îmbarcare – debarcare “, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare şi în administrarea R.A. Aeroportul Satu Mare

 
87 Hotărârea nr.87/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
88 Hotărârea nr.88/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social ce pot fi acordate elevilor din învățământul special de stat din județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021 

 
89 Hotărârea nr.89/31.08.2020  

HOTĂRÂREA pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
90 Hotărârea nr.90/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
91 Hotărârea nr.91/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al           Școlii de Arte Satu Mare

 
92 Hotărârea nr.92/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

 
93 Hotărârea nr.93/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

 
94 Hotărârea nr.94/09.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
95 Hotărârea nr.95/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
96 Hotărârea nr.96/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea pe anul 2020 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2019

 
97 Hotărârea nr.97/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea acordului de parteneriat, a proiectului și a cofinanțării necesare realizării documentației tehnice aferente investiției ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

 
98 Hotărârea nr.98/22.09.2020  

HOTĂRÂREA  privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2020

 
99 Hotărârea nr.99/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ”

 
100 Hotărârea nr.100/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”

 
101 Hotărârea nr.101/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109N Acâș – Unimăt – DN 1F”

 
102 Hotărârea nr.102/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

 
103 Hotărârea nr.103/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Acâș în domeniul public al Județului Satu Mare a segmentului de drum din DJ 109N (Tronson 6), înscris în  CF nr.102583 Acâș, sub nr. cadastral 102583

 
104 Hotărârea nr.104/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții„Centru de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență”

 
105 Hotărârea nr.105/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea arondării comunelor Călinești Oaș, Cămărzana și Târșolț de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Negrești Oaș la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Comunei Bixad

 
106 Hotărârea nr.106/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Fundația Caritabilă Sfântul Daniel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare și Județul Satu Mare în vederea implementării Proiectului „Cooperare româno-elvețiană – un parteneriat de dezvoltare instituțională prin creșterea capacității operaționale”

 
107 Hotărârea nr.107/11.11.2020  

HOTĂRÂREA privind organizarea comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

 
108 Hotărârea nr.108/11.11.2020  

HOTĂRÂREA privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nagy Szabolcs

 
109 Hotărârea nr.109/11.11.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea modelului legitimației de președinte/ vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv de consilier județean și a modelului semnului distinctiv al acestor calități

 
110 Hotărârea nr.110/16.11.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 septembrie 2020 

 
111 Hotărârea nr.111/16.11.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
112 Hotărârea nr.112/16.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
113 Hotărârea nr.113/16.11.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 31/2019 privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2020

 
114 Hotărârea nr.114/16.11.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
115 Hotărârea nr.115/16.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
116 Hotărârea nr.116/16.11.2020  

HOTĂRÂREA privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliului Județean Satu Mare la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

 
117 Hotărârea nr.117/25.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a   mandatului   de consilier judeţean al domnului Rotar Marinel

 
118 Hotărârea nr.118/25.11.2020  

HOTĂRÂREA   pentru modificarea Anexei –  Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

 
119 Hotărârea nr.119/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024   

 
120 Hotărârea nr.120/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Satu Mare

 
121 Hotărârea nr.121/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Satu Mare a reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 
122 Hotărârea nr.122/25.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare

 
123 Hotărârea nr.123/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Satu Mare în Comisia de orientare școlară și profesională și în Comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare 

 
124 Hotărârea nr.124/25.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes”

 
125 Hotărârea nr.125/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentantului Județului Satu Mare în   Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Transilvania de Nord”

 
126 Hotărârea nr.126/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în organele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Expres Maramureș Satu Mare”

 
127 Hotărârea nr.127/25.11.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului ,,Suntem alături de TINE(ri)!”, Cod SMIS 135172, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv, apel de proiecte POCU/738/4/20/, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
128 Hotărârea nr.128/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului „WE TRANSFER… Educating for democracy” depus în cadrul Programului ,,Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare

 
129 Hotărârea nr.129/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale drum județean DJ 194 C : intersecție DN 19A-Botiz (int DN 19), km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”

 
130 Hotărârea nr.130/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 108 C  Carei (DJ 108M) – Căpleni (Biserica și  Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0 + 000- km 3 + 500”

 
131 Hotărârea nr.131/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare

 
132 Hotărârea nr.132/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Dinu   Lipatti” Satu Mare

 
133 Hotărârea nr.133/25.11.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcţii  al Şcolii de Arte Satu Mare

 
134 Hotărârea nr.134/11.12.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
135 Hotărârea nr.135/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 noiembrie 2020

 
136 Hotărârea nr.136/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
137 Hotărârea nr.137/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea pe anul 2021 a preţurilor medii ale principalelor produse    agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 
138 Hotărârea nr.138/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare  și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2021

 
139 Hotărârea nr.139/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare

 
140 Hotărârea nr.140/23.12.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene Satu Mare

 
141 Hotărârea nr.141/28.12.2020  

HOTĂRÂREA privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Satu Mare,
pentru mandatul 2020-2024

 
142 Hotărârea nr.142/30.12.2020  

HOTĂRÂREA privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de  Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

 

 

Registrul pentru evidența Hotărârilor pe anul 2021

 

Nr. Dată Titlu Link
1 Hotărârea nr.1/14.01.2021

 

HOTĂRÂREA privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cozma Adrian Felician 

 
2 Hotărârea nr.2/14.01.2021  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
3 Hotărârea nr.3/14.01.2021  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului „APT – Alternative pentru tine”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
4 Hotărârea nr.4/29.01.2021  

pentru modificarea Anexei –  Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020 

 
5 Hotărârea nr.5/29.01.2021  

 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Satu Mare 

 
6 Hotărârea nr.6/29.01.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 126/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în organele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

 
7 Hotărârea nr.7/29.01.2021  

privind desemnarea a doi consilieri județeni în cadrul Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Satu Mare

 
8 Hotărârea nr.8/29.01.2021  

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean  Satu Mare

 
9 Hotărârea nr.9/29.01.2021  

privind modificarea Statului de funcții al Muzeului  Județean Satu Mare

 
10 Hotărârea nr.10/29.01.2021  

privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a Judeţului Satu Mare pentru învăţământul special

 
11 Hotărârea nr.11/29.01.2021  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

 
12 Hotărârea nr.12/29.01.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  Satu Mare în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Satu Mare

 
13 Hotărârea nr.13/29.01.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Satu Mare

 
14 Hotărârea nr.14/29.01.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Consiliul Administrativ al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

 
15 Hotărârea nr.15/29.01.2021  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Satu Mare 

 
16 Hotărârea nr.16/25.02.2021  

privind aprobarea achiziţionării unor servicii  juridice de  consultanţă, de asistenţă şi/sau  de reprezentare a Bibliotecii Județene Satu Mare în  dosarul nr. 107/83/2021 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare   

 
17 Hotărârea nr.17/25.02.2021  

privind aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare 

 
18 Hotărârea nr.18/25.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei (DJ108M) – Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova)  km  0+000 – km 3+500”

 
19 Hotărârea nr.19/25.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare”

 
20 Hotărârea nr.20/25.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos”

 
21 Hotărârea nr.21/25.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale drum județean DJ 194 C : intersecție DN 19A-Botiz (int DN 19), km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”

 
22  

Hotărârea nr.22/25.02.2021

privind modificarea Statului de funcții al Muzeului     Județean Satu Mare  
23 Hotărârea nr.23/25.02.2021  

privind privind modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

 
24 Hotărârea nr.24/25.02.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.130/2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

 
25 Hotărârea nr.25/25.02.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.131/2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

 
26 Hotărârea nr.26/25.02.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.132/2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, cu modificările și completările ulterioare

 
27 Hotărârea nr.27/25.05.2021  

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul constitutiv precum și a Actului adițional nr. 2 la Statutul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”

 
28 Hotărârea nr.28/30.03.2021  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a mandatului de consilier judeţean al domnului Kallos Zoltan

 
29 Hotărârea nr.29/30.03.2021  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a mandatului de consilier judeţean al domnului Kovács Maté

 
30 Hotărârea nr.30/30.03.2021  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021

 
31 Hotărârea nr.31/30.03.2021  

privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe anul 2021

 
32 Hotărârea nr.32/30.03.2021  

privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în județul Satu Mare” și a parteneriatului aferent proiectului

 
33 Hotărârea nr.33/30.03.2021  

privind modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare

 
34 Hotărârea nr.34/30.03.2021  

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

 
35 Hotărârea nr.35/30.03.2021  

privind încetarea activității Centrului social cu destinație multifuncțională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecția copilului din Județul Satu Mare, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare 

 
36 Hotărârea nr.36/30.03.2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Satu Mare

 
37 Hotărârea nr.37/30.03.2021  

pentru aprobarea Planului  anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului a Județului Satu Mare pentru anul 2021

 
38 Hotărârea nr.38/23.04.2021  

pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

 
39 Hotărârea nr.39/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 119/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

 
40 Hotărârea nr.40/23.04.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru romi, înfiinţat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015

 
41 Hotărârea nr.41/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 35/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

 
42 Hotărârea nr.42/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 36/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare

 
43 Hotărârea nr.43/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 37/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului

 
44 Hotărârea nr.44/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

 
45 Hotărârea nr.45/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru perioada 2019 – 2020, care rezultă din Planul de afaceri al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

 
46 Hotărârea nr.46/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 142/2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 

 
47 Hotărârea nr.47/23.04.2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2021

 
48 Hotărârea nr.48/23.04.2021  

privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021

 
49 Hotărârea nr.49/23.04.2021  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

 
50 Hotărârea nr.50/23.04.2021  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
51 Hotărârea nr.51/23.04.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

 
52 Hotărârea nr.52/23.04.2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
53 Hotărârea nr.53/23.04.2021  

privind modificarea  Organigramei și a Statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

 
54 Hotărârea nr.54/23.04.2021  

privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021, în domeniul asistență socială

 
55 Hotărârea nr.55/23.04.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 116/2020 privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

 
56 Hotărârea nr.56/23.04.2021  

 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Drum expres Baia Mare – Satu Mare”

 
57 Hotărârea nr.57/23.04.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

 
58 Hotărârea nr.58/23.04.2021  

privind aprobarea proiectului cultural „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare” și a cofinanțării necesare acestuia

 
59 Hotărârea nr.59/23.04.2021  

privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

 
60 Hotărârea nr.60/23.04.2021  

privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare

 
61 Hotărârea nr.61/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 108/2018 privind aprobarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a cofinanțării în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare

 
62 Hotărârea nr.62/23.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 125 din data de 29.10.2018 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor pentru  locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din fondul de locuințe A.N.L.  aflate în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

 
63 Hotărârea nr.63/23.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

 
64 Hotărârea nr.64/23.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

 
65 Hotărârea nr.65/23.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

 
66 Hotărârea nr.66/23.04.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

 
67 Hotărârea nr.67/23.04.2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  Echipamente de securitate aeroportuară, Autospeciale (de stins incendii și ambulanța) și Echipamente IT aferente UIP din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”

 
68 Hotărârea nr.68/23.04.2021  

privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Județul Satu Mare

 
69 HOTĂRÂREA nr.69/2021   

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2020

 
70 HOTĂRÂREA nr.70/2021   

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021

 
71 HOTĂRÂREA nr.71/2021   

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2021

 
72 HOTĂRÂREA nr.72/2021  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2020

 
73 HOTĂRÂREA nr.73/2021  

privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean      Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2022

 
74 HOTĂRÂREA nr.74/2021     

privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Satu Mare pentru  anul 2021

 
75 HOTĂRÂREA nr.75/2021   

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2021.

 
76 HOTĂRÂREA nr.76/2021   

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, pe anul 2021.

 
77 HOTĂRÂREA nr.77/2021  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2021

 
78 HOTĂRÂREA nr.78/2021   

privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare

 
79 HOTĂRÂREA nr.79/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 194 B, pe traseul Dara-Dorolț, com. Dorolț, județul Satu Mare -Lot 4”

 
80 HOTĂRÂREA nr.80/2021   

privind trecerea din domeniul public al Județului Satu Mare în domeniul public al Comunei Dorolț a segmentului de drum din DJ 194B Dorolț -Atea, Tronson 1, în suprafață de 29.402 mp înscris în CF nr.102390 Dorolț, sub nr. cadastral 102390

 
81 HOTĂRÂREA nr.81/2021   

privind darea în administrare temporară către comuna Dorolț, pe durata realizării lucrărilor de infrastructură, a segmentului de drum DJ 194B Dorolț – Atea înscris în CF nr.102399, situat pe raza Comunei Dorolț și aflat în domeniul public al Județul Satu Mare

 
82 HOTĂRÂREA nr.82/2021   

privind aprobarea Protocolului de colaborare din cadrul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

 
83 HOTĂRÂREA nr.83/2021   

privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect

 
84 HOTĂRÂREA nr.84/2021   

privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2021

 
85 HOTĂRÂREA nr.85/2021   

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Satu Mare.

 
86 HOTĂRÂREA nr.86/2021  

privind aprobarea ,,Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Satu Mare (2019 – 2025)”

 
87 HOTĂRÂREA nr.87/2021  

privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea pregătirii obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare – Satu Mare”

 
88 HOTĂRÂREA nr.88/2021  

privind aprobarea menținerii actualului regim de închiriere a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
89 HOTĂRÂREA nr.89/2021  

privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare

 
90 HOTĂRÂREA nr.90/2021  

privind aprobarea Raportului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

 
91 HOTĂRÂREA nr.91/2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2021

 
92 HOTĂRÂREA nr.92/2021  

2021 privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021

 
93 HOTĂRÂREA nr.93/2021  

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a unor spaţii situate în imobilul – clădire din municipiul Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 32, aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare  și în administrarea directă a  Consiliului Județean Satu Mare

 
94 HOTĂRÂREA nr.94/2021  

privind aprobarea dării în administrare către Biblioteca Județeană Satu Mare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2, înscris în CF nr. 161526 Satu Mare, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare

 
95 HOTĂRÂREA nr.95/2021  

privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni, ca serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8790-CR-D-II

 
96 HOTĂRÂREA nr.96/2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare

 
97 HOTĂRÂREA nr.97/2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
98 HOTĂRÂREA nr.98/2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Bibliotecii Județene Satu Mare

 
99 HOTĂRÂREA nr.99/2021  

privind modificarea Statului de funcții al Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare

 
100 HOTĂRÂREA nr.100/2021  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare

 
101 HOTĂRÂREA nr.101/2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 94/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
102  

HOTĂRÂREA nr.102/2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare  
103 HOTĂRÂREA nr.103/2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2

 
104 HOTĂRÂREA Nr.104/2021   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” 

 
105 HOTĂRÂREA Nr.105/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru    obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj –  Cehal – km 27+560-km 33+960” 

 
106 HOTĂRÂREA Nr.106/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 109M Batarci – Valea Seacă, km 12+800 – km 16+920”

 
107 HOTĂRÂREA Nr.107/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km 10+432 Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare”

 
108 HOTĂRÂREA Nr.108/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
109  

HOTĂRÂREA Nr.109/2021 

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021  
110 HOTĂRÂREA Nr.110/2021   

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

 
111 HOTĂRÂREA Nr.111/2021   

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Comunei Bătarci în domeniul public al Județului Satu Mare a imobilului – teren intravilan, situat în localitatea Bătarci, județul Satu Mare, înscris în CF nr. 101305 Bătarci, în vederea înființării unei Baze Salvamont 

 
112 HOTĂRÂREA Nr.112/2021   

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

 
113 HOTĂRÂREA Nr.113/2021   

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 33/2017 privind aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale Satu Mare pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenței asupra copilului și a violenței în familie

 
114 HOTĂRÂREA Nr.114/2021   

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456

 
115  

HOTĂRÂREA Nr.115/2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021  
116 HOTĂRÂREA Nr.116/2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 septembrie 2021

 
117 HOTĂRÂREA Nr.117/2021  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

 
118 HOTĂRÂREA Nr.118/2021  

privind actualizarea devizului general al investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

 
119 HOTĂRÂREA Nr.119/2021  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Consiliului Județean Satu Mare, în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unor suprafețe din drumul județean DJ 108M aflate pe teritoriul UAT Carei, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Carei km 0+000 – 10+459”

 
120 HOTĂRÂREA Nr.120/2021  

privind înfiinţarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Cristiana”, ca serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8790 CR-D-I, prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică  ,,Cristiana”

 
121 HOTĂRÂREA Nr.121/2021  

privind înfiinţarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități  ,,O viață nouă”, ca serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8790 CR-D-I, prin reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap mintal  ,,O viață nouă”

 
122 HOTĂRÂREA Nr.122/2021  

privind  înfiinţarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,, Sf Ana,, Carei, ca serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8790-CR-D-I,  prin restructurarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoanele cu handicap mintal ,, Sf Ana ” Carei

 
123 HOTĂRÂREA Nr.123/2021  

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor sociale, acordate în învățământul  special pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Satu Mare pentru anul Școlar 2021-2022

 
124 HOTĂRÂREA Nr.124/2021  

privind aprobarea proiectului ”Carpathian Small Aviation for sustainable developement of border regions” și a sumelor necesare implementării acestuia

 
125  

HOTĂRÂREA Nr.125/2021

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare  
126 HOTĂRÂREA Nr.126/2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
127  

HOTĂRÂREA Nr.127/2021

2021 privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare  
128 HOTĂRÂREA Nr.128/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ197 Tur-Intersecție DJ109L km 4+020 – km 7+880”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
129 HOTĂRÂREA Nr.129/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 109M, km 21+317, peste Valea Tarna Mare, în localitatea Tarna Mare, Județul Satu Mare”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
130 HOTĂRÂREA Nr.130/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 197, km 4+500, peste Râul Talna, în Localitatea Pășunea Mare, Județul Satu  Mare”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
131 HOTĂRÂREA Nr.131/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ109N DN1F – Unimat – Acas – DN19A”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
132 HOTĂRÂREA Nr.132/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
133 HOTĂRÂREA Nr.133/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Pod pe DJ 193E, km15+072, peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
134 HOTĂRÂREA Nr.134/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului județean DJ194, Moftinu Mic – Moftinu Mare, intersecție cu DJ195B, județul Satu Mare”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” 

 
135 HOTĂRÂREA Nr.135/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului județean DJ109P, Tronson Tășnad – Intersecție DJ 191, județul Satu Mare”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
136 HOTĂRÂREA Nr.136/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ193D Ruseni (DJ 193A) – Cionchești (DJ 193C)”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
137 HOTĂRÂREA Nr.137/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 195C Căuaș -Hotoan -Sudurău – Intersecție DJ 108M”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” 

 
138 HOTĂRÂREA Nr.138/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 196C Pișcolt(DN 19) – Andrid (Intersecție DJ 108M)”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
139 HOTĂRÂREA Nr.139/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ194B Petea(DN19A)-Atea-Peles-Pelisor-Bercu-Bercu Nou-Micula-Agris-Ciuperceni(DN19)”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
140 HOTĂRÂREA Nr.140/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 195A Acâş (DN 19A)-Giungi -Ghirişa – DN 19A (Ardud)”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
141 HOTĂRÂREA Nr.141/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 195C tronson  Moftinu Mic (DN 19) – Sânmiclăuş – Ghirolt – Ady Endre”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
142 HOTĂRÂREA Nr.142/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 193B Intersecție DJ193 – Crucişor – Iegherişte – Poiana Codrului – Bârsău de Jos – DJ 193E”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”

 
143 HOTĂRÂREA Nr.143/2021  

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 108P tronson Limita Jud. Maramureş – Babţa –  Racova – Hurezu Mare”, în vederea accesării finanțării in cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny

 
144 HOTĂRÂREA Nr.144/2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare

 
145  

HOTĂRÂREA Nr.145/2021

 privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021  
146 HOTĂRÂREA Nr.146/2021  

privind declararea imobilului – teren intravilan, în suprafață de 1.280 mp, situat în localitatea Bătarci, județul Satu Mare, înscris în CF nr. 101305 Bătarci, ca fiind de interes public județean

 
147 HOTĂRÂREA Nr.147/2021  

privind darea în administrare temporară către comuna Socond, pe durata realizării lucrărilor de modernizare, prin pietruire și asfaltare, a tronsonului de drum județean DJ 193F, în lungime de 950 m situat pe raza Comunei Socond și aflat în domeniul public al Județul Satu Mare

 
148 HOTĂRÂREA Nr.148/2021  

privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Satu Mare, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Satu Mare, a Caietului de sarcini a serviciului public de transport județean de persoane, în județul Satu Mare, a Programului pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Satu Mare, a Listei  stațiilor aferente Programului pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate de persoane în județul Satu Mare și a Contractului de delegare al Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Satu Mare

 
149 HOTĂRÂREA Nr.149/2021  

pentru modificarea, în fază de propunere, a Anexei la Hotărârea Consiliului Județean  Satu Mare nr. 104/28.09.2018 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 7 (16 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
150  

HOTĂRÂREA Nr.150/2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Orășenesc Negrești Oaș  
151  

HOTĂRÂREA Nr.151/2021

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Satu Mare  
152 HOTĂRÂREA Nr.152/2021  

privind încetarea activității Centrului de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap ”Lucia” și a Centrului de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap ”Laura”, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
153 HOTĂRÂREA Nr.153/2021  

privind înființarea Echipei mobile pentru persoane adulte cu dizabilități, ca serviciu social, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8810 ID-VI

 
154 HOTĂRÂREA Nr.154/2021  

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare 

 
155 HOTĂRÂREA Nr.155/2021  

privind achiziționarea unui Sistem de antiefracție wierless pentru noul sediu administrativ al Instituției Prefectului – Județul Satu Mare

 
156 HOTĂRÂREA Nr.156/2021  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, încasat suplimentar, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (9^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare

 
157  

HOTĂRÂREA Nr.157/2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021  
158 HOTĂRÂREA Nr.158/2021  

privind aprobarea pe anul 2022 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 
159  

HOTĂRÂREA Nr.159/2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021  
160 HOTĂRÂREA Nr.160/2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 noiembrie 2021

 
161 HOTĂRÂREA Nr.161/2021  

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 138 din 23.12.2020 privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2021

 
162 HOTĂRÂREA Nr.162/2021  

privind aprobarea modificării tarifelor la activitățile de preluare a deșeurilor nepericuloase practicate de Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare

 
163 HOTĂRÂREA Nr.163/2021  

privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale a Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), aferentă anului 2021

 
164 HOTĂRÂREA Nr.164/2021  

privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale a Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, aferentă anului 2021 

 
165 HOTĂRÂREA Nr.165/2021  

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER

 
166 HOTĂRÂREA Nr.166/2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare

 
167  

HOTĂRÂREA Nr.167/2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.148/24.11.2021  

 

Registrul pentru evidența  Hotărârilor pe anul 2022

 

Nr. crt. Dată Titlu Link
       
1. 17.01.2022  HOTĂRÂREA Nr.1/2022  privind rectificarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare     
2. 17.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.2/2022 pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021

 
3. 17.01.2022  

HOTARÂREA Nr.3/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 142/2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024   

 
4. 17.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.4/2022 pentru modificarea Anexei nr.2 – Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare  la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.148/24.11.2021 

 
5. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.5/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”

 
6. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.6/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiție „Modernizare DJ 109N Acâș – Unimăt – DN 1F”

 
7. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.7/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

 
8. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.8/2022 privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 a Judeţului Satu Mare pentru învăţământul special

 
9. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.9/2022 privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Satu Mare

 
10. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.10/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
11. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.11/2022  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456

 
12. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.12/2022 privind aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare, pentru anul 2022

 
13. 31.01.2022  

HOTĂRÂREA Nr.13/2022  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pe anul 2022

 
14. 2/21/2022  

HOTARÂREA Nr.14/2022 pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

 
15. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.15/2022 privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2022

 
16. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.16/2022  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

 
17. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.17/2022  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2022

 
18. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.18/2022 privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

 
19. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.19/2022 privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

 
20. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.20/2022 privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

 
21. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.21/2022 privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2022, în domeniul asistență socială

 
22. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.22/2022 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 104/28.09.2018 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr.7 (16 unități locative), aflat în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

 
23. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.23/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

 
24. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.24/2022 privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Judeţean Satu Mare în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

 
25. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.25/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2, cu modificările și completările ulterioare

 
26. 2/21/2022  

HOTĂRÂREA Nr.26/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 

 
27 21.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.27/2022 privind desemnarea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare

 
28 21.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.28/2022 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare

 
29 21.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.29/2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 108/2018 privind aprobarea ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a cofinanțării în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 61/2021

 
30 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.30/2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare pe anul 2022

 
31 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.31/2022 privind desemnarea a doi consilieri județeni în cadrul Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Satu Mare

 
32 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.32/2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren înscris în CF nr. 173683 Satu Mare, sub nr. cadastral 173683, situat în municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 65/A, aflat în coproprietatea Județului Satu Mare și a Municipiului Satu Mare

 
33 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.33/2022 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

 
34 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.34/2022 privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2022

 
35 30.03.2022  

 HOTĂRÂREA Nr.35/2022 privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2022

 
36 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.36/2022 privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, pe anul 2022

 
37 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.37/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
38 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.38/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
39 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.39/2022 privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare

 
40 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.40/2022 privind modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Județene Satu Mare

 
41 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.41/2022 pentru aprobarea Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor de locuințe pentru  tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L.  aflate în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

 
42 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.42/2022 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe anul 2022

 
43 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.43/2022 privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2022

 
44 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.44/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.123/2021, privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor sociale, acordate în învățământul special pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Satu Mare pentru anul școlar 2021-2022

 
45 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.45/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Dorolț și al Comunei Lazuri în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 194B

 
46 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.46/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Moftin, Comunei Terebești, Comunei Doba și al Comunei Lazuri în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 194

 
47 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.47/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Orașului Ardud   în domeniul public al Județului Satu Mare a unui segment de drum din drumul județean DJ 195

 
48 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.48/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Moftin în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 195C

 
49 30..03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.49/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Călinești-Oaș și al Comunei Vama în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 197

 
50 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.50/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Călinești-Oaș și al Comunei Gherța Mică în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 109L

 
51 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.51/2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Municipiului Satu Mare, al Comunei Lazuri, al Comunei Botiz și al Comunei Odoreu în domeniul public al Județului Satu Mare a unor segmente de drum din drumul județean DJ 194C

 
52 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.52/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.100/2010 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor din Judeţul Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

 
53 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.53/2022 privind stabilirea unor trasee turistice montane în Munții Gutâi (Igniș) și Oaș pe raza administrativ – teritorială a județului Satu Mare, în vederea amenajării, reabilitării, întreținerii și omologării acestora

 
54 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.54/2022 privind modificarea Anexei – Componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.155/2017

 
55 30.03.2022  

HOTĂRÂREA Nr.55/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 142 /2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

 
56 11.04.2022  

HOTĂRÂREA Nr.56/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

 
57 11.04.2022  

HOTĂRÂREA Nr.57/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii lui spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

 
58 11.04.2022  

HOTĂRÂREA Nr.58/2022  privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea   infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

 
59 27.04.2022  

HOTĂRÂREA Nr.59/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii lui spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

 
60 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.60/2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2022

 
61 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.61/2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

 
62 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.62/2022  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2021

 
63 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.63/2022  privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2023

 
64 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.64/2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare”

 
65 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.65/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
66 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.66/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare

 
67 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.67/2022 privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Satu Mare

 
68 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.68/2002 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Satu Mare

 
69 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.69/2022 privind aprobarea Strategiei de investiții și a Strategiei privind implementarea unui sistem de management integrat al Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare, precum și a Indicatorilor de performanță ai serviciului

 
70 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.70/2022 privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Satu Mare, în vederea semnării declarației autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeței tronsonului de drum județean din DJ 108M înscris in CF nr.102521 Andrid

 
71 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.71/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456

 
72 4/29/2022  

HOTĂRĂREA Nr.72/2002  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ,,Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557, cu modificările și completările ulterioare

 
73 4/29/2022  

HOTĂRÂREA Nr.73/2022 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Județul Satu Mare (prin Consiliul Județean Satu Mare) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
74 16.05.2022  

HOTĂRÂREA Nr.74/2022 privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a mandatului de consilier judeţean al domnului Oneț Ioan

 
75 16.05.2022  

HOTĂRÂREA Nr.75/2022 privind aprobarea Raportului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

 
76 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.76/2022 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2021

 
77 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.77/2022  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2022

 
78 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.78/2022 privind aprobarea proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii lui spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

 
79 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.79/2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare, în cadrul proiectului „Centrul de informare pentru investiții europene”, cod SMIS 120018

 
80 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.80/2022 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Regia Autonomă “Aeroportul Satu Mare”

 
81 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.81/2022 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.5/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Satu Mare 

 
82 5/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.82/2022 privind darea în administrare temporară către Consiliul Local al comunei Viile Satu Mare a unei suprafețe de teren  din ampriza drumului județean DJ 193C aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare, în vederea realizării unei piste pentru biciclete  

 
83 09/06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.83/2022 privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihali Corneliu -Gabriel   

 
84 09/06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.84/2022 pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020  

 
85 28.06.2022  

HOTARÂREA Nr.85/2022 pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020       

 
86 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.86/2022  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2022

 
87 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.87/2022  privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2022

 
88 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.88/2022 privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2022

 
89 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.89/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 42/2022 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe anul 2022

 
90 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.90/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

 
91 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.91/2022  privind aprobarea tarifelor percepute de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare pentru stagiunea septembrie 2022 – iunie 2023” 

 
92 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.92/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
93 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.93/2022 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Satu Mare

 
94 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.94/2022 privind modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

 
95 28.06.2022  

HOTĂRÂREA Nr.95/2022 privind darea în administrare temporară către Consiliul Local al                             comunei Moftin a unei suprafețe de teren  din ampriza drumului județean DJ 195C aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare, în vederea realizării unei piste pentru biciclete  

 
96 7/25/2022  

HOTĂRÂREA Nr.96/2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al
Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare” desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 27/21.03.2022

 
97 7/28/2022  

HOTARÂREA Nr.97/2022 pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020  

 
98 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.98/2022  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2022

 
99 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.99/2022  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2022

 
100 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.100/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

 
101 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.101/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 
102 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.102/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300” 

 
103 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.103/2022 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului ,,Magazie din cărămidă Tășnad, cu teren aferent “ situat în orașul Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 101, înscris în CF nr. 102079 Tășnad, sub nr. cadastral 102079, aflat în proprietatea privată a Județului Satu Mare 

 
104 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.104/2022 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Satu Mare, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 155/2004

 
105 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.105/2022 privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Satu Mare

 
106 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.106/2022 privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2022

 
107 7/28/2022  

HOTĂRÂREA Nr.107/2022 privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
108 8/16/2022  

HOTĂRÂREA Nr.108/2022 privind eliberarea domnului Rus Ioan din funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare

 
109 8/16/2022  

HOTĂRÂREA Nr.109/2022 privind eliberarea domnului Beseni Cristian-Valer din funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare

 
110 8/16/2022  

HOTĂRÂREA Nr.110/2022 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Satu Mare, în cadrul mandatului 2020-2024

 

 

gradi1