Ştiri recente

turistic
gradi1

Dispoziții

 

REGISTRE DISPOZIȚII

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor pe anul 2020

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 1 /07.01.2020  

Privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului, Direcția de dezvoltare regională, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
2 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 2 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Papp Rozalia în calitate de împuternicită a domnului Papp Laszlo-Roland, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Papp în Weidinger și a prenumelui din Laszlo-Roland în Roland

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
3 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 3 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Dobra Ionela-Mariana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail Maya, din Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail în Abdelshafi

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
4 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 4 /08.01.2020  

Privind aprobarea  acoperirii definitive, din excedentul reportat pe anul 2019, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019

  Instituția Prefectului, Direcția Economică din cadrul CJSM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
5 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 5 /08.01.2020  

Privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al domnului Manța Vlad Ștefan din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
6 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 6 /09.01.2020 Privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui CJSM    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

7 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 7 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Rus Ioan la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

8 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 8 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Pataki Csaba la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Pataki Csaba,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

9 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 9 /10.01.2020  

Privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare fructe și produse lactate pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente: ” Programului pentru școli al României”, anul școlar 2019-2020, pe 2 loturi, astfel: Lot 1 – Furnizare miez de nuci și Lot 2 – Furnizare cașcaval

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Persoanele desemnate la art. 1, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul CJSM
10 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 10 /13.01.2020  

Pentru modificarea Dispoziției nr. 380/2019 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de promovare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Monitorizare, gradul profesional II, la Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

 Dispoziția 380/2019 Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1
11 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 11 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
12 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 12 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție,necesare pregătirii investiției din cadrul proiectului ”Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
13 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 13 /20.01.2020  

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mărcuțiu Noémi,ca urmare a mutării definitivă de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice,pe funcția publică vacantă de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
14 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 14 /21.01.2020  

Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr.207/2018 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Silver – Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.207/2018 Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
16 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 16 /22.01.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  31.01.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
17 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 17 /23.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul:”Lot 1: Modernizare drum județean DJ 195 Ady Endre-Căuaș,km 18+822-24+822” cid CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituția Prefectului, Direcția Tehnică  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
18 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 18 /27.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
19 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 19 /30.01.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților,a raportului de serviciu al doamnei Roman Luminița Liliana de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5, la Compartimentul Monitorizare-Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
20 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 20 /30.01.2020  

Dispoziția privind numirea,pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Roman Luminița Liliana în funcția publică de conducere de Șef Serviciu,gradul II,la Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
21 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 21 /03.02.2020  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist pneumologie în cadrul Dispensarului TBC Negrești Oaș al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare ,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
22 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 22 /06.02.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului,Direcția de Dezvoltare Regională și Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
23 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 23 /06.02.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”AVC-Added Value for Cooperation in Stoke Situations”    

Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1

24 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 24 /07.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  14.02.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
25 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 25 /07.02.2020  

Dispoziția privid reluarea activității de către doamna Dan Mariana pe funcția publică de execuție de consilier juridic,gradul profesional superior,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
26 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 26 /07.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celui deținut,a unui angajat contractual de execuție  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
27 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 27/12.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului,Serviciul resurse umane , salarizare, D/l Rus Ioan
28 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 28/13.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea persoanei cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/l Tuns Vasile
29 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 29/18.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea doamnei Morar Bianca Larisa pentru coordonarea Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/na Morar Bianca Larisa
30 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 30/18.02.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiție ”ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties-Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
31 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 31/19.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Resurse Umane,Salarizare,din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1 și art.2
32 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 32/21.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de  25.02.2020 ora 14.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
33 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 33/25.02.2020  

Dispoziția privind suspendarea ,la inițiativa funcționarului public,a raportului de serviciu al doamnei Kovacs Johanna Izabella din funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional principal la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
34 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 34/25.02.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.330/11.10.2019 privind constituirea comisiei de selecție și negociere a ofertelor selectate,depuse în cadrul procedurii privind achiziționarea unui imobil cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare

 Dispoziția 330/2019 Instituției prefectului,doamnei Lazăr Dăliana Ștefania,domnului Tămășan Claudiu George și cu Secretarul Comisiei
35 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 35/28.02.2020  

Dispoziția privind aprobarea prelungirii suspendării, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Silaghi Oana Alexandra din funcția publica de execuție de consilier, gradul profesional principal ,la Serviciul Buget al Direcției Economice

  Instituției prefectului, Serviciul Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
36 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 36/28.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării concursului de promovare pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Juridic și Contencios,gradul profesional II,la Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM,membrilor Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
37 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 37/28.02.2020  

Dispoziția privind constituirea unei comisii de cercetare administrativă în vederea stabilirii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate menționată la punctul nr.8 din Decizia nr.90/09.12.2016 a Camerei de Conturi Satu Mare

  Instituției prefectului, președintelui Consiliului Județean Satu Mare,Direcției Economice,Direcției Juridice din cadrul CJSM,persoanelor desemnate la art.1
38 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 38/28.02.2020  

Dispoziția privind numirea,pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Băbțan Alexandra Mioara în funcția publică de execuție de consilier juridic,clasa I,gradul profesional principal,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare 

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
39 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 39/28.02.2020  

Dispoziția privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de contol intern managerial din cadrul consiliului Județen Satu Mare

  Instituției prefectului, Compartimentului de Audit Intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate în cadrul Comisiei de monitorizare 
40 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 40/02.03.2020  

Dispoziția pentru modificarea art.1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 130/2017 privind aprobarea componenței nominale a Corpului membrilor voluntari ai Serviciului Public Județean Salvamont

 Dispoziția 130/2017 Instituției prefectului, Serviciului Public Județean Salvamont din cadrul CJSM
41 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 41/03.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Jitaru Laurențiu, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Jitaru în Bratu

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
42 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 42/ 04.03.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților,a raportului de serviciu al doamnei Gál Katalin de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional principal,gradația 3, la Compartimentul Drumuri-Serviciul Drumuri și Transporturi al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
43 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 43/05.03.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
44 Dispoziția Președintelui CJSM nr.44/09.03.2020  

Dispoziția pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea directa a traseelor județene în caz de urgență

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
45 Dispoziția Președintelui CJSM nr.45/10.03.2020  

Dispoziția pentru numirea persoanelor împuternicite pentru a efectua controlul,constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate la nivel județean în județul Satu Mare

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
46 Dispoziția Președintelui CJSM nr.46/10.03.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
47 Dispoziția Președintelui CJSM nr.47/11.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Ardelean Domnica,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ardelean în Fane

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
48 Dispoziția Președintelui CJSM nr.48/11.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ținca Roland,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ținca în Major-Ținca

   

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

49 Dispoziția Președintelui CJSM nr.49/12.03.2020  

Dispoziția privind delegarea și continuitatea activității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și tuturor compartimentelor funcționale din cadrul CJSM
50 Dispoziția Președintelui CJSM nr.50/12.03.2020 Dispoziția Privind stabilirea prejudiciului aferent abaterii de la legalitate constatată la punctul 8 din Decizia nr.55/2015 a Camerei de Conturi Satu Mare    

Instituției prefectului, Președintelui Consiliului Județean Satu Mare,Directorului de Cabinet,Direcției Economice,Direcției Juridice din cadrul CJSM

51 Dispoziția Președintelui CJSM nr.51/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”MOBI-Modern Border Infrastructure-Successful Carpathian Region”

  Instituției prefectului și membrilor echipei de implementare a proiectului
52 Dispoziția Președintelui CJSM nr.52/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare a propunerilor de programe/proiecte,respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor,în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare,pe anul 2020,în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 și art.3
53 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 53/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de înregistrare a circulației rutiere pe drumurile județene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 
54 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 54/16.03.2020 Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică     

Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile

55 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 55/18.03.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,de îndată,în ședință extraordinară,în data de 19.03.2020 ora 12.00

  Instituția prefectului și Secretarului General al Județului
56 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 56/18.03.2020  

Dispoziția privind suspendarea procedurilor de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă inițiate de Consiliul Județean Satu Mare în calitate de autoritate finanțatoare,potrivit prevederilor Legii 350/2005, pe anul 2020, în domeniile cultură și sport

  Instituția prefectului,Serviciului de Coordonare și cooperare instituționale și Cabinetului Președinte din cadrul CJSM
57 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 57/23.03.2020  

Dispoziția privind introducerea muncii în regim de telemuncă pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Satu Mare

  Instituția prefectului și tuturor structurilor  din cadrul aparatului de specialitate al CJSM
58 Dispoziția Președintelui CJSM nr.58/24.03.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat  în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcție Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și mebrilor comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și secretarului celor două comisii
59 Dispoziția Președintelui CJSM nr.59/25.03.2020  

Dispoziția pentru modoficarea Dispoziției nr.144/2017 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.278/2015 privind numirea comisiei de recepție parțială pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului de iarnă în zona localității Negrești Oaș,județul Satu Mare-Montarea instalației de transport pe cablu CD 4 Luna Șes și Amenajare pârtie de schi și sistem de înzăpezire al pârtiei-Luna Șes”

 Dispoziția 144/2017, Dispoziția 278/2015 Instituției prefectului,Primăriei Orașului Negrești Oaș, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
 60 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 60/30.03.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Elek Sorina Adriana de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5, la Serviciul Resurse Umane,Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
 61 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 61/30.03.2020  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Elek Sorina Adriana în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Serviciul Resurse Umane,Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
62 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 62/02.04.2020  

Dispoziția privind încetarea măsurii detașării domnului Ardelean Aurel Adrian și reluarea activității în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
63 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 63/02.04.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
64 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 64/03.04.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii de recepție a unor echipamente de protecție medicale ( măști FFP2, măști chirurgicale și mănuși de unică folosință)

  Instituției prefectului, Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM, persoanelor desemnate la art. 1
65 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 65/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nemet Monica, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Jonas Matild-Izabel, din Jonas în Nemet

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
66 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 66/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Boloha Otilia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Boloha în Hadranyi

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
67 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 67/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Ardelean Teodora-Floriana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ardelean în Roman și a prenumelui din Teodora-Floriana în Dora

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
68 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 68/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Bura Gheorghe în calitate de împuternicit al domnului Bura Florin, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Florin în Davide

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
69 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 69/08.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Lucrări la obiectivul de investiție Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiței, nr.1, Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
70 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 70/09.04.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana îm funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
71 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 71/14.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect servicii de pază la obiectivele Centul Militar Județean Satu Mare și Sediul II al Inpectoratului pentru Situații de Urgență ” Someș” al Județului Sat Mare

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
72 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 72/24.04.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 30.04.2020, ora 10.00

  Instituția prefectului și Secretarului General al Județului
73 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 73/24.04.2020 Dispoziția privind numirea comisiei de valorificare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul județului Satu Mare, pentru anul 2019    

Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Administrației Publice Locale, Serviciului de Coordonare și cooperare instituționale ,Compartimentul Informatică  din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art.1 

74 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 74/27.04.2020  

Dispoziția privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2012 privind desemnarea persoanelor îndreptățite să efectueze controlul financiar preventiv propriu al Consiliului Județean Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția 53/2012 Instituției prefectului,Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art.1 
75 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 75/27.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect ”Furnizarea de mașină de bătut zăpada pentru pârtia de schi Luna Șes,Negrești Oaș”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
76 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 76/29.04.2020  

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu avizarea pentru conformitate a Rapoartelor lunare/finale,validarea cheltuielilor respectiv a comisiei de validare a rapoartelor finale ale beneficiarilor proiectelor finanțate din bugetul propriu al Județului Satu Mare,pe anul 2020 în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare, persoanelor nominalizate la art.1 ,art.2 și art.3
77 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 77/29.04.2020 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de Elaborare Expertiză tehnică+DALI pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”   Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
78 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 78/29.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru lucrarea : Reparații la podețe transversale situate pe DJ 195 Viile Satu Mare-Tătărești km 0+750 și km 1+755

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
79 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 79/29.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru Lucrări de reparații la podețe de pe drumul județean DJ 196 Supuru de Jos-Corund-Bogdand-Nadișu Hododului-Hodod-lim. Jud. Sălaj, km 2+520, km 16+350, km 16+550, km 24+350, km 24+500

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
80 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 80/30.04.2020  

Dispoziția privid numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a doamnei Dan Mariana în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,  Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  
81 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 81/30.04.2020  

Dispoziția privind menținerea în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, a doamnei Hadady Ėva Katalin

  Instituției prefectului,  Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  
82 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 82/30.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect:Furnizare de carburanți-motorină și benzină, pe bază de carduri valorice, pentru Consiliul Județean Satu Mare,  Centrul Militar Județean Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al Județului Satu Mare, pe o perioadă de 36 de luni

  Instituției prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale   din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
83 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 83/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție : ” Pod pe DJ 109M în localtatea Tarna Mare, km 21+317”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
84 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 84/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție : ” Pod pe DJ197,km 4+500”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
85 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 85/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiție :” Modernizarea drumului județean DJ 108C Carei(DJ 108M)-Căpleni( biserica și Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-1+700 și km 2+400- km 3+500”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
86 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 86/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102,Acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcția Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
87 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 87/06.05.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
88 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 88/08.05.2020  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ”Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU -102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM
89 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 89/14.05.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.23/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului  ”AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations”

Dispoziția 23/2020 Instituției prefectului și persoanelor nominalizate la art.1
90 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 90/18.05.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a doamnei Silaghi Oana Alexandra în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
91 Dispoziția Președintelui CJSM nr.91/19.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Proiectare ( PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție: ”Modernizarea drumului județean DJ 194 Moftinu Mic-Moftinu Mare, pe lungimea de 3,8 km”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
92 Dispoziția Președintelui CJSM nr.92/20.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Proiectare ( PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție: ”Modernizarea drumului județean DJ 109P tronson Tășnad- intersecția cu DJ 191A, pe lungimea de 2 km”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
93 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 93/22.05.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 29.05.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
94 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 94/26.05.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a domnului Drăgan Mircea Petru în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
95 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 95/03.06.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.93/2019 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul ” Modernizare,extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare” 

Dispoziția 93/2019 Instituției prefectului ,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Economice,Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Spitalului  Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 
96 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 96/04.06.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către doamna Grecu Margareta Ileana-Șef Serviciu- Serviciul juridic și contencios  din cadrul Direcției juridice

  Instituției prefectului, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și doamnei Grecu Margareta Ileana
97 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 97/09.06.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
98 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 98/12.06.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al Județului Satu Mare    

Instituției prefectului, Direcției Juridice-Compartimentul Patrimoniu din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 

99 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 99/15.06.2020  

Dispoziția privind mutarea temporară a domnului Drăgan Mircea Petru de pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef pe postul temporar vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviviul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, pe o perioadă de 3 luni

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
100 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 100/15.06.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință extraordinară,în data de 18.06.2020, ora14.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
101 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 101/16.06.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
102 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 102/18.06.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.4,art.5 și art.6
103 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 103/18.06.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.3,art.4 și art.5
104 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 104/19.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția obiectivului de investiție:
 ”Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărăști-Necopoi-Cărășeu,tronson II Viile Satu Mare-Tătărăști,km 5+750- km 9+935,județul Satu Mare”-Lot 6

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
105 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 105/19.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ( D.A.L.I.)aferente obiectivului de investiții ” Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șeș,județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Primăriei Orașului Negrești Oaș și persoanelor nominalizate la art.1
106 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 106/19.06.2020  

Dispoziția pentru modificarea Anexei nr.3 la Dispoziția nr.209/15.02.2018 privind numirea unor comisii de lucru în vederea stabilirii întinderii prejudiciilor aferente abaterilor de la legalitate ce fac obiectul măsurilor dispuse la punctele II.5,II.6,II.7 din Decizia nr.37/2017 A Camerei de Conturi Satu Mare

Dispoziția nr.209/2019 Instituției prefectului, Compartimentului de Audit Intern, Direcției Economice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate în anexă
107 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 107/23.06.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 29.06.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
108 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 108/24.06.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și reluarea activității de către doamna Filip Mihaela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Proiectelor al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
109 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 109/24.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul
”Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Botizului, nr.65/A (clădirea fostei Școli generale nr.13)”, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM,Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1
110 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 110/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 12.247/24.06.2020,în legătură cu Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție ” Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug-Beltiug Bai-Dobra-Hurezu Mare-DJ 109P-J 196 Corund-Bogdand-Hodod-limita de județ Sălaj”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
111 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 111/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect ” Proiectare ( P.T.+D.E.+C.S.+P.O.E.+D.T.A.C.+Asistență tehnică din partea proiectantului) la obiectul de investiție: Pod pe DJ 193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bâsăul de Jos”

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
112 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 112/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 11.386/12.06.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.408/13.11.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție:” Modernizarea drumului județean DJ 109P lim jud .Sălaj-Cehal-km 27+560-km 33+960”-Lot 3

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
113 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 113/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 11.777/17.06.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.157/07.05.2019  încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție:” Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărăști-Necopoi-Cărășeu, tronson I Ardud-Viile Satu Mare km 0+000-7+645 și tronson III Necopoi -Cărășeu km 17+460-23+810, județul Satu Mare”-Lot 1

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
114 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 114/01.07.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
115 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 115/01.07.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului aplicat la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Școalii de Arte Satu Mare și dlui Deac Mircea Grigore

116 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 116/01.07.2020  

Dispoziția privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea prevederilor Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, doamnelor Chedea Antónia Tünde, Bódó Nicoleta Lucia și tuturor direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul CJSM 
117 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 117/01.07.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Hoban Maria-Carmen de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Hoban Mihai, din Mihai în Raphael-Ioan

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
118 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 118/03.07.2020 D

ispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
119 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 119/03.07.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului aplicat la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Muzeului Județean Satu Mare și domnului Marta Liviu

120 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 120/03.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Studiului de impact asupra sănătății publice pentru obiectivul de investiție ” Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
121 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 121/07.07.2020  

Dispoziția pentru numirea persoanelor împuternicite pentru a efectua controlul,constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru transportul public județean  de persoane în  județul  Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
122 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 122/09.07.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
123 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 123/10.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție intermediară, pe situații de lucrări, la obiectivul de investiție : Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiței, nr.1, Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului de Pneumoftiziologie, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
124 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 124/10.07.2020 Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nagy Giulia-Alexia, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Giulia-Alexia în Maddox    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

125 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 125/10.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
126 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 126/14.07.2020  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ”Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU -102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM
127 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 127/17.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință extraordinară,în data de 21.07.2020, ora 12.

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
128 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 128/20.07.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
129 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 129/21.07.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Dumbrăvescu Raluca, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Dumbrăvescu în Rus

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
130 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 130/21.07.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, și persoanelor nominalizate la art.4 , art.5 și art.6
131 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 131/21.07.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Bibliotecii Județeane Satu Mare, și persoanelor nominalizate la art.4 , art.5 și art.6
132 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 132/22.07.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus ioan
133 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 133/24.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 31.07.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
133 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 133/24.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 31.07.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
134 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 134/28.07.2020 Dispoziția privind numirea persoanei responsabile cu activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Consiliului Județean Satu Mare Dispoziția 6/2015 și Dispoziția 480/2017  

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

135 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 135/28.07.2020 Dispoziția privind numirea unui colectiv de intervenție primară în caz de incendiu, până la apariția echipajelor de specialitate, în cadrul Consiliului județean Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală, Direcției Juridice, Direcției Arhitect Șef, Direcției de Dezvoltare Regionlă,Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

136 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 136/28.07.2020  

Dispoziția privind menținerea doamnei Koós Rita, în funcția publică de execuție de referent de specialitate la Compartimentul Contabilitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
137 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 137/29.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare analiză de risc la securitatea fizică pentru paza depozitului de deșeuri urbane cu activitate sistată din municipiul Satu Mare,str. Odoreului nr.124-126

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
138 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 138/30.07.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii de recepție a unor kituri de extracție automată compatibile cu extractor automat AUTOPURE 96 și consumabile aferente

  Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală,persoanelor nominalizate la art.1
139 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 139/30.07.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.14356/23.07.2020, în legătură cu Contractul de lucrări nr.20/22.02.2017 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca „Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193)-Amați-Rușeni-Tatarești-Necopoi-Homorodu de Jos-Homorodu de Mijloc-Homorodu de Sus-Solduba-Hodișa-Socond-Rătești(DN 19 A), km 0+000 (0+900)-km 49+124 (49+099)”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
140 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 140/03.08.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Tivadar Raluca-Florentina, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Raluca-Florentina în Raluca

  Instituției prefectului și Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare
141 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 141/03.08.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședința extraordinară, în data de 06.08.2020, ora 10.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului 
142 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 142/05.08.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 14.120/21.07.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.155/06.05.2019 încheiat ca urmare a finalizării peocedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare ( PT+DE+CS+POE+ Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: ” Modernizare DJ 195B Doba(DN 19)-Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș ( DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, tronsonul I km 0+000-km 10+432 Doba ( DN 19)-Boghiș-Dacia-Moftinu Mare”-Lot 2

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
143 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 143/05.08.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
144 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 144/05.08.2020  

Dispoziția privind exercitarea temporară a funcție contractuale vacante de Șef Serviciu-Serviciul Public Județean Salvamont de către domnul Costin Alexandru, având funcția de salvator montan la Serviciul Public Județean Salvamont din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
145 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 145/10.08.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019, a managementului aplicat la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Bibliotecii Județeane Satu Mare și doamnei Istrăuan Lacrima Camelia

146 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 146/10.08.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019, a managementului aplicat la instituția de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și domnului Laszlo Robert Istvan

147 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 147/14.08.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Papp Daniel-Ovidiu, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Papp Arias-Emanuel, din Arias-Emanuel în Aris-Emilian

  Instituției prefectului și Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare
148 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 148/14.08.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
149 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 149/18.08.2020  

Dispoziția pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pe suport electronic pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare,aferente anului 2020

  Instituției prefectului, Direcțiilor,Serviciilor și Birourilor din cadrul CJSM și Sindicatului ” Proautonomia Satu Mare”
150 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 150/19.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de elaborare a documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a drumurilor județene din județul Satu Mare -Lot 2,având codul CPV 71354300-7- Servicii de cadastru

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
151 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 151/19.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul Lucrări tehnico-edilitare-împrejmuire și carosabil pentru ” Bloc de locuințe destinat închirierii către tinerii specialiști din domeniul sănătății, cu 16 unități locative și regim de înălțime S+P+3E”,municipiul Satu Mare, Str. T. Vladimirescu nr.7

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
152 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 152/20.08.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Satu Mare   Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Administrației Publice Locale, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizar din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
153 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 153/26.08.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 31.08.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
154 Dispoziția Președintelui CJSM NR.154/27.08.2020 Dispoziția privind numirea comsiei de recepție a ” Mașinii de bătut zăpada pentru pârtia de schi Luna Șeș, Negrești Oaș”   Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Administrației Publice Locală  din cadrul CJSM, Orașului Negrești Oaș  și persoanelor nominalizate la art.1
155 Dispoziția Președintelui CJSM NR.155/31.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cod ROHU-102,acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcția Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
156 Dispoziția Președintelui CJSM NR.156/02.09.2020  

Dispoziția prvind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Furnizare de carburanți – motorină și benzină, pe bază de carduri valorice, pentru Consiliul Județean Satu Mare,Centrul Militar Județean Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al Județului Satu Mare, pentru o perioadă de 12 luni”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locală din cadrul CJSM,persoanelor nominalizate la art.1
157 Dispoziția Președintelui CJSM NR.157/04.09.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
158 Dispoziția Președintelui CJSM NR.158/07.09.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară, în data de 09.09.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
159 Dispoziția Președintelui CJSM NR.159/10.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisia de recpție finală pentru lucrarea: Modernizare drum județean DJ 195 C Pir-lim. Jud.BH(Sălacea),km 42+318-43+268,43+268-44+768

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
160 Dispoziția Președintelui CJSM NR.160/10.09.2020  

Dispoziția privind numirea pe durată nedeterminată,cu durată normală a timpului de muncă, a doamnei Bartha Helga Elisabeta, în funcția publică vacantă de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, ca urmare a transferului în interesul serviciului

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
161 Dispoziția Președintelui CJSM NR.161/11.09.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ROHU457”ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”,Aplicația Completă-faza II    

Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Achiziții Publice, Direcției Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

162 Dispoziția Președintelui CJSM NR.162/15.09.2020  

Dispoziția privind mutarea temporară a domnului Drăgan Mircea Petru de pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef pe postul temporar vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviviul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, pe o perioadă de 3 luni

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
163 Dispoziția Președintelui CJSM NR.163/15.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziției publică având ca obiect:
Servicii de pază pentru Imobilul ”Depozit de deșeuri urbane neconform” situat în municipiul Satu Mare,str. Odoreului 124-126

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
164 Dispoziția Președintelui CJSM NR.164/15.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru de achiziție publică având ca obiect: ” Lucrări de siguranța circulației pe drumurile județene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
165 Dispoziția Președintelui CJSM NR.165/16.09.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 22.09.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
166 Dispoziția Președintelui CJSM NR.166/16.09.2020  

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pentru anul 2019 a activității managerilor unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Satu Mare și a componenței comisiilor de evaluare anuală ți de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM membrilor Comisiilor de evaluare anuală și membrilor Comisiilor de soluționare a contestațiilor
167 Dispoziția Președintelui CJSM NR.167/17.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 109N Acâș-Unimăt-DN 1F”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
168 Dispoziția Președintelui CJSM NR.168/17.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 196 Supuru de Jos-Intersecție DJ 108P”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
169 Dispoziția Președintelui CJSM NR.169/22.09.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Bauer Mathias, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Bauer în Prucher și a prenumlui din Matthias în Bennungio-Mateo

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
170 Dispoziția Președintelui CJSM NR.170/22.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertiză Tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiții ” Închiderea depozitului de deșeuri neconform din municipiul Satu Mare,județul Satu Mare” din cadrul proiectului ” Managementul regional al deșeurilor și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
171 Dispoziția Președintelui CJSM NR.171/01.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiție :” Modernizare  DJ 108G Supuru De Sus ( DN 19) -Sechereșa-DJ 109N”, km 0+000-4+910(4+750)

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
172 Dispoziția Președintelui CJSM NR.172/01.10.2020  

Dispoziția privind încetarea măsurii exercitării temporare a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu al Serviciului Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare și reluarea activității de către doamna Grecu Margareta Ileana pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I 

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
173 Dispoziția Președintelui CJSM NR.173/01.10.2020  

Dispoziția privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al doamnei Băbțan Alexandra Mioara din funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
174 Dispoziția Președintelui CJSM NR.174/02.10.2020  

Dispoziția privind constituirea comisiei de preluare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2, și a dotărilor aferente acestuia, ce fac obiectul Contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notar public Petruca Ecaterina Susana prin Încheierea nr. 2862/11.08.2020

  Instituției prefectului, Direcției Juridice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
175 Dispoziția Președintelui CJSM NR.175/05.10.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ” Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă    

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Economice,Muzeului Județean Satu Mare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1

176 Dispoziția Președintelui CJSM NR.176/05.10.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
177 Dispoziția Președintelui CJSM NR.177/06.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiție:
 ”Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecția DJ 194A-Botiz( int. DN 19), Km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”-Lot 5

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
178 Dispoziția Președintelui CJSM NR.178/07.10.2020  

Dispoziția privind virarea de credite între subdiviziunile clasificației bugetare în bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2020, precum și în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare pe anul 2020

  Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM ,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare,Administrației Finanțelor Publice Satu Mare
179 Dispoziția Președintelui CJSM NR.179/08.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
180 Dispoziția Președintelui CJSM NR.180/12.10.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
181 Dispoziția Președintelui CJSM NR.181/13.10.2020 Dispoziția privind modificarea Art.1 din Dispoziția Nr.20/2019 privind stabilirea întinderii prejudiciului aferent abaterii de la legalitate constatată la punctul II.7. din Decizia nr.37/2017 a Camerei de Conturi Satu Mare Dispoziția Nr.20/2019  

Instituției prefectului,Președintelui CJSM,Directorului de Cabinet,Direcției Economice,Direcției Juridice și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

182 Dispoziția Președintelui CJSM NR.182/15.10.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Moiș Daniel-Ioan, în calitate de împuternicit al doamnei Apati Marioara, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Apati în Torz

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
183 Dispoziția Președintelui CJSM NR.183/15.10.2020 Dispoziția privind admiterea cererii domnului Toma Neculai, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Neculai în Nicolae    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

184 Dispoziția Președintelui CJSM NR.184/19.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului avănd ca obiect:
” Furnizare de carburanți-motorină și benzină,pe bază de carduri valorice,pentru Consliul Județean Satu Mare,Centrul Militar Județean Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al Județului Satu Mare,pentru o perioada de 12 luni”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
185 Dispoziția Președintelui CJSM NR.185/21.10.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Surd Viorel-Simion, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiului său Câcău-Denis -Alexandru, din Câcău în Surd

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
186 Dispoziția Președintelui CJSM NR.186/21.10.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 177/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecție DJ 194A-Botiz(int.DN19),km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”-Lot 5

Dispoziția nr.177/2020 Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
187 Dispoziția Președintelui CJSM NR.187/21.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea drumului județean DJ 108C Carei(DJ108M)-Căpleni(Biserica și Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-km 3+500”-Lot 1

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
188 Dispoziția Președintelui CJSM NR.188/21.10.2020  

Dispoziția pentru modificarea Anexei la Dispoziția Președintelui nr.185/2013 privind nominalizarea persoanelor responsabile cu actualizarea permanentă a site-ului Consiliului Județean Satu Mare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, cu mofificările și completările ulterioare

Dispoziția 185/2013 Instituției prefectului, Compartimentului Informatică și persoanelor nominalizate în anexa dispoziției,din cadrul CJSM 
189 Dispoziția Președintelui CJSM NR.189/21.10.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite  în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
190 Dispoziția Președintelui CJSM NR.190/21.10.2020  

Dispoziția privind eliberarea din funcție a domnului Nagy Szabolcs, administrator public al Județului Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
191 Dispoziția Președintelui CJSM NR.191/22.10.2020  

Dispoziția privind împuternicirea d-nei Petric Olimpia,în calitate de asistent maternal profesionist, în vederea deschiderii contului personal bancar pe numele copilului minor Gabor Mihaela-Maria, necesar pentru a beneficia de Programul național de protecție socială ”Bursa profesională”

  Instituției prefectului, Dgaspc Satu Mare și doamnei Petric Olimpia
192 Dispoziția Președintelui CJSM NR.192/22.10.2020  

Dispoziția privind împuternicirea d-nei Petric Olimpia,în calitate de asistent maternal profesionist, în vederea deschiderii contului personal bancar pe numele copilului minor Gabor Ionela-Gabriela, necesar pentru a beneficia de Programul național de protecție socială ”Bursa profesională”

  Instituției prefectului, Dgaspc Satu Mare și doamnei Petric Olimpia
193 Dispoziția Președintelui CJSM NR.193/26.10.2020 Dispoziția privind propunerea numirii comisiei de inventariere anuală,pe anul 2020, a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în domeniul public și privat al Județului Satu Mare și în administrarea Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Economice,Direcției Juridice,Serviciului resurse umane, salarizare  ,Compartimentului de Audit Intern,Direcției Achiziții Publice,Serviciului de coordonare și cooperare instituțională, Direcțiea Administrașiei Publice Locale,Direcției Tehnice,Direcției Arhitect Șef,Direcției de dezvoltare regională, Centrului Militar Județean Satu Mare,  Inspectoratului pentru  Situații De Urgență ”Someș”  Satu Mare, Serviciului Public Județean Salvamont din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art 6

194 Dispoziția Președintelui CJSM NR.194/26.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordurilor-cadru având ca obiect: „Furnizare de fructe și legume proaspete(mere), lapte și produse lactate(lapte UHT) și de produse de panificație(cornuri /biscuiți uscați)pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditare și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Satu Mare,în anii școlari 2020-2021,2021-2022,2022-2023”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
195 Dispoziția Președintelui CJSM NR.195/27.10.2020  

Dispoziția privind numirea persoanelor responsabile cu recepționarea serviciilor de transport a elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu prin cursele reglementate din programul de transport public la nivel județean în județul Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
196 Dispoziția Președintelui CJSM NR.196/27.10.2020  

Dispoziția privind menținerea doamnei Mureșan Elisabeta, în funcția publică de execuție de referent la Serviciul Buget al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
197 Dispoziția Președintelui CJSM NR.197/30.10.2020 Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Lăpuște Rodica-Mariana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Lăpuște în Șuta    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

198 Dispoziția Președintelui CJSM NR.198/30.10.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Șotan-Petyke Krisztina-Greta, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Șotan-Petyke în Petyke

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
199 Dispoziția Președintelui CJSM NR.199/02.11.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Făt Vasile, în calitate de împuternicit al numitei Fekete Maricica-Mirela, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Fekete în Făt

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
200 Dispoziția Președintelui CJSM NR.200/04.11.2020  

Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisa-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers”, acronim proiectTid(y)Up

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională din cadrul CJSM, persoanelor nominalizate la art.1
201 Dispoziția Președintelui CJSM NR.201/04.11.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
202 Dispoziția Președintelui CJSM NR.202/06.11.2020 Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Lupisca Georgeta-Oana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Lupisca în Oniga    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

203 Dispoziția Președintelui CJSM NR.203/09.11.2020  

Dispoziția privind introducerea muncii în regim de telemuncă pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Satu Mare, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus( COVID-19)

  Instituției prefectului și cu toate structurile din cadrul aparatului de specialitate CJSM
204 Dispoziția Președintelui CJSM NR.204/09.11.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect:
Furnizare dotări pentru obiectivul de investiție„Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomitei nr.1 Satu Mare”- Aparat Roetgen digital -Lot 3

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
205 Dispoziția Președintelui CJSM NR.205/09.11.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect:
”Servicii de publicitate și informare publică în mass-meda locală”
Lotul 1 -Servicii de publicitate și informare publică într-un cotidian local de limba română;
Lotul 2- Servicii de publicitate și informare publică într-un cotidian local de limba maghiară

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
206 Dispoziția Președintelui CJSM NR.206/09.11.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.189/2020  privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite  în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
207 Dispoziția Președintelui CJSM NR.207/10.11.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, de îndată, în ședință extraordinară, în data de 11.11.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
208 Dispoziția Președintelui CJSM NR.208/10.11.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a bunurilor ce fac obiectul achiziției de Furnizare dotări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie(TBC) str. Ialomitei nr.1 Satu Mare” ( loturile 1-23)

  Instituției prefectului,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu MAre, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
209 Dispoziția Președintelui CJSM NR.209/10.11.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Pozsonyi Caroline-Andrea de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorei Pozsonyi Zara, din Zara în Zarah

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
210 Dispoziția Președintelui CJSM NR.210/10.11.2020 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare de către domnul Marc Ioan Adrian    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Județean Satu Mare și domnului Marc Ioan Adrian

211 Dispoziția Președintelui CJSM NR.211/11.11.2020  

Dispoziția pentru numirea responsabililor de zone pentru verificarea și recepția serviciilor prestate în cadrul contractelor subsecvente acordurilor cadru pentru ”Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene ( noiembrie 2019-martie 2023)” pentru iarna 2020-2021

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
212 Dispoziția Președintelui CJSM NR.212/11.11.2020  

Dispoziția privind menținerea domnului Botezan Tiberiu Dorin în funcția publică de conducere de Șef Serviciu la Serviciul Urbanism și Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
213 Dispoziția Președintelui CJSM NR.213/12.11.2020 7

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de pază pentru Depozitul de deșeuri urbane neconform, situat în municipiul Satu Mare, strada Odoreului nr.124-126

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
214 Dispoziția Președintelui CJSM NR.214/12.11.2020 Dispoziția privind virarea de credite între subdiviziunile clasificației bugetare în bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2020, precum și în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare pe anul 2020    

Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM ,Spitalului Orășenesc Negrești Oaș,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare,Administrației Finanțelor Publice Satu Mare si spre informare consilierilor județeni

215 Dispoziția Președintelui CJSM NR.215/13.11.2020  

Dispoziția privind împuternicirea d-nei Zevedei Eva, în calitate de asistent maternal profesionist, în vederea deschiderii contului personal bancar pe numele copilului minor Dana Anamaria,
 necesar pentru a beneficia de bursă de ajutor social

  Instituției prefectului, Dgaspc Satu Mare , Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul CJSM și doamnei Zevedei Eva
216 Dispoziția Președintelui CJSM NR.216/13.11.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,  în ședință extraordinară, în data de 16.11.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
217 Dispoziția Președintelui CJSM NR.217/13.11.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.93/2019 privind numirea echiei de implementare pentru proiectul „Modernizare,extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare „, cu modificările și completările ulterioare

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Direcției Achiziții Publice, Direcției Economice din cadrul CJSM, persoanelor nominalizate la art.1
218 Dispoziția Președintelui CJSM NR.218/20.11.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,  în ședință ordinară, în data de 25.11.2020, ora 13.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
219 Dispoziția Președintelui CJSM NR.219/23.11.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr 195/2020 privind numirea persoanelor responsabile cu recepționarea serviciilor de transport a elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu prin cursele reglementate  din programul de transport public la nivel județean în județul Satu Mare

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
220 Dispoziția Președintelui CJSM NR.220/04.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare studiu de trafic pentru drumul județean DJ 109N Acâș-Unimăt -DN 1F și DJ 196 Supuru de Jos-Intersecție DJ 108P

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
221 Dispoziția Președintelui CJSM NR.221/04.12.2020 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului Orășenesc Negrești oaș  de către doamna Mitruț Diana Delia    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, Mitruț Diana Delia

222 Dispoziția Președintelui CJSM NR.222/04.12.2020 Dispoziția privind desemnarea unor angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.32 Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală din cadrul CJSM, Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.32 Satu Mare,persoanelor nominalizate la art.1

223 Dispoziția Președintelui CJSM NR.223/04.12.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
224 Dispoziția Președintelui CJSM NR.224/08.12.2020 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare  de către domnul Ioan Sergiu Dănuț    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare,Ioan Sergiu Dănuț

225 Dispoziția Președintelui CJSM NR.225/09.12.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, de îndată, în ședință extraordinară, în data de 11.12.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
226 Dispoziția Președintelui CJSM NR.226/10.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de ”Proiectare ( P.T.+D.E.+C.S.+P.O.E+D.T.A.C.+Asistență tehnică din partea proiectantului) la obictivul de investiție: Pod pe DJ 193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos”

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
227 Dispoziția Președintelui CJSM NR.227/14.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție pblică având ca obiect:
Proiectare,asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „ Centru de monitorizare, coordonare integrat și suport în situații de urgență”

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
228 Dispoziția Președintelui CJSM NR.228/17.12.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 23.12.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
229 Dispoziția Președintelui CJSM NR.229/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
230 Dispoziția Președintelui CJSM NR.230/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  în vederea desfășurării examenului de promovare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcției deținute

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
231 Dispoziția Președintelui CJSM NR.231/18.12.2020  

Dispoziția privind menținerea raportului de serviciu al doamnei Manța Magdalena Sofia, în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
232 Dispoziția Președintelui CJSM NR.232/18.12.2020 Dispoziția privind admiterea cererii domnului Doroș Darius-ioan, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Doroș în Roatiș    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

233 Dispoziția Președintelui CJSM NR.233/18.12.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Stângerean Narcisa-Natalia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Stângerean în Stângeran

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
234 Dispoziția Președintelui CJSM NR.234/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru „Servicii de verificare a Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție  (DE) pentru obiectivul de investiție : Modernizarea drumului județean DJ 194 Moftinu Mic-Moftinu Mare, pe lungimea de 3,8 km

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
235 Dispoziția Președintelui CJSM NR.235/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de „Proiectare(P.T+D.E:+C.S.+P.O.E.+Asistență Tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție : Modernizarea drumului județean DJ 194 Moftinu Mic-Moftinu Mare, pe lungimea de 3,8 km

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
236 Dispoziția Președintelui CJSM NR.236/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de „Proiectare(P.T+D.E:+C.S.+P.O.E.+Asistență Tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție : Modernizarea drumului județean DJ 109P tronson Tășnad-intersecția cu DJ 191A, pe lungimea de 2 km”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
237 Dispoziția Președintelui CJSM NR.237/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru „Servicii de verificare a Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție  (DE) pentru obiectivul de investiție : Modernizarea drumului județean DJ 109P tronson Tășnad-intersecția cu DJ 191A, pe lungimea de 2 km”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
238 Dispoziția Președintelui CJSM NR.238/18.12.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciul de Studiu de coexistență în vederea emiterii avizului de amplasament favorabil al SDEE Transilvania Nord Sucursala Satu Mare pentru investiția: ”Modernizare DJ 196 Supuru de Jos -intersecție DJ 108P(lungimea sectorului de drum județean este de 2,110 km ) jud. Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
239 Dispoziția Președintelui CJSM NR.239/21.12.2020 Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect:
Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a județului Satu Mare pentru perioada 2021-2030
   

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1

240 Dispoziția Președintelui CJSM NR.240/28.12.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, de îndată, în ședință extraordinară, în data de 28.12.2020, ora 15.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
241 Dispoziția Președintelui CJSM NR.241/29.12.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Șotan-Petyke Cristian, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Șotan-Petyke în Șotan

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
242 Dispoziția Președintelui CJSM NR.242/29.12.2020 Dispoziția privind desemnarea reprezentanților comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024    

Instituției prefectului, Comitetului de organizare ATOP, Direcției Juridice din cadrul CJSM ,Pop Romeo Liviu, Szejke Ottilia, Bertici Ștefan

243 Dispoziția Președintelui CJSM NR.243/29.12.2020 Dispoziția privind stabilirea indemnizației lunare de bază a domnului Rus Ioan    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

244 Dispoziția Președintelui CJSM NR.244/29.12.2020 Dispoziția privind stabilirea indemnizației lunare de bază a domnului Beseni Cristian-Valer    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

245 Dispoziția Președintelui CJSM NR.245/29.12.2020 Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu al domnului Drăgan Mircea Petru,ca urmare a mutării definitive de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef, pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior la  Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrărilor Publice al Direcției

Tehnice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
246 Dispoziția Președintelui CJSM NR.246/30.12.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, de îndată, în ședință extraordinară, în data de 30.12.2020, ora 15.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor pe anul 2021

 

Nr. Denumire act emitent, lună an

 

Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM NR.1/04.01.2021 Dispoziția pentru modificare Dispoziției nr.161/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului ROHU457 „ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”,Aplicația Completă-faza II Dispoziția 161/2020  

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM,Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 1

2 Dispoziția Președintelui CJSM NR.2/05.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 193E lim. jud.MM-Bârsău de Sus-lim.jud.MM,km 12+000-20+325” cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
3 Dispoziția Președintelui CJSM NR.3/05.01.2021  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite  în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de conducere vacante de Șef serviciu-Serviciul public județean Salvamont   din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
4 Dispoziția Președintelui CJSM NR.4/05.01.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
5 Dispoziția Președintelui CJSM NR.5/06.01.2021  

Dispoziția privind aprobarea acoperirii definitive,din excedentul raportat pe anul 2020,a deficitelor secțiunilor de funcționare și dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare,rezultat la incheierea exercițiului financiar al anului 2020

  Instituției prefectului,Direcției Economice din cadrul CJSM și Agenției Județene a Finanțelor Publice Satu Mare
6 Dispoziția Președintelui CJSM NR.6/06.01.2021  

Dispoziția privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Pataki Csaba din funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Serviciul Managementului Proiectelor al Direcției de Dezvoltare Regională

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
7 Dispoziția Președintelui CJSM NR.7/06.01.2021 Dispoziția privind stabilirea indemnizației lunare de bază a domnului Pataki Csaba    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 

8 Dispoziția Președintelui CJSM NR.8/08.01.2021 Dispoziția privind numirea doamnei Moisa Nicoleta Monica în funcția de director finaciar-contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM  ,Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și doamnei Moisa Micoleta Monica

9 Dispoziția Președintelui CJSM NR.9/11.01.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință extraordinară,în data de 14.01.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
10 Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/14.01.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
11 Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/18.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare
cu nr.985/13.01.2021, în legătură cu Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „Modernizarea drumurilor judetene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare –DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de judet Salaj”

  Instituției prefectului,Direcţiei Achiziţii Publice,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
12 Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/18.01.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor de realizare a Pistei pentru cicliști între Turulung si granița cu Ungaria    

Instituției prefectului,Direcţiei Economice,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1

13 Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/18.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizarea unor drumuri județene în zona Bercu – Micula, etapa întâi, tronsonul drumului județean DJ194A dintre intersecția DJ194A cu DJ194B în extravilanul localității Micula Nouă și intersecția DJ194A cu De29 din Comuna Lazuri

  Instituției prefectului,Direcţiei Economice,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
14 Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/19.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivele de investiții „Modernizarea infrastructurii drumurilor județene în județul Satu Mare – DJ 109 L, Negrești Oaș – Turț” executat în cadrul contractului de lucrări nr. 11643/10.06.2013 respectiv ,,Podul de pe drumul județean DJ 109L, la km 11+800, peste Valea Albă, în apropierea localității Călinești Oaș, reprezentând lucrări suplimentare față de contractul de lucrări nr. 11643/10.06.2013” executat în baza contractului de lucrări nr. 17945/09.09.2014

  Instituției prefectului,Direcţiei Economice,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
15 Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/19.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Pod km 29+031-Turț, peste râul Turț” din cadrul contractului de lucrări nr. 11643/10.06.2013 – “Modernizarea infrastructurii drumurilor județene în județul Satu Mare – DJ 109 L, Negrești Oaș – Turț”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
16 Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/20.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.984/13.01.2021, în legătură cu Acordul Contractual  nr.408/13.11.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie a obiectivului de investitie: „Modernizarea drumului judetean DJ 109 P lim jud.Salaj – Cehal – km 27+560-km 33+960” – LOT 3

  Instituției prefectului,Direcţiei Achziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
17 Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/22.01.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară,
în data de  29.01.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
18 Dispoziția Președintelui CJSM NR.18/22.01.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziţiei nr. 3/05.01.2021 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru  ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere vacante de Șef serviciu – Serviciul public județean Salvamont din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

Dispoziția 3/2021 Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art 2
19 Dispoziția Președintelui CJSM NR.19/22.01.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
20 Dispoziția Președintelui CJSM NR.20/26.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru proiectul „ Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
21 Dispoziția Președintelui CJSM NR.21/26.01.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
22 Dispoziția Președintelui CJSM NR.22/27.01.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Rus Maria în calitate de împuternicită a doamnei Marian Denisa-Patricia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Marian în Rus

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
23 Dispoziția Președintelui CJSM NR.23/28.01.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
Servicii de revizuire a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări  la obiectul de investiții Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare din cadrul obiectivului de investiții ”Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
24 Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/28.01.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziţiei nr. 3/05.01.2021 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru  ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere vacante de Șef serviciu – Serviciul public județean Salvamont din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția 3/2021 și Dispoziția 18/2021 Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art 2
25 Dispoziția Președintelui CJSM NR.25/01.02.2021  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei  Aştilean Oana Alexandra în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Buget al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
26 Dispoziția Președintelui CJSM NR.26/03.02.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
27 Dispoziția Președintelui CJSM NR.27/03.02.2021  

Dispoziția privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor  profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare 

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare   
28 Dispoziția Președintelui CJSM NR.28/03.02.2021  

Dispoziția privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare 

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare 
29 Dispoziția Președintelui CJSM NR.29/03.02.2021  

Dispoziția privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș 

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Spitalului Orășenesc Negrești Oaș 
30 Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/03.02.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 417/2018 privind numirea comisiei de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Aeroportului Internațional Satu Mare 2018-2022 propuși de Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare”

Dispoziția 417/2018 Instituției prefectului, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
31 Dispoziția Președintelui CJSM NR.31/03.02.2021  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect :
Servicii de revizuire a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări  la obiectul de investiții : Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare din cadrul obiectivului de investiții ”Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice și Direcției Tehnice din cadrul CJSM
32 Dispoziția Președintelui CJSM NR.32/04.02.2021 Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea Planului Județean de  Gestionare a Deșeurilor pentru județul  Satu Mare – perioada 2019-2025 și elaborarea Raportului de mediu    

Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională, Direcției Tehnice,Direcției Arhitect Șef din cadrul CJSM, Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare,Garda Națională de Mediu,Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare,Admin. Naționale Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor  SM,Direcției Județene de Statistică Satu Mare,Primăria Municipiului Satu Mare,Primăria Municpiului Carei,Primăria Orașului Negrești Oaș,Primăria Orașului Tășnad,Primăria Orașului Ardud,Primăria Orașului Livada,Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare,S.C Apaserv Satu Mare S.A,Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Neagră (Primăria Comunei Tiream),Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 1

33 Dispoziția Președintelui CJSM NR.33/04.02.2021 Dispoziția privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Satu Mare în Consiliul  Administrativ al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare     

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare, Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM și domnului Bartha Levente

34 Dispoziția Președintelui CJSM NR.34/04.02.2021 Dispoziția pentru reînoirea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare, ca membru în Consiliul Consultativ al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare și doamnei Onci Nadia Ecaterina

35 Dispoziția Președintelui CJSM NR.35/05.02.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție serviciul de Studiu de coexistență în vederea emiterii avizului de amplasament favorabil al CNTEE Transelectrica SA pentru investiția „Modernizare drumului județean DJ 193A Satu Mare – Amați – Rușeni – Tătărești – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond – Rătești(DN 19A), km0+000(0+900) – km49+124(49+099)” jud. Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
36 Dispoziția Președintelui CJSM NR.36/05.02.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a documentației tehnice necesare obținerii Avizului de gospodărire a apelor  pentru obiectivul de investiție
”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Primăriei Orașului Negrești Oaș și persoanelor desemnate la art. 1
37 Dispoziția Președintelui CJSM NR.37/09.02.2021 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare de către domnul Marc Ioan Adrian    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului  Județean de Urgență Satu Mare și domnului Marc Ioan Adrian

38 Dispoziția Președintelui CJSM NR.38/11.02.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nyiri-Egressi Maria, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Nyiri-Egressi în Egressi

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
39 Dispoziția Președintelui CJSM NR.39/11.02.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Ladan Alin-Grigore, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ladan în Ardel

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
40 Dispoziția Președintelui CJSM NR.40/11.02.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
41 Dispoziția Președintelui CJSM NR.41/16.02.2021  

Dispoziția privind modificarea anexei la Dispoziţia nr.521/2010 privind numirea Comisiei județene pentru asigurarea managementului asistenței medicale în unitățile sanitare publice cu paturi din județul Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția 521/2010 Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
42 Dispoziția Președintelui CJSM NR.42/17.02.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
43 Dispoziția Președintelui CJSM NR.43/17.02.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  25.02.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
44 Dispoziția Președintelui CJSM NR.44/17.02.2021 Dispoziția privind desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Centruluiul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2

45 Dispoziția Președintelui CJSM NR.45/18.02.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
”Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs–CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 1
46 Dispoziția Președintelui CJSM NR.46/22.02.2021 Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.532/2010 privind numirea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Satu Mare ca membri în consiliile de administrație ale unităților publice sanitare cu paturi din județul Satu Mare,
cu modificările și completările ulterioare
Dispozția 532/2010  

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, Spitalului Orășenesc Negrești Oaș,Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 

47 Dispoziția Președintelui CJSM NR.47/22.02.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a unor produse de natură medicală destinate funcționării actului medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 1

48 Dispoziția Președintelui CJSM NR.48/23.02.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
49 Dispoziția Președintelui CJSM NR.49/26.02.2021  

Dispoziția pentru modificare Anexelor nr.2,nr.3 și nr.4 la Dispoziția nr. 36/2017 privind constituirea Comisiilor de verificare a drepului de proprietate sau  altui drept real asupra imobilelor expropriate potrivit Dispoziției președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 28/07.02.2017, la nivelul UAT-urilor Beltiug,Supur,Bogdand și Hodod din județul Satu Mare

Dspoziția 36/2017 Instituției prefectului,Direcției Juridice din cadrul CJSM, Consiliilor locale ale comunelor Supur,Bogdand, Hodod și persoanelor nominalizate în Anexele 1-3
50 Dispoziția Președintelui CJSM NR.50/01.03.2021 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare de către domnul Ioan Sergiu Dănuț    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, domnului Ioan Serdiu Dănuț

51 Dispoziția Președintelui CJSM NR.51/01.03.2021 Dispoziția privind prelungirea exercitării funcției de manager al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș de către doamna Mitruț Diana Delia    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și doamnei Mitruț Diana Delia

52 Dispoziția Președintelui CJSM NR.52/05.03.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de proiectare( DTAC, Proiect Tehnnic,cu referat de verificator de proiect) aferente obiectivului de investiții „ Împrejmuire Zona  II a Depozitului de Deșeuri, str. Odoreului, mun. Satu Mare ”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
53 Dispoziția Președintelui CJSM NR.53/05.03.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
54 Dispoziția Președintelui CJSM NR.54/05.03.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Macavei Vivien-Beata,de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Vivien-Beata în Vivien

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
55 Dispoziția Președintelui CJSM NR.55/05.03.2021  

Dispoziția pentru constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Satu Mare, doamna Crasnai Mihaela Elena

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
56 Dispoziția Președintelui CJSM NR.56/08.03.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
57 Dispoziția Președintelui CJSM NR.57/09.03.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru “ Lucrări de siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
58 Dispoziția Președintelui CJSM NR.58/09.03.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
59 Dispoziția Președintelui CJSM NR.59/11.03.2021 Dispoziția privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Satu Mare    

Instituția Prefectului, preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, vicepreședinților Consiliului Judeţean Satu Mare, consilierilor judeţeni, secretarului general al județului, conducătorilor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare și organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes judeţean aflate în subordinea/sub autoritatea Consiliului Județean Satu Mare.

60 Dispoziția Președintelui CJSM NR.60/12.03.2021 Dispoziția privind aprobarea stucturii organizatorice a Spitalului de Urgență Satu Mare    

Instituția Prefectului și Spitalulului Județean de Urgență Satu Mare,

61 Dispoziția Președintelui CJSM NR.61/17.03.2021 Dispoziția pentru modificarea Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 359/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager din unitățile sanitare din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare

 

Anexa Dispoziției 359/2017  

Regulamentul modificat prin Dispozitia 286 din 11.05.2022

 

Instituția Prefectului și consiliilor de administraţie ale unităților sanitare din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare și Spitalului Orășenesc Negrești Oaș.

62 Dispoziția Președintelui CJSM NR.62/18.03.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
63 Dispoziția Președintelui CJSM NR.63/18.03.2021 Dispoziția privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Comisia Mixtă de Rechiziții    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și domnului Tuns Vasile

64 Dispoziția Președintelui CJSM NR.64/18.03.2021 Dispoziția privind numirea Comisiei de negociere a condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor la nivelul Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției Administrației Publice Locale,Direcției Economice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

65 Dispoziția Președintelui CJSM NR.65/18.03.2021 Dispoziția privind numirea responsabilului cu evidența militară    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și domnului Tuns Vasile

66 Dispoziția Președintelui CJSM NR.66/18.03.2021 Dispoziția privind numirea Comisiei pentru probleme de apărare    

Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției Administrației Publice Locale,Direcției Economice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

67 Dispoziția Președintelui CJSM NR.67/22.03.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
68 Dispoziția Președintelui CJSM NR.68/23.03.2021  

Dispoziția privind sancționarea disciplinară a domnului Drăgan Mircea Petru, consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare
prin destituire din funcția publică

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
69 Dispoziția Președintelui CJSM NR.69/24.03.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  30.03.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
70 Dispoziția Președintelui CJSM NR.70/26.03.2021  

Dispoziția  privind admiterea cererii doamnei Puskas Emese-Zsuzsa, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Puskas în Török

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
71 Dispoziția Președintelui CJSM NR.71/26.03.2021  

Dispoziția  privind admiterea cererii doamnei Ghirean Brigitta, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Ghirean András, din András în Andrei

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
72 Dispoziția Președintelui CJSM NR.72/29.03.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „ Modernizare DJ 195 Potău – DN 19F ” cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
73 Dispoziția Președintelui CJSM NR.73/31.03.2021 Dispoziția privind numirea în funcția de administrator public al Județului Satu Mare a domnului Kovács Maté    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

74 Dispoziția Președintelui CJSM NR.74/01.04.2021 Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 175/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă Dispoziția 175/2020  

Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice,Direcției Economice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Muzeului Județean Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1

75 Dispoziția Președintelui CJSM NR.75/07.04.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
76 Dispoziția Președintelui CJSM NR.76/12.04.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Lihor-Bud Daniela-Emilia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Lihor-Bud în Bud

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
77 Dispoziția Președintelui CJSM NR.77/13.04.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de elaborare documentație tehnică ( fazele PT și DE,PAC,inclusiv documentații pentru obținere avize și acorduri) și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, respectiv elaborare Certificat de performanță energetică a imobilului pentru proiectul „Modernizare,extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare” cod SMIS 122517

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
78 Dispoziția Președintelui CJSM NR.78/14.04.2021  

Dispoziția privind oganizarea și desfășurarea evaluării managmentului la instituția de cultură Filarmonca „Dinu Lipatti” Satu Mare pentru anul 2020, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managmentului,aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală,a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilo

  Instituției prefectului,Filarmoncii „Dinu Lipatti” Satu Mare,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 4, art.5 și art.6
79 Dispoziția Președintelui CJSM NR.79/14.04.2021  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare pentru anul 2020, privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
 Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Școlii de Arte Satu Mare,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 4, art.5 și art.6
80 Dispoziția Președintelui CJSM NR.80/16.04.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  23.04.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
81 Dispoziția Președintelui CJSM NR.81/19.04.2021 Dispoziția privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată
de medic specialist în specialitatea oftalmologie la Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
   

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2

82 Dispoziția Președintelui CJSM NR.82/19.04.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic rezident ultimul an în specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
83 Dispoziția Președintelui CJSM NR.83/19.04.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic rezident ultimul an în specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I.
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
84 Dispoziția Președintelui CJSM NR.84/20.04.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
85 Dispoziția Președintelui CJSM NR.85/22.04.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 81/19.04.2021 privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea oftalmologie la Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Dispoziția 81/2021 Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare ,Serviciul de coordonare și cooperare instituționalădin cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1
86 Dispoziția Președintelui CJSM NR.86/26.04.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.6834/02.04.2021 ,  completată cu documentul înregistrat la Registratura Consiliului Județean Satu Mare
sub nr.8092/21.04.2021, în legătură cu Acordul Contractual  nr.157/07.05.2019 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie a obiectivului de investitie:
„Modernizarea drumului judetean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tatarasti – Necopoi – Caraseu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 si tronson III Necopoi – Caraseu km 17+460 – 23+810, judetul Satu Mare” – LOT 1

  Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locale,Direcției Tehnice si persoanelor desemnate la art. 1
87 Dispoziția Președintelui CJSM NR.87/28.04.2021 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului aplicat la instituția de cultură Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM ,Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, dnei Kovács-Pistuka Emöke

88 Dispoziția Președintelui CJSM NR.88/29.04.2021  

Dispoziția privind numirea grupului de lucru în vederea inițierii procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a Studiului de fezabillitate aferent obiectivului de investiție ”Drum Expres Baia Mare-Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
89 Dispoziția Președintelui CJSM NR.89/29.04.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Varga-Meșterca Ana,de schimbare pe cale admnistrativă a numelui de familie din Varga-Meșterca în Meșterca

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
90 Dispoziția Președintelui CJSM NR.90/29.04.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Varga Andrea,de schimbare pe cale admnistrativă a numelui de familie din Varga în Erdei

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
91 Dispoziția Președintelui CJSM NR.91/29.04.2021 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului aplicat la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM,Școlii de Arte Satu Mare și dlui Deac Mircea Grigore

92 Dispoziția Președintelui CJSM NR.92/29.04.2021  

Dispoziția privind reluarea activităţii de către domnul Manța Vlad Ștefan în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM
93 Dispoziția Președintelui CJSM NR.93/29.04.2021  

Dispoziția privind suspendarea,  prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Manța Vlad Ștefan din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM
94 Dispoziția Președintelui CJSM NR.94/29.04.2021  

Dispoziția privind menţinerea raportului de serviciu al doamnei Hadady Éva Katalin în funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM
95 Dispoziția Președintelui CJSM NR.95/06.05.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM 
96 Dispoziția Președintelui CJSM NR.96/12.05.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea cardiologie la Secția Cardiologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
97 Dispoziția Președintelui CJSM NR.97/12.05.2021 Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic primar în specialitatea nefrologie la Stația de Hemodializă
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
   

Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2

98 Dispoziția Președintelui CJSM NR.98/14.05.2021 Dispoziția privind numirea domnului Marc Ioan Adrian în funcția de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și domnului Marc Ioan Adrian

99 Dispoziția Președintelui CJSM NR.99/14.05.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ardelean Florin-Petru, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ardelean în Kiraly

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
100 Dispoziția Președintelui CJSM NR.100/14.05.2021  

Dispoziția privind cererea doamnei Orban Daniela-Viorica, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Orban Grigore-Csaba, din Grigore-Csaba în Darius-Grigore

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
101 Dispoziția Președintelui CJSM NR.101/14.05.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de expertizare tehnică a investiției „Pe două roți între Turulung și Magosliget” și propuneri de soluții tehnice    

Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1

102 Dispoziția Președintelui CJSM NR.102/17.05.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
Continuarea lucrărilor rămase de executat la  „Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare” din cadrul obiectivului de investiții ”Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul  Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziție Publică ,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
103 Dispoziția Președintelui CJSM NR.103/17.05.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordurilor-cadru având ca obiect:ACORD CADRU PE 4 LOTURI
”LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ ȘI PERIODICĂ A DRUMURILOR JUDEȚENE DIN JUDEȚUL SATU MARE”Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, 

  Instituției prefectului,Direcției Achiziție Publică ,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
104 Dispoziția Președintelui CJSM NR.104/18.05.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

  Instituției prefectului, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
105 Dispoziția Președintelui CJSM NR.105/18.05.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de valorificare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul județului Satu Mare, pentru anul 2020    

Instituției prefectului,Direcției Administrției Publice Locale,Direcției Economice, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională și Comartimentului Informatică din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1

106 Dispoziția Președintelui CJSM NR.106/19.05.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
107 Dispoziția Președintelui CJSM NR.107/19.05.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea medicină internă la Secția Medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
108 Dispoziția Președintelui CJSM NR.108/20.05.2021  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect:
Continuarea lucrărilor rămase de executat la  „Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare ” din cadrul obiectivului de investiții ”Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul  Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziție Publică ,Direcției Tehnice din cadrul CJSM 
109 Dispoziția Președintelui CJSM NR.109/20.05.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 26.05.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
110 Dispoziția Președintelui CJSM NR.110/21.05.2021  

Dispoziția privind menținerea doamnei Erdei Doloczki Edita Elisabeta, în funcția publică de execuție de consilier la Serviciul Buget al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM 
111 Dispoziția Președintelui CJSM NR.111/21.05.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ștefuț Trandafir, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ștefuț în Paul

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
112 Dispoziția Președintelui CJSM NR.112/21.05.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ștefuț Trandafir, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Ștefuț Lucian-Vasile, din Ștefuț în Paul

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
113 Dispoziția Președintelui CJSM NR.113/21.05.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Ștefuț Ana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ștefuț în Paul

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
114 Dispoziția Președintelui CJSM NR.114/25.05.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare n 107/19.05.2021 privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea medicină internă la Secția Medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Dispoziția 107/19.05.2021 Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 
115 Dispoziția Președintelui CJSM NR.115/25.05.2021  

Dispoziția privind suspendarea , prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Poszet Orsolya Kinga din funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentu Relații cu Consilierii al Direcției Juridice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM
116 Dispoziția Președintelui CJSM NR.116/28.05.2021 Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic primar în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2

117 Dispoziția Președintelui CJSM NR.117/28.05.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu atestate de studii complementare în Ultrasonografia obstetricală și ginecologică precum și Chirurgia laparoscopică ginecologică și a unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu atestate de studii complementare în Chirurgia laparoscopică ginecologică la Secția Obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
118 Dispoziția Președintelui CJSM NR.118/28.05.2021 Dispoziția privind desemnarea doamnei Horge Monica Elena în calitate de medic coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID -19-locație P.C.T.F. Petea, județul Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, DSP Satu Mae și dnei Horge Monica Elena

119 Dispoziția Președintelui CJSM NR.119/31.05.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare a propunerilor de programe/proiecte,respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021, în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM, DGASPC Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 1
120 Dispoziția Președintelui CJSM NR.120/31.05.2021  

Dispoziția privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a implementăriii și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Compartimentului Audit Intern din cadrul CJSM,  și persoanelor nominalizate în cadrul Comisiei de monitorizare
121 Dispoziția Președintelui CJSM NR.121/02.06.2021 Dispoziția privind constituire Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, membrilor și membrilor supleanți ai Comisiei de disciplină

122 Dispoziția Președintelui CJSM NR.122/04.06.2021  

Dispoiția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul de tineret, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021 

  Instituției prefectului,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
123 Dispoziția Președintelui CJSM NR.123/04.06.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte/programe sportive, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021 

  Instituției prefectului,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
124 Dispoziția Președintelui CJSM NR.124/04.06.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de programe/proiecte/ acțiuni culturale, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

  Instituției prefectului,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
125 Dispoziția Președintelui CJSM NR.125/04.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Horotan Ioan-Marian,în calitate de împuternicit al doamnei Gabor Floarea,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie,din Gabor în Bura

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
126 Dispoziția Președintelui CJSM NR.126/04.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Horotan Ioan-Marian,în calitate de împuternicit al domnului Gabor Nicolae-Lucian,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie,din Gabor în Bura

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
127 Dispoziția Președintelui CJSM NR.127/04.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Horotan Ioan-Marian,în calitate de împuternicit al domnului Gabor Nicolae-Lucian,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Gabor Adrian Denis Ionuț,din Gabor în Bura

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
128 Dispoziția Președintelui CJSM NR.128/04.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Horotan Ioan-Marian,în calitate de împuternicit al domnului Gabor Nicolae-Lucian,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Gabor Ancuța Florica,din Gabor în Bura

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
129 Dispoziția Președintelui CJSM NR.129/04.06.2021 Dispoziția privind numirea doamnei Mitruț Diana Delia în funcția de manager interimar la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și dnei Mitruț Diana Delia

130 Dispoziția Președintelui CJSM NR.130/07.06.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
131 Dispoziția Președintelui CJSM NR.131/08.06.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului
având ca obiect Servicii de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
și a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor (inclusiv studii de teren și studiu de trafic) pentru ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”, în cadrul proiectului ”Sprijin
la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură(3D) ”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
132 Dispoziția Președintelui CJSM NR.132/08.06.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic
specialist în specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I.
 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de coordonare și cooperare instituțională, Serviciului resurse umane,  salarizare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 
133 Dispoziția Președintelui CJSM NR.133/08.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Mădăras Daiana-Cristina-Maria,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Mădăras în Ocman

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
134 Dispoziția Președintelui CJSM NR.134/08.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Szabo Norbert,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Szabo în Bertici

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
135 Dispoziția Președintelui CJSM NR.135/08.06.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Mândruț Mihaela-Adriana,de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Mândruț Gábriel în Sasha-Gabriel

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
136 Dispoziția Președintelui CJSM NR.136/09.06.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
137 Dispoziția Președintelui CJSM NR.137/11.06.2021 Dispoziția privind numirea domnului Ioan Sergiu Dănuț în funcția de manager interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie  Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului de Pneumoftiziologie  Satu Mare și domnului Ioan Sergiu Dănuț

138 Dispoziția Președintelui CJSM NR.138/14.06.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
139 Dispoziția Președintelui CJSM NR.139/15.06.2021  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare pentru anul 2020, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Muzeului Județean Satu Mare și persoanelor nominalizate la art. 4,art. 5 și at. 6
140 Dispoziția Președintelui CJSM NR.140/17.06.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
141 Dispoziția Președintelui CJSM NR.141/18.06.2021  

Dispoziția privind menținerea doamnei Amați Ana Rodica, în funcția publică de execuție de consilier la Compartimentul Drumuri-Serviciul Drumuri și Transporturi al Diecției Tehnice  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
142 Dispoziția Președintelui CJSM NR.142/22.06.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară,
în data de  28.06.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
         
143 Dispoziția Președintelui CJSM NR.143/24.06.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cod ROHU-102,acronim Silver   Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice și persoanelor desemnate la art. 1 
144 Dispoziția Președintelui CJSM NR.144/24.06.2021  

Dispoziția privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea la nivelul Consiliului Judeţean Satu Mare a dispoziţiilor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016

  Instituției prefectului și persoanelor desemnate la art. 1 ,art.2 și art.3
145 Dispoziția Președintelui CJSM NR.145/24.06.2021  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
146 Dispoziția Președintelui CJSM NR.146/30.06.2021  

Dispoziția privind constituire Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, membrilor și membrilor supleanți ai Comisiei de disciplină
147 Dispoziția Președintelui CJSM NR.147/01.07.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Beseni Cristian-Valer pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Beseni Cristian-Valer
148 Dispoziția Președintelui CJSM NR.148/01.07.2021  

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu avizarea pentru conformitate a Rapoartelor lunare/finale, validarea cheltuielilor respectiv a comisiei de validare a rapoartelor finale ale beneficiarilor  proiectelor finanțate din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021 în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM, DGASPC și persoanelor desemnate la art. 1 ,art.2 și art.3
149 Dispoziția Președintelui CJSM NR.149/01.07.2021 Dispoziția privind delegarea  unor  atribuţii  ale președintelui, domnului Rus Ioan,
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare
   

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor din judeţul Satu Mare, R.A.  Aeroportul Satu Mare  și  Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș și dlui Rus Ioan

150 Dispoziția Președintelui CJSM NR.150/01.07.2021 Dispoziția privind delegarea  unor  atribuţii  ale președintelui, domnului Beseni Cristian Valer, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare,Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM,Muzeului Judeţean Satu Mare, Bibliotecii Judeţeane Satu Mare, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Şcolii de Arte Satu Mare, Filarmonicii de Stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare, Societății Palat Jud S.R.L și dlui Beseni Cristian Valer

151 Dispoziția Președintelui CJSM NR.151/01.07.2021 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, pe anul 2020, a managementului aplicat la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Muzeului Județean Satu Mare și dlui Marta Liviu

152 Dispoziția Președintelui CJSM NR.152/05.07.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
153 Dispoziția Președintelui CJSM NR.153/06.07.2021  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare pentru anul 2020,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, dnei Istrăuan Lacrima,Bibiotecii Judeţene Satu Mare și persoanelor nominalizate la art. 4,art.5 și art.6
154 Dispoziția Președintelui CJSM NR.154/07.07.2021  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultura Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru anul 2020,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, dl Laszlo Robert, Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și persoanelor nominalizate la art. 4,art.5 și art.6
155 Dispoziția Președintelui CJSM NR.155/07.07.2021  

Dispoziția privind numirea pe durată nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă, a doamnei Goje Lavinia-Georgiana, în funcţia publică vacantă de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Contractare Servicii Sociale  – Direcţia Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, ca urmare a transferului în interesul serviciului

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
156 Dispoziția Președintelui CJSM NR.156/07.07.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist pneumologie în cadrul Secției Pneumologie
II Bixad a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

  Instituției prefectului, SCCI,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
157 Dispoziția Președintelui CJSM NR.157/09.07.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de preluare a unor elemente de orientare și odihnă realizate în cadrul proiectului ”Pe două roți între Turulung și Magosliget”-Bicycle-trace    

Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Administrației Publice Locale,Serviciul public județean Salvamont, Cabinetului Președintelui  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1

158 Dispoziția Președintelui CJSM NR.158/09.07.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciul de Studiu de coexistență rețele de joasă tensiune în vederea emiterii avizului de amplasament favorabil al SDEE Transilvania Nord Sucursala Satu Mare pentru investiția: “Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – intersecție DJ 108P”

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
159 Dispoziția Președintelui CJSM NR.159/09.07.2021  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
160 Dispoziția Președintelui CJSM NR.160/09.07.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Murșa Florin, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Murșa în Borzsó

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
161 Dispoziția Președintelui CJSM NR.161/09.07.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Aramă Larisa, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Aramă în Cristian

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
162 Dispoziția Președintelui CJSM NR.162/12.07.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
163 Dispoziția Președintelui CJSM NR.163/12.07.2021  

Dispoziția privind reluarea activităţii de către doamna Poszet Orsolya Kinga în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Relaţii cu Consilierii al Direcţiei Juridice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
164 Dispoziția Președintelui CJSM NR.164/12.07.2021  

Dispoziția privind încetarea, prin acordul părţilor, consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Poszet Orsolya Kinga din funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Relaţii cu Consilierii al Direcţiei Juridice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
165 Dispoziția Președintelui CJSM NR.165/14.07.2021  

Dispoziția privind reluarea activităţii de către doamna Surd Andrada Mariana în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Achziții Publice al Direcției Achiziții Publice

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
166 Dispoziția Președintelui CJSM NR.166/15.07.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  21.07.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
167 Dispoziția Președintelui CJSM NR.167/26.07.2021  

Dispoziția pentru numirea Comisiei de validare a rapoartelor de decontare intermediare și a rapoartelor de decontare finale privind finanțarea  nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021, pentru proiectele/programele sportive, programele/proiectele/acțiunile culturale și programele/proiectele/ acțiunile în domeniul activității de tineret contractate

  Instituției prefectului,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1 
168 Dispoziția Președintelui CJSM NR.168/30.07.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
169 Dispoziția Președintelui CJSM NR.169/30.07.2021  

Dispoziția privind menținerea doamnei Koós Rita, în funcția publică de execuție de referent de specialitate,clasa II, grad profesional superior, la Compartimentul Contabilitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
170 Dispoziția Președintelui CJSM NR.170/02.08.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nagy Renate-Susana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Ghiran Milan, din Ghiran în Nagy

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
171 Dispoziția Președintelui CJSM NR.171/02.08.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de predare în administrarea Bibliotecii Județene Satu Mare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare, aflat în proprietatea publică a județului Satu Mare

  Instituției prefectului, Bibliotecii Județene Satu Mare ,Direcţiei Juridice din cadrul CJSM, Dragoș Viorica, Erdei-Doloczki Edita, Szegedi  Gyöngyi
172 Dispoziția Președintelui CJSM NR.172/02.08.2021  

Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, pe anul 2020, a managementului aplicat la instituţia de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, CJCPCT Satu Mare  și dlui Laszló Róbert István
174 Dispoziția Președintelui CJSM NR.174/06.08.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
175 Dispoziția Președintelui CJSM NR.175/13.08.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 194 B pe traseul Dara-Dorolț,comuna Dorolț,județul Satu Mare” -Lot 4

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice, și membrilor comisiei nominalizați la art.1
176 Dispoziția Președintelui CJSM NR.176/16.08.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului având ca obiect : Lucrări la obiectivul de investiție” Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,persoanelor desemnate la art.1  și Direcției Tehnice
177 Dispoziția Președintelui CJSM NR.177/17.08.2021  

Dispoziția pentru modificarea art. 1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.130/2017 privind aprobarea componenței nominale a Corpului membrilor voluntari ai Serviciului Public Județean Salvamont

  Instituției prefectului,Serviciului Public Județean Salvamont, dl.Costin Alexandru – șef serviciu SALVAMONT
178 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.178/18.08.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul LOT 2: „Modernizare drum județean DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț – Țeghea – Mihăeni – Acâș (DN 19 A) – km 0+000 – km 34+039, județul Satu Mare, Tronson Mihăieni – Acâș km 29+229.870 km 34+039” cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri 

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al CJSM și membrilor comisiei nominalizați la art.1
179 Dispoziția Președintelui CJSM NR.179/18.08.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Pod pe DJ 108M, km 50+734 peste râul Crasna în localitatea Berveni”     

Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al CJSM și persoanele desemnate la art.1

180 Dispoziția Președintelui CJSM NR.180/23.08.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciuluil Resurse Umane Salarizare, dl.vicepreședinre RUS IOAN
181 Dispoziția Președintelui CJSM NR.181/23.08.2021 Dispoziția pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.20/2021 privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru proiectul” Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”    

Instituției prefectului, Direcției dezvoltare regională și Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al CJSM, Muzeului Județean Satu Mare, precum și membrilor comisiei de recepție

182 Dispoziția Președintelui NR.182/23.08.2021   

Dispoziția privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare cu nr.152/2020 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Direcției Economice,Direcției Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane Salarizare, precum și membrilor comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
183 Dispoziția Președintelui CJSM NR.183/25.08.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 30.08.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului Satu Mare, Secretarului  general al județului Satu Mare
184 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 184/02.09.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei RADU CRINA-MARIA, de schimbare pe cale adminisrativăa numelui de familie din Radu în Mustea

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare. 
185 Dispoziția Președintelui CJSM NR.185/02.09.2021 Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului Satu Mare, dl.vicepreședinte Rus Ioan,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 

186 Dispoziția Președintelui CJSM NR.186/06.09.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Gábri Evelyn-Erzsébet,, de schimbare pe cale adminisrativă a numelui de familie din Gábri în Gabri

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
187 Dispoziția Președintelui CJSM NR.187/06.09.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
188 Dispoziția Președintelui CJSM NR.188/06.09.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciuluil Resurse Umane Salarizare, dl.vicepreședinre RUS IOAN
189 Dispoziția Președintelui CJSM NR.189/06.09.2021 Dispoziția privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei nr.1918/C8/1961 din 30.08.2021 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor    

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM,Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor desemnate la art. 2

190 Dispoziția Președintelui CJSM NR.190/08.09.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciuluil Resurse Umane Salarizare, dl.vicepreședinre RUS IOAN
191 Dispoziția Președintelui CJSM NR.191/09.09.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Expertiză cantitativă și evaluarea lucrărilor considerate necorespunzătoare la investiția „Modernizare DJ 108G Supuru De Sus (DN19)– Sechereșa – DJ 109N, km 0+000 – 4+910(4+750)”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
192 Dispoziția Președintelui CJSM NR.192/10.09.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
193 Dispoziția Președintelui CJSM NR.193/13.09.2021  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării examenului de promovare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcţiei deţinute

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și membrilor comisiei nominalizați la art.1 și art.2
194 Dispoziția Președintelui CJSM NR.194/14.09.2021 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”, cod proiect 151935    

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1

195 Dispoziția Președintelui CJSM NR.195/15.09.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciuluil Resurse Umane Salarizare, dlui vicepreședinre RUS IOAN
196 Dispoziția Președintelui CJSM NR.196/20.09.2021  

Dispoziția privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Colodeiciuc Lucia Doina din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
197 Dispoziția Președintelui CJSM NR.197/22.09.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
198 Dispoziția Președintelui CJSM NR.198/22.09.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 28.09.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
199 Dispoziția Președintelui CJSM NR.199/22.09.2021  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
200 Dispoziția Președintelui CJSM NR.200/22.09.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,de îndată, în ședință extraordinară,în data de 24.09.2021, ora 10.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
201 Dispoziția Președintelui CJSM NR.201/24.09.2021 Dispoziția privind desemnarea unei persoane cu atribuţii în implementarea măsurilor referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare    

Instituției prefectului și tuturor direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al CJSM și doamnelor Elek Sorina Adriana şi Macioca Mihaiela – Elena

202 Dispoziția Președintelui CJSM NR.202/24.09.2021 Dispoziția privind desemnarea unei persoane cu atribuţii în implementarea măsurilor referitoare la interdicțiile post-angajare/la părăsirea funcției deținute în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare    

Instituției prefectului și tuturor direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al CJSM și doamnelor Roca Mihaela Claudia şi Macioca Mihaiela – Elena

203 Dispoziția Președintelui CJSM NR.203/24.09.2021 Dispoziția privind desemnarea unei persoane cu atribuţii în implementarea măsurilor referitoare la prevenirea conflictului de interese în cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Satu Mare
   

Instituției prefectului și tuturor direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al CJSM și doamnelor Macioca Mihaiela – Elena şi Roca Mihaela Claudia

204 Dispoziția Președintelui CJSM NR.204/06.10.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
205 Dispoziția Președintelui CJSM NR.205/07.10.2021  

Dispoziția privind înceterea suspendării, la iniţiativa funcţionarului public, şi reluarea activităţii de către doamna Kovacs Johanna Izabella din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I,gradul profesional principal, la Compartimentul G.I.S. al Direcţiei Arhitect Şef

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
206 Dispoziția Președintelui CJSM NR.206/07.10.2021  

Dispoziția privind admiterea ererii doamnei Pișcoran Elena-Mariana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Pișcoran în Moldovan

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
207 Dispoziția Președintelui CJSM NR.207/07.10.2021  

Dispoziția privind suspendarea, la iniţiativa funcţionarului public, a raportului de serviciu al doamnei Tamas Anetta Annamaria din funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I,gradul profesional principal, la Compartimentul Achiziţii Publice al Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
208 Dispoziția Președintelui CJSM NR.208/08.10.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de  11.10.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
209 Dispoziția Președintelui CJSM NR.209/08.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei într-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Orașului Negrești Oaș și persoanelor nominalizate la art. 1
210 Dispoziția Președintelui CJSM NR.210/08.10.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru ” Servicii de cosire vegetație Depozit de deșeuri Satu Mare,str. Odoreului nr.124-126”    

Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1

211 Dispoziția Președintelui CJSM NR.211/13.10.2021  

Dispoziția privind mandatarea domnului Rus Ioan, vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, în vederea semnării declarației proprietarului de drept asupra unor tronsoane de drumuri județene afectate de suprapuneri reale

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și domnului vicepreședinte Rus Ioan
212 Dispoziția Președintelui CJSM NR.212/13.10.2021 Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și dlui vicepreședinte RUS IOAN

213 Dispoziția Președintelui CJSM NR.213/14.10.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Sână Gheorghe, de schimbare pe cale adminstrativă a numelui de familie din Sână în Țirțiu

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
214 Dispoziția Președintelui CJSM NR.214/14.10.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Szilagyi Elisabeta, de schimbare pe cale adminstrativă a prenumelui minorei Szilagyi Vanda-Maria, din Vanda-Maria în Wanda-Maria

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
215 Dispoziția Președintelui CJSM NR.215/15.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect “Furnizare de carburanţi – motorină şi benzină, pe bază de carduri valorice, pentru Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Militar Judeţean Satu Mare şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Județului Satu Mare, pentru o perioadă de 24 de luni”

  Instituției prefectului Satu Mare,Direcţiei Achiziţii Publice,Direcţiei Administrație publică Locală din cadrul CJSM și persoanele desemnate la art.1 
216 Dispoziția Președintelui CJSM NR.216/15.10.2021  

Dispoziția privind propunerea numirii comisiei de inventariere anuală, pe anul 2021, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în domeniul public și privat al Județului Satu Mare și în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, pers. nom. la art.1 și art.6, DE , DJ, SRUS, CAI, DAP, SCCI, DAPL, DT, Dir. Arhit. Șef, DDR, Centrul Milt. SM, ISU „SOMEȘ” SM, Servic Publ. Jud. Salvamont
217 Dispoziția Președintelui CJSM NR.217/18.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciul Studiu de coexistență în vederea emiterii avizului de amplasament favorabil al SDEE Transilvania Nord Sucursala Satu Mare pentru investiția ” Modernizare DJ 109N DN 1F-Unimăt-Acâș-DN 19A”(lungimea sectorului de drum județean este de 10,1 km), jud.Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
218 Dispoziția Președintelui CJSM NR.218/18.10.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, de îndată, în şedinţă extraordinară, în data de  19.10.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
219 Dispoziția Președintelui CJSM NR.219/18.10.2021 Dispoziția privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnări consilierului de etică    

Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 3

220 Dispoziția Președintelui CJSM NR.220/20.10.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  26.10.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
221 Dispoziția Președintelui CJSM NR.221/22.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Studiului geotehnic pentru obiectivul de investiții „Construire sală de educație fizică școlară,str. Botizulului,nr.65/A,municipiul Satu Mare,județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
222 Dispoziția Președintelui CJSM NR.222/22.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Studiului topografic pentru obiectivul de investiții „Construire sală de educație fizică școlară,str. Botizulului,nr.65/A,municipiul Satu Mare,județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
223 Dispoziția Președintelui CJSM NR.223/26.10.2021 Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și dlui vicepreședinte RUS IOAN

224 Dispoziția Președintelui CJSM NR.224/26.10.2021 Dispoziția privind numirea doamnei Viorel-Bojan Smaranda -Marieta în funcția de director interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare    

Instituției prefectului, Spitalului de Pneumoftiziologie, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și dnei  Viorel-Bojan Smaranda -Marieta

225 Dispoziția Președintelui CJSM NR.225/28.10.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Fati-Princz Antonio-Ștefan, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Fati-Princz în Princz

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
226 Dispoziția Președintelui CJSM NR.226/29.10.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de montaj echipamente pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă”

  Instituției prefectului,Orașul Negrești-Oaș,  Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
227 Dispoziția Președintelui CJSM NR.227/01.11.2021  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Stancu Monica, în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Buget al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM
228 Dispoziția Președintelui CJSM NR.228/01.11.2021  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Surd Andrada Mariana, în funcția publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Achiziţii Publice al Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM
229 Dispoziția Președintelui CJSM NR.229/01.11.2021  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a domnuluiArdelean Aurel Adrian, în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Patrimoniu al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM
230 Dispoziția Președintelui CJSM NR.230/01.11.2021  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a domnului Caiţa Viorel Albinel, în funcția publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Contractare Servicii Sociale al Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM
231 Dispoziția Președintelui CJSM NR.231/01.11.2021  

Dispoziția privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei nr.2351/C1/2608 din 25.10.2021 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice, DDR, DAP din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 2
232 Dispoziția Președintelui CJSM NR.232/03.11.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,de îndată, în ședință extraordinară,în data de04.11.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
233 Dispoziția Președintelui CJSM NR.233/03.11.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Gheorghe Ioan, în calitate de împuternicit al domnului Szilágyi Ferencz, de schimbare pe cale admisnistrativă a numelui de familie din Szilágyi în Steiger

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
234 Dispoziția Președintelui CJSM NR.234/03.11.2021 Dispoziția privind admiterea cererii domnului Gheorghe Ioan, în calitate de împuternicit al doamnei Szilágyi Krisztina-Andrea, de schimbare pe cale admisnistrativă a numelui de familie din Szilágyi în Steiger   Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
235 Dispoziția Președintelui CJSM NR.234/04.11.2021 Dispoziția privind admiterea cererii domnului Crișan Darius, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Crișan în Stoica    

Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare

236 Dispoziția Președintelui CJSM NR.236/04.11.2021  

Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
237 Dispoziția Președintelui CJSM NR.237/05.11.2021  

Dispoziția privind menţinerea doamnei Mureșan Elisabeta, în funcţia publică de execuţie de referent la Serviciul Buget al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM
238 Dispoziția Președintelui CJSM NR.238/08.11.2021 Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreşedinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și dlui vicepreședinte RUS IOAN

239 Dispoziția Președintelui CJSM NR.239/08.11.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Mărginean Gyöngyvér-Regina, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Mărginean în Nagy

  Instituției prefectului Satu Mare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
240 Dispoziția Președintelui CJSM NR.240/08.11.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de preluare din domeniul public al Comunei Bătarci în domeniul public al Județului Satu Mare a imobilului-teren intravilan,situat în localitatea Bătarci,județul Satu Mare,înscris în CF nr. 101305 Bătarci

  Instituției prefectului, Comunei Bătarci, Direcției Juridice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
241 Dispoziția Președintelui CJSM NR.241/08.11.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
242 Dispoziția Președintelui CJSM NR.242/11.11.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru ”Lucrări de întreținere curență și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului,  Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
243 Dispoziția Președintelui CJSM NR.243/16.11.2021 Dispoziția privind numirea domnului Marc Ioan Adrian în funcția de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Marc Ioan Adrian

244 Dispoziția Președintelui CJSM NR.244/17.11.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 236/2021 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare
și/sau drumuri de legătură (3D)”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
245 Dispoziția Președintelui CJSM NR.245/18.11.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de pază pentru imobilul:”Depozit de deșeuri urbane neconform”, situat în municipiul Satu Mare, strada Odoreului nr. 124-126

  Instituției prefectului,  Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
246 Dispoziția Președintelui CJSM NR.246/18.11.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară, în data de 24.11.2021, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
247 Dispoziția Președintelui CJSM NR.247/18.11.2021 Dispoziția privind desemnarea Consilierului de etică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului ,doamnei Chedea Antónia Tünde, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, tuturor compartimentelor structurale din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare

248 Dispoziția Președintelui CJSM NR.248/18.11.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
249 Dispoziția Președintelui CJSM NR.249/19.11.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect tehnic pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 193D Rușeni(DJ 193A) – Cionchești(DJ 193C)”

  Instituției prefectului,  Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
250 Dispoziția Președintelui CJSM NR.250/23.11.2021  

Dispoziția privind acceptarea unui număr de 60 de jachete promoționale, cu însemnele Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, acordate cu titlu gratuit de către S.C. Makita România SRL în baza Contractului în regim Barter nr. 569/05.10.2021

  Instituției prefectului, Serviciului Public Județean Salvamont și Direcției Economice din cadrul CJSM
251 Dispoziția Președintelui CJSM NR.251/24.11.2021  

Dispoziția pentru numirea responsabililor de zone pentru verificarea și recepția serviciilor prestate în cadrul contractelor subsecvente acordurilor cadru pentru “Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene (noiembrie 2019 -martie 2023)” pentru iarna 2021 -2022

  Instituției prefectului,  Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
252 Dispoziția Președintelui CJSM NR.252/25.11.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ghiriti Daniel-Gigel, în calitate de imputernicit al domnului Fedorca Ionuț-George, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Fedorca în Lohan

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
253 Dispoziția Președintelui CJSM NR.253/25.11.2021  

Dispoziția privind menținerea domnului Botezan Tiberiu Dorin în funcția publică de conducere de Șef Serviciu la Serviciul Urbanism și Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
254 Dispoziția Președintelui CJSM NR.254/25.11.2021  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 194/2021 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității  în administrația publică din județul Satu Mare”,
cod proiect 151935

  Instituției prefectului, DDR, DAP, SRUS din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
255 Dispoziția Președintelui CJSM NR.255/26.11.2021  

Disoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor de modificare a traseului instalației de utilizare gaze naturale pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Al.Ioan Cuza nr. 8, mun. Satu Mare

  Instituției prefectului, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
256 Dispoziția Președintelui CJSM NR.256/26.11.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1
257 Dispoziția Președintelui CJSM NR.257/26.11.2021 Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul CJSM și dlui vicepreședinte RUS IOAN

258 Dispoziția Președintelui CJSM NR.258/26.11.2021  

privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
Dispoziția pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic rezident ultimul an în specialitatea neonatologie, la Secția Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, SCCI și persoanelor nominalizare la art.1 și art.2
259 Dispoziția Președintelui CJSM NR.259/26.11.2021  

Dispozița privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu atestate de studii complementare în Histeroscopie și în Chirurgia laparoscopică ginecologică la Secția Obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, SCCI și persoanelor nominalizare la art.1 și art.2
260 Dispoziția Președintelui CJSM NR.260/03.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1
261 Dispoziția Președintelui CJSM NR.261/07.12.2021 Dispoziția privind numirea doamnei Mitruț Diana Delia în funcția de manager interimar al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și doamnei Mitruț Diana Delia

262 Dispoziția Președintelui CJSM NR.262/07.12.2021  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
263 Dispoziția Președintelui CJSM NR.263/08.12.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
264 Dispoziția Președintelui CJSM NR.264/08.12.2021  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect:
”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Direcției Ahiziții Publice și Direcției Tehnice din cadrul CJSM  
265 Dispoziția Președintelui CJSM NR.265/08.12.2021 Dispoziția privind acordarea sporului pentru handicap accentuat doamnei Elek Sorina Adriana    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și doamnei Elek Sorina Adriana

266 Dispoziția Președintelui CJSM NR.266/09.12.2021  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Kocsis Radu-Nicolae,în calitate de împuternicit a doamnei Pop Delia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Pop în Kocsis

  Instituției prefectului și Direcției Generale de Evidență a Populației
267 Dispoziția Președintelui CJSM NR.267/10.12.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: „Centru de monitorizare,coordonare integrată și suport în situații de urgență”    

Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al Jud. Satu Mare  și persoanelor nominalizate la art. 1

268 Dispoziția Președintelui CJSM NR.268/10.12.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară, în data de 13.12.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
269 Dispoziția Președintelui CJSM NR.269/13.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 193A Satu Mare – Amați – Rușeni – Tătărăști – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond – Rătești -(DN 19A) – km  0+000(0+900) – km 49+124(49+099)”, cod CPV 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
270 Dispoziția Președintelui CJSM NR.270/13.12.2021 Dispoziția privind numirea domnului Ioan Sergiu Dănuț în funcția de manager interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie  Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, domnului Ioan Sergiu Dănuț

271 Dispoziția Președintelui CJSM NR.271/15.12.2021  

Dispoziția privind suspendarea, la iniţiativa funcţionarului public, a raportului de serviciu al doamnei Aştilean Oana Alexandra din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I,
gradul profesional superior, la Serviciul Buget al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
272 Dispoziția Președintelui CJSM NR.272/15.12.2021  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  21.12.2021, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
273 Dispoziția Președintelui CJSM NR.273/17.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 195C Căuaș – Hotoan – Sudurău -intersecție DJ 108M”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
274 Dispoziția Președintelui CJSM NR.274/17.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196C Pișcolt(DN19) – Andrid(intersecție DJ 108M)”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
275 Dispoziția Președintelui CJSM NR.275/20.12.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, la Laborator de radiologie-imagistică medicală I și cu punct de lucru în locația II și la Tășnad din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului,SRUS, SCCI din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
276 Dispoziția Președintelui CJSM NR.276/20.12.2021  

privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
Dispoziția pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pediatrie, la Secția Pediatrie locația Tășnad din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului,SRUS, SCCI din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
277 Dispoziția Președintelui CJSM NR.277/23.12.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
278 Dispoziția Președintelui CJSM NR.278/27.12.2021 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a Autoutilitarei Salvamont (second hand ), marca Mitsubishi L 200    

Instituției prefectului, DAPL,Serviciul Public Salvamont, Direcției Economice și persoanelor desemnate la art. 1 

279 Dispoziția Președintelui CJSM NR.279/28.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
Furnizare produse pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 h de stat autorizate/acreditate şi particular acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente ,,Programului pentru școli al României”,
anul școlar 2021-2022, pe 2 loturi

  Instituției prefectului,Direcţiei Achiziţii Publice,Direcției Admin. Publice Locale din cadrul CJSM  și persoanelor desemnate la art. 1
280 Dispoziția Președintelui CJSM NR.280/28.12.2021  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
281 Dispoziția Președintelui CJSM NR.281/29.12.2021  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea medicină de urgență, la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului,SRUS, SCCI din cadrul CJSM, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1 și art.2
282 Dispoziția Președintelui CJSM NR.282/29.12.2021  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect:
”Furnizare produse pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente ,,Programului pentru școli al României”, anul școlar 2021-2022, pe 2 loturi, astfel: Lot 1 – Furnizare miez de nucă și Lot 2 – Furnizare miere”

  Instituției prefectului,Direcţiei Achiziţii Publice,Direcției Admin. Publice Locale din cadrul CJSM 
283 Dispoziția Președintelui CJSM NR.283/29.12.2021  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Muzeului Județean Satu Mare  și persoanelor desemnate la art. 1
284 Dispoziția Președintelui CJSM NR.284/30.12.2021  

Dispoziția privind majorarea bugetului local al Judeţului Satu Mare pe anul 2021 în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu sumele alocate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1301/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară

  Instituției prefectului, Direcţiei Economice din cadrul CJSM, Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Satu Mare și  Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor pe anul 2022

 

Nr. crt. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM NR.1/03.01.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
2 Dispoziția Președintelui CJSM NR.2/04.01.2022  

Dispoziția privind anularea procedurii de achizi’ie publică având ca obiect:
”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare-investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM
3 Dispoziția Președintelui CJSM NR.3/06.01.2022  

Dispoziția privind desemnarea d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare, pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Satu Mare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de 07.01.2022, ora 10:00 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A. din data de  07.01.2022, ora 10:30

  Instituției prefectului, d-lui Kovács Máté-administrator public al Județului Satu Mare și societății APASERV SATU MARE S.A
4 Dispoziția Președintelui CJSM NR.4/06.01.2022  

Dispoziția privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul raportat pe anul 2021, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021

  Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM și Administrației Juețene a Finanțelor Publice Satu Mare
5 Dispoziția Președintelui CJSM NR.5/06.01.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
6 Dispoziția Președintelui CJSM NR.6/10.01.2022  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pneumologie, la Secția Pneumologie
 II Bixad din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare , SCCI din cadrul CJSM și Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare
7 Dispoziția Președintelui CJSM NR.7/13.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Drumuri – Serviciului Drumuri și Transporturi al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
8 Dispoziția Președintelui CJSM NR.8/13.01.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de  17.01.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
9 Dispoziția Președintelui CJSM NR.9/13.01.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertiză tehnică și DTAC pentru obiectivul ” Refacere șarpantă prăbușiță, str. Iuliu Maniu nr. 19 Carei”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
10 Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/17.01.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
11 Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/19.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
12 Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/19.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
13 Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/19.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
14 Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție  vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
15 Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție  vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
16 Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/21.01.2022  

Dispoziția pivind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Moderizae DJ 108G Supuru de Sus(DN19)- Sechereșa-DJ 109N,km 0+000-4+910(4+750)”, cu cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
17 Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/25.01.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  31.01.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
18 Dispoziția Președintelui CJSM NR.18/26.01.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect “Furnizare de fructe si legume proaspete (mere), pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat și particular din zona Negrești Oaș – judeţul Satu Mare, în anii școlari 2021-2022, 2022-2023”

  Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
19 Dispoziția Președintelui CJSM NR.19/26.01.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
20 Dispoziția Președintelui CJSM NR.20/26.01.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 51/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului „MOBI-Modern Border Infrastructure-Sucessful Carpathian Region”

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1
21 Dispoziția Președintelui CJSM NR.21/27.01.2022  

Dispoziția privind numirea unei comisii de recepție a unui sistem de supraveghere și antiefracție pentru noul sediu administrativ al Instituției Prefectului-Județul Satu Mare

  Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
22 Dispoziția Președintelui CJSM NR.22/31.01.2022  

Dispoziția privind menținerea raportului de serviciu al doamnei Manța Magdalena Sofia, în funcția publică de conducere de Șef Serviciu al Serviciului Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
23 Dispoziția Președintelui CJSM NR.23/07.02.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
24 Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 12/19.01.2022 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

Dispoziţia nr. 12/19.01.2022  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
25 Dispoziția Președintelui CJSM NR.25/11.02.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcţii contractuale vacante de execuţie de muncitor necalificat (2 posturi) şi muncitor calificat (1 post) la Compartimentul întreţinere, reparaţii – Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Administraţie Publică Locală

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
26 Dispoziția Președintelui CJSM NR.26/11.02.2022  

Dispoziția pentru modificarea Anexei la Dispoziția nr. 185/2013 privind nominalizarea persoanelor responsabile cu actualizarea permanentă a site-ului Consiliului Județean Satu Mare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
27 Dispoziția Președintelui CJSM NR.27/14.02.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării examenului de promovare a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcţiei deţinute

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
28 Dispoziția Președintelui CJSM NR.28/15.02.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
29 Dispoziția Președintelui CJSM NR.29/15.02.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  21.02.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
30 Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată
a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
31 Dispoziția Președintelui CJSM NR.31/18.02.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Al.Ioan Cuza nr. 8, mun. Satu Mare”

  Instituției prefectului, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
32 Dispoziția Președintelui CJSM NR.32/18.02.2022 Dispoziția privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare si Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

33 Dispoziția Președintelui CJSM NR.33/24.02.2022  

Dispoziția privind adminterea cererii doamnei Varga-Erika, de schimbare pe cale administrativa a prenumelui minorului Popan Ioan-Ursu,din Ioan-Ursu în Ioan-Andrei

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
34 Dispoziția Președintelui CJSM NR.34/28.02.2022  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de farmacist șef la Farmacia cu punct de lucru în locația II și la Tășnad din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare ,SCCi,SRUS din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
35 Dispoziția Președintelui CJSM NR.35/28.02.2022  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Popescu Sipos Adina în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
36 Dispoziția Președintelui CJSM NR.36/28.02.2022  

Dipoziția privind numirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
37 Dispoziția Președintelui CJSM NR.37/01.03.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție„Modernizare DJ 194B Petea(DN 19A)-Atea-Peleș-Pelișor-Bercu-Bercu Nou-Micula-Agriș-Ciuperceni (DN 19)

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
38 Dispoziția Președintelui CJSM NR.38/03.03.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
39 Dispoziția Președintelui CJSM NR.39/03.03.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman”

  Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
40 Dispoziția Președintelui CJSM NR.40/03.03.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
41 Dispoziția Președintelui CJSM NR.41/07.03.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 27/2022 privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desfășurării examenului de promovare a funcționarilor publici de execuție
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în gradul profesional imediat superior funcției deținute

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
42 Dispoziția Președintelui CJSM NR.42/07.03.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Fadol Mubarak-Taha-Mohamed, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Mubarak-Taha-Mohamed în Mubarak

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
43 Dispoziția Președintelui CJSM NR.43/09.03.2022  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a domnului Szabó Árpád în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
44 Dispoziția Președintelui CJSM NR.44/16.03.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
45 Dispoziția Președintelui CJSM NR.45/18.03.2022  

Dispoiția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară din data de 21.03.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
46 Dispoziția Președintelui CJSM NR.46/21.03.2022  

Dispoziția privind modificarea componenţei Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial  din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare  

  Instituției prefectului, Compartimentului de audit intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate in anexă
47 Dispoziția Președintelui CJSM NR.47/23.03.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
48 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 48/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA   I

nstituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CRASNAI MIHAELA-ELENA-ANA

49 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 49/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BARAKONYI GERGŐ    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului BARAKONYI GERGŐ

50 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 50/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SIKET VALERICA EUGENIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SIKET VALERICA EUGENIA

51 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 51/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului MÁRTON ROBERT    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului MÁRTON ROBERT

52 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 52/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BUTKA ÉVA MONIKA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BUTKA ÉVA MONIKA

53 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 53/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BOER ADAM    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului BOER ADAM

54 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 54/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BODOKI NOÉMI HÉDI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BODOKI NOÉMI HÉDI

55 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 55/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SAMI NORBERT LORAND    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SAMI NORBERT LORAND

56 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 56/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PĂDURARU GIORGIANA ANCA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PĂDURARU GIORGIANA ANCA

57 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 57/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BÎJA TANIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BÎJA TANIA 

58 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 58/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BODÓ NICOLETA LUCIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BODÓ NICOLETA LUCIA

59 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 59/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MACIOCA MIHAIELA-ELENA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MACIOCA MIHAIELA-ELENA

60 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 60/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CHEDEA ANTÓNIA TÜNDE     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CHEDEA ANTÓNIA TÜNDE 

61 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 61/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ELEK SORINA ADRIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ELEK SORINA ADRIANA

62 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 62/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului CRĂCIUN MIHĂIȚĂ VLĂDUȚ     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului CRĂCIUN MIHĂIȚĂ VLĂDUȚ 

63 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 63/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROCA MIHAELA-CLAUDIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROCA MIHAELA-CLAUDIA

64 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 64/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei POP-SILAGHI RENATA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei POP-SILAGHI RENATA

65 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 65/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FEHER ANGELA ÉVA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FEHER ANGELA ÉVA

66 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 66/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KOVÁCS CRISTINA ALINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KOVÁCS CRISTINA ALINA

67 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 67/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului DOBRANSZKY RAUL-ARNOLD    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului DOBRANSZKY RAUL-ARNOLD

68 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 68/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BALOGH MIRABELA MARIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BALOGH MIRABELA MARIA 

69 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 69/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GIURMA LOREDANA ANAMARIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GIURMA LOREDANA ANAMARIA

70 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 70/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MORAR BIANCA LARISA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MORAR BIANCA LARISA

71 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 71/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BARTHA HELGA ELISABETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BARTHA HELGA ELISABETA

72 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 72/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului COSTIN ALEXANDRU     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului COSTIN ALEXANDRU 

73 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 73/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BURA MIHAELA-ALINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BURA MIHAELA-ALINA

74 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 74/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROTAR DIANA-MARIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROTAR DIANA-MARIA 

75 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 75/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PĂTCAŞ JANETTA DELIA AURORA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PĂTCAŞ JANETTA DELIA AURORA

76 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 76/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GOIA MIHAELA ILEANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GOIA MIHAELA ILEANA

77 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 77/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PANAIT MIMI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PANAIT MIMI

78 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 78/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CHIŞ FLOAREA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CHIŞ FLOAREA

79 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 79/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ONCI SERGIU MARCEL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ONCI SERGIU MARCEL

80 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 80/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului TĂMÂIAN MIRCEA-MIHAI-GHEORGHE     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului TĂMÂIAN MIRCEA-MIHAI-GHEORGHE 

81 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 81/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului GROZA ALEXANDRU CĂTĂLIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului GROZA ALEXANDRU CĂTĂLIN

82 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 82/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SILVĂŞAN ANITA MAGDALENA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SILVĂŞAN ANITA MAGDALENA

83 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 83/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ROCA DANIEL-LUCIAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ROCA DANIEL-LUCIAN

84 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 84/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SURD ANDRADA-MARIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SURD ANDRADA-MARIANA

85 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 85/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei TIMIȘ RALUCA-MARIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei TIMIȘ RALUCA-MARIA 

86 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 86/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului CAIŢA VIOREL ALBINEL  

 

 

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului CAIŢA VIOREL ALBINEL

87 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 87/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GOJE LAVINIA GEORGIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GOJE LAVINIA GEORGIANA

88 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 88/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei NAGY BRIGITTA MONICA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei NAGY BRIGITTA MONICA

89 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 89/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ILUȚ ALINA RAMONA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ILUȚ ALINA RAMONA

90 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 90/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului RUSU LIVIU ALIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului RUSU LIVIU ALIN

91 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 91/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei LUȚAȘ IVETT     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei LUȚAȘ IVETT 

92 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 92/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei POP NICOLETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei POP NICOLETA

93 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 93/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei LENGHEL EVA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei LENGHEL EVA

94 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 94/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MAIER DOINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MAIER DOINA

95 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 95/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei VASIL-MARINESCU LILIANA FLORICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei VASIL-MARINESCU LILIANA FLORICA 

96 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 96/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului POPDAN EDUARD    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului POPDAN EDUARD

97 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 97/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului FEKETE ANDREAS-RAUL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului FEKETE ANDREAS-RAUL

98 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 98/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei NAGHIU FLORICA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei NAGHIU FLORICA

99 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 99/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CRASNAI ALEXANDRA TEODORA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CRASNAI ALEXANDRA TEODORA 

100 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 100/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MŰNICH ANETTA      

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MŰNICH ANETTA  

101 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 101/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului PRODANIUC PAVEL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului PRODANIUC PAVEL

102 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 102/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului MÎNDRUŢ MARIUS VASILE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului MÎNDRUŢ MARIUS VASILE

103 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 103/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GRECU MARGARETA ILEANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GRECU MARGARETA ILEANA

104 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 104/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei VĂRAN SIMONA-CORINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei VĂRAN SIMONA-CORINA

105 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 105/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului MATEI MĂRGĂRIT VIOREL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului MATEI MĂRGĂRIT VIOREL

106 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 106/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului PUIU HOREA CLAUDIU     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului PUIU HOREA CLAUDIU 

107 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 107/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DAN MARIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DAN MARIANA

108 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 108/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROBEL DANIELA AURICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROBEL DANIELA AURICA 

109 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 109/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KAROLYI ANDREA ERZSÉBET    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KAROLYI ANDREA ERZSÉBET

110 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 110/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FODOR CARMEN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FODOR CARMEN

111 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 111/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CZUMBIL SORANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CZUMBIL SORANA

112 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 112/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BUBOI-DONCA OFELIA-GABRIELA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BUBOI-DONCA OFELIA-GABRIELA

113 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 113/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FARCĂU MARIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FARCĂU MARIA

114 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 114/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SZEGEDI GYÖNGYI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SZEGEDI GYÖNGYI

115 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 115/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ARDELEAN AUREL ADRIAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ARDELEAN AUREL ADRIAN

116 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 116/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DRAGOŞ SIMONA-LILIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DRAGOŞ SIMONA-LILIANA

117 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 117/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei HADADY ÉVA KATALIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei HADADY ÉVA KATALIN

118 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 118/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MANŢA MAGDALENA-SOFIA-    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MANŢA MAGDALENA-SOFIA-

119 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 119/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei OLAH-ROŞCA MIHAELA-MERCEDES    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei OLAH-ROŞCA MIHAELA-MERCEDES

120 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 120/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CHIŞ ŞTER CECILIA-FLORICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CHIŞ ŞTER CECILIA-FLORICA 

121 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 121/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROŞU ADRIANA CARMEN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROŞU ADRIANA CARMEN

122 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 122/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei VAIDA ÉVA-EMESE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei VAIDA ÉVA-EMESE

123 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 123/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ONCI NADIA-ECATERINA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ONCI NADIA-ECATERINA 

124 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 124/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SZABO EDITH    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SZABO EDITH

125 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 125/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ERDEI-DOLOCZKI EDITA ELISABETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ERDEI-DOLOCZKI EDITA ELISABETA

126 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 126/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei STANCU MONICA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei STANCU MONICA

127 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 127/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DUDAŞ FLORENTINA LIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DUDAŞ FLORENTINA LIA 

128 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 128/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MUREŞAN ELISABETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MUREŞAN ELISABETA

129 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 129/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului VEREȘ ISTVAN ARTUR    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului VEREȘ ISTVAN ARTUR

130 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 130/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GÖNCZY KLÁRA GABRIELA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GÖNCZY KLÁRA GABRIELA

131 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 131/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BACI MIHAELA TABITA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BACI MIHAELA TABITA

132 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 132/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei POP ADRIANA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei POP ADRIANA 

133 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 133/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei NICA DANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei NICA DANA

134 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 134/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului VARGA VALENTIN       

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului VARGA VALENTIN   

135 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 135/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KOÓS RITA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KOÓS RITA

136 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 136/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PÎRCĂLAB OANA DANA      

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PÎRCĂLAB OANA DANA  

137 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 137/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MĂRCUŢ CARMEN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MĂRCUŢ CARMEN

138 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 138/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ERDEI DOREL ALEXANDRU     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ERDEI DOREL ALEXANDRU 

139 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 139/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BARTHA LEVENTE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului BARTHA LEVENTE

140 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 140/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ŞIMON MARCEL-FLORIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ŞIMON MARCEL-FLORIN

141 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 141/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FERNEA RODICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FERNEA RODICA 

142 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 142/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PAULIUC NICOLETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PAULIUC NICOLETA

143 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 143/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului TUNS VASILE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului TUNS VASILE

144 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 144/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROCA MELANIA-DORINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROCA MELANIA-DORINA

145 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 145/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei POP MARIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei POP MARIA

146 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 146/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DALAN ANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DALAN ANA

147 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 147/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROGOZ MANUELA-BIANCA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROGOZ MANUELA-BIANCA

148 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 148/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ŞUTA MARIA MARTA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ŞUTA MARIA MARTA

149 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 149/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DRAGOȘ VIORICA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DRAGOȘ VIORICA

150 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 150/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SUCIU OVIDIU GHEORGHE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SUCIU OVIDIU GHEORGHE

151 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 151/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SĂVESCU IONUŢ-ALEXANDRU    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SĂVESCU IONUŢ-ALEXANDRU

152 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 152/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului STAN DARIUS CIPRIAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului STAN DARIUS CIPRIAN

153 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 153/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului LIBOTEANU CRISTIAN MARIUS     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului LIBOTEANU CRISTIAN MARIUS 

154 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 154/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului GECSE IOSIF    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului GECSE IOSIF

155 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 155/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ȘEREȘ LUCIAN ARMAND    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ȘEREȘ LUCIAN ARMAND

156 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 156/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SZARAZ ROMULUS STEFAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SZARAZ ROMULUS STEFAN

157 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 157/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BERECZKI NOEMI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BERECZKI NOEMI

158 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 158/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MUREȘAN NADIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MUREȘAN NADIA

159 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 159/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CULIC LENUȚA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CULIC LENUȚA 

160 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 160/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ŞIPOŞ FLORICA RODICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ŞIPOŞ FLORICA RODICA 

161 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 161/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ALEXA ILDIKÓ- din 15.03.2022    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ALEXA ILDIKÓ- din 15.03.2022

162 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 162/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GECSE ELISABETA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GECSE ELISABETA 

163 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 163/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KOVÁCS ANIȘOARA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KOVÁCS ANIȘOARA

164 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 164/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ZSÓFI GEORGETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ZSÓFI GEORGETA

165 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 165/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SIMON ERIKA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SIMON ERIKA

166 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 166/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei VEKONY SIMONA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei VEKONY SIMONA

167 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 167/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ŞIMON CORIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ŞIMON CORIN

168 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 168/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului HORVÁTH ISTVÁN ZSOLT    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului HORVÁTH ISTVÁN ZSOLT

169 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 169/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului JENEY STEFAN IOSIF      

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului JENEY STEFAN IOSIF  

170 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 170/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ŞIPOŞ FRANCISC IOSIF    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ŞIPOŞ FRANCISC IOSIF

171 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 171/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului LUŢAŞ VASILE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului LUŢAŞ VASILE

172 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 172/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului PAULIUC MIRCEA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului PAULIUC MIRCEA

173 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 173/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului RIȘCĂU SERGIU RĂZVAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului RIȘCĂU SERGIU RĂZVAN

174 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 174/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului PISCORAN ISTVÁN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului PISCORAN ISTVÁN

175 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 175/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului ŞEREŞ IOAN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului ŞEREŞ IOAN

176 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 176/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului FAUR MARCEL VASILE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului FAUR MARCEL VASILE

177 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 177/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului TĂTARU MARCEL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului TĂTARU MARCEL

178 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 178/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BOTA ALEXANDRU MIHAI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului BOTA ALEXANDRU MIHAI

179 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 179/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului KRUCZ ANDREI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului KRUCZ ANDREI

180 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 180/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului FARC OVIDIU HOREA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului FARC OVIDIU HOREA

181 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 181/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei AMAȚI ANA-RODICA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei AMAȚI ANA-RODICA

182 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 182/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei HARKEL IUDIT   Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei HARKEL IUDIT
183 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 183/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului RĂFAN OVIDIU VASILE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului RĂFAN OVIDIU VASILE

184 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 184/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SILVĂŞAN SORIN-GHEORGHE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SILVĂŞAN SORIN-GHEORGHE

185 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 185/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului NAGY ADALBERT    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului NAGY ADALBERT

186 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 186/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MOIȘ IOANA FILOMENA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MOIȘ IOANA FILOMENA

187 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 187/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BURA ANGELA MARIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BURA ANGELA MARIA

188 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 188/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului POPA CRISTIAN DANIEL    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului POPA CRISTIAN DANIEL

189 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 189/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului NAGY ISTVAN     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului NAGY ISTVAN 

190 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 190/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KNOBLICH EMESE    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KNOBLICH EMESE

191 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 191/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SMITH CRINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SMITH CRINA

192 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 192/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului OROS CIPRIAN FLORIN    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului OROS CIPRIAN FLORIN

193 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 193/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DOBRAN ANCA DELIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DOBRAN ANCA DELIA

194 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 194/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MARINESCU CECILIA MONICA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MARINESCU CECILIA MONICA 

195 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 195/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GYŰRE-ROTARIUC NOEMI ANDREA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GYŰRE-ROTARIUC NOEMI ANDREA

196 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 196/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului BOTEZAN TIBERIU DORIN –    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului BOTEZAN TIBERIU DORIN –

197 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 197/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BUD DANIELA-EMILIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BUD DANIELA-EMILIA

198 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 198/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei PUIU DORINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei PUIU DORINA

199 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 199/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei GĂGEANU DIANA STEPANIDA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei GĂGEANU DIANA STEPANIDA

200 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 200/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FILIP RALUCA ROXANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FILIP RALUCA ROXANA

201 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 201/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CULIC DANIELA-NICULINA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CULIC DANIELA-NICULINA 

202 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 202/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului IUHÁSZ ZSOLT-FERENC    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului IUHÁSZ ZSOLT-FERENC

203 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 203/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului  POP ADRIAN     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului  POP ADRIAN 

204 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 204/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BUZAŞ ALINA NICOLETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BUZAŞ ALINA NICOLETA

205 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 205/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CHIRILĂ MONICA ROXANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CHIRILĂ MONICA ROXANA

206 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 206/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KOVACS JOHANNA IZABELLA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KOVACS JOHANNA IZABELLA

207 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 207/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului SZABÓ ÁRPÁD- din 14.03.2022    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului SZABÓ ÁRPÁD- din 14.03.2022

208 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 208/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MĂRCUȚIU NOÉMI    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MĂRCUȚIU NOÉMI

209 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 209/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ȘTERN FELICIA CRISTINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ȘTERN FELICIA CRISTINA

210 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 210/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei BARTA BIANCA MELANIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei BARTA BIANCA MELANIA

211 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 211/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROATIŞ ALINA-LIGIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROATIŞ ALINA-LIGIA 

212 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 212/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei LEŞ LAVINIA-RAMONA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei LEŞ LAVINIA-RAMONA 

213 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 213/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului JANKÓ-SZÉP ISTVAN TAMAS    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului JANKÓ-SZÉP ISTVAN TAMAS

214 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 214/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MARC DIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MARC DIANA

215 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 215/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei TEODORESCU DANA-MIRELLA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei TEODORESCU DANA-MIRELLA

216 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 216/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei TĂNASE LOREDANA-ROXANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei TĂNASE LOREDANA-ROXANA

217 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 217/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MOLDOVAN ADELA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MOLDOVAN ADELA

218 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 218/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei SAVU RAMONA-INA-MIHAELA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei SAVU RAMONA-INA-MIHAELA

219 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 219/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei OLÁH CARMEN-TÜNDE-KLÁRA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei OLÁH CARMEN-TÜNDE-KLÁRA

220 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 220/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CHEREJI LUCIANA-CRISTINA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CHEREJI LUCIANA-CRISTINA 

221 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 221/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al domnului MŰNICH FLORIN     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  domnului MŰNICH FLORIN 

222 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 222/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei KINAL MARTA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei KINAL MARTA

223 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 223/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei FILIP MIHAELA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei FILIP MIHAELA

224 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 224/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei RUBA AGNETA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei RUBA AGNETA

225 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 225/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ROMAN LUMINIŢA LILIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ROMAN LUMINIŢA LILIANA

226 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 226/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei DONCA MARIA CLAUDIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei DONCA MARIA CLAUDIA

227 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 227/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei POPESCU -ȘIPOȘ ADINA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei POPESCU -ȘIPOȘ ADINA

228 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 228/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei CRÂNCĂU ADRIANA MARIA     

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei CRÂNCĂU ADRIANA MARIA 

229 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 229/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei ANDREICA CRINA MARIA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei ANDREICA CRINA MARIA

230 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 230/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei MARIŢA ALINA MARIANA    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei MARIŢA ALINA MARIANA

231 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 231/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei Dragoș Mariana    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei Dragoș Mariana

232 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 232/23.03.2022 Dispoziția privind sabilirea salariului lunar de bază al doamnei Riedl Kovács Gertrude Johanna    

Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM și  doamnei Riedl Kovács Gertrude Johanna

233 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 233/24.03.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean satu Mare, în ședință ordinară, în data de 30.03.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
234 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 234/25.03.2022  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect:
”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă – investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare – investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM
235 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 235/28.03.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertizei Tehnice pentru obiectiectivul de investiție „ Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
236 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 236/28.03.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Lajos Ervin, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Lajos în Büte

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
237 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 237/28.03.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Lajos Laura-Ștefania, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Lajos în Büte

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
238 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 238/29.03.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.242/2020 privind desemnarea reprezentanților comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

  Instituției prefectului,Direcției Juridice din cadrul CJSM, Secretariatului ATOP și persoanelor nominalizate la art.1
239 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 239/29.03.2022  

Dispoziția pentru aprobarea îndeplinirii procedurilor privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului și persoanelor nominalizate la art.2 și art. 3
240 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 240/30.03.2022 Dispoziția privind numirea comisiei de valorificare şi casare a activelor fixe şi bunurilor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul judeţului Satu Mare, pentru anul 2021    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locale, Direcției Economice,SCCI, Comp. Info. Din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1

241 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 241/01.04.2022  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Goje Lavinia Georgiana, în funcția publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul Contractare Servicii Sociale al Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului și SRUS din cadrul CJSM
242 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 242/01.04.2022  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată, cu norma întreagă, a doamnei Kovács Johanna Izabella, în funcția publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul G.I.S. al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului și SRUS din cadrul CJSM
243 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 243/04.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare a propunerilor de programe/ proiecte, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2022, în domeniul asistenţă socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM, DGASPC  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.3
244 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 244/05.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul de tineret, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022 

  Instituției prefectului, SCCIdin cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
245 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 245/05.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte/programe sportive, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

  Instituției prefectului, SCCIdin cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
246 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 246/05.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de programe/proiecte/ acțiuni culturale, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022 

  Instituției prefectului, SCCIdin cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
247 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 247/05.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Deiac Viorica, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Deiac în Deac

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
248 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 248/05.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Pop Gabriela, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Marcu Emanuel-Wilhelm, din Emanuel-Wilhelm în Emanuel

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
249 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 249/05.04.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
250 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 250/05.04.2022  

Dispoziția pentru constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Satu Mare, doamna Crasnai Mihaela Elena Ana

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 
251 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 251/07.04.2022  

Dipoziția pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aferente anului 2022 

  Instituției prefectului și tuturor direcțiilor/serviciilor/birourilor din cadrul CJSM, precum și Sindicatului ,,Proautonomia,,Satu Mare
252 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 252/07.04.2022  

Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr. 246/2022 privind numirea comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de programe/proiecte/ acțiuni culturale, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022

  Instituției prefectului, SCCI din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2
253 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 253/07.04.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
254 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 254/07.04.2022  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură
Școala de Arte Satu Mare pentru anul 2021,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
 Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Școlii de Arte Satu Mare, membr. Com. de eval. anuală,Secret. Com. de eval. anuală și  membr. Com. de soluț. a contest.
255 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 255/07.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectiul de investiție ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere două corpuri de cladiri la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș

  Instituției prefectului, Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și membrilor comisiei
256 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 256/08.04.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară în data de 11.04.2022 ora  12.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
257 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 257/08.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Remetey Tünde-Andrea, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Tünde-Andrea în Andrea

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
258 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 258/08.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Bagosi Tibor-Attila, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorei Bagosi Mia, din Mia în Mya

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
259 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 259/08.04.2022  

Dispoziția privind modificarea componenței Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, SCCI, SRUS, DJ din cadrul CJSM și membrilor comisiei
260 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 260/08.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Dan Lenuța,în calitate de împuternicit a doamnei Breban Loredana-Teodora, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Breban în Dan

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
261 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 261/11.04.2022  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare pentru anul 2021,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
 Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare,, membr. Com. de eval. anuală,Secret. Com. de eval. anuală și  membr. Com. de soluț. a contest.
262 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 262/12.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Gnandt-Németh, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Gnandt-Németh în Gnandt

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
263 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 263/13.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect “Servicii de pază pentru Centrul Militar Județean Satu Mare și Sediul II al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEȘ” al  Judeţului Satu Mare pentru anii 2022-2024”

  Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
264 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 264/19.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
265 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 265/20.04.2022  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect :
”Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă – investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM
266 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 266/20.04.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziție Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.254/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură
Școala de Arte Satu Mare pentru anul 2021,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
 Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, SRUS din cadrul CJSM, Școlii de Arte Satu Mare, membr. Com. de eval. anuală,Secret. Com. de eval. anuală și  membr. Com. de soluț. a contest., dnei Pițig Nicoleta, dnei Erdei Eniko
267 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 267/21.04.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  29.04.2022, ora 12.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
268 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 268/26.04.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, de îndată, în şedinţă extraordinară, în data de  27.04.2022, ora 12.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
269 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 269/26.04.2022 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru “Lucrări de înlocuire capace de rigolă pe DJ 109M în localitatea Tămășeni”    

Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

270 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 270/27.04.2022  

Dipoziția privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szabo Edith dn funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget al Direcției Economice

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
271 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 271/28.04.2022 Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect ,,Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman”    

Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1

272 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 272/28.04.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect ,, Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art.1
273 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 273/29.04.2022 Dispoziția privind numirea doamnei Viorel-Bojan Smaranda-Marieta în funcţia de director medical interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare    

Instituției prefectului, SRUS  din cadrul CJSM, Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare și dnei Viorel-Bojan Smaranda-Marieta

274 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 274/29.04.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Takacs Gheorghe, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Takacs în Vereș și a prenumelui din Gheorghe în Gheorghe-Mircea

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
275 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 275/02.05.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr. 93/2019 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, cu modificările și completările ulterioare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, SRUS,DDR,DAP,DE din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1
276 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 276/04.05.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
277 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 277/04.05.2022  

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu avizarea pentru conformitate a Rapoartelor lunare/finale, validarea cheltuielilor respectiv a comisiei de validare a rapoartelor finale ale beneficiarilor  proiectelor finanțate din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2022 în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM, DGASPC  și persoanelor nominalizate la art. 1 și art.3
278 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 278/05.05.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
279 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 279/05.05.2022  

Dispoziția privind încetarea măsurii exercitării temporare a funcţiei publice de conducere vacantă de Şef Serviciu al Serviciului Juridic şi Contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare şi reluarea activităţii de către doamna Grecu Margareta Ileana pe funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
280 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 280/05.05.2022  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana în funcţia publică de conducere vacantă de Şef Serviciu al Serviciului Juridic şi Contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
281 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 281/05.05.2022  

Dispoziția privind menţinerea doamnei Erdei Doloczki Edita Elisabeta, în funcţia publică de execuţie de consilier la Serviciul Buget al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
282 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 282/06.05.2022 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, a managementului aplicat la instituția de cultură Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare, pe anul 2021    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Filarmonicii de stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare și doamnei Kovács-Pistuka Emöke

283 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 283/06.05.2022 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, a managementului aplicat la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare, pe anul 2021    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Școlii de Arte Satu Mare și domnului Deac Mircea Grigore

284 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 284/09.05.2022  

Dispoziția privind menţinerea raportului de serviciu al doamnei Hadady Éva Katalin în funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
285 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 285/11.05.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: „Modernizare DJ 108L Tasnad-Cig-Eriu Sancrai-Craidorolt-Piscari-Terebesti-Gelu-Madaras, km 0+000-km 36+987, judetul Satu Mare”, cu cod CPV 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
286 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 286/11.05.2022  

Dispoziția privind publicarea în ”MONITORUL OFICIAL LOCAL al județului Satu Mare” a Sentinței Civile nr.546/CA/2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr.832/83/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.150/CA/2022-R, pronunțată de Curtea de Apel Oradea și republicarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.61/2021

–Vezi dispoziția atașată–

 Modificata prin Dispozitia 334/30.06.2022 Instituției prefectului, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Cons. de admin. a ale unităților sanitare din subordinea CJSm, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare și Spitalului Orășenesc Negrești Oaș 
287 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 287/12.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Lakatos Kytty-Anita-Erzsebet, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Kitty-Anita-Ersebet în Kytty-Anita

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
288 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 288/12.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Gheorghe Ioan, în calitate de împuternicit al doamnei Steiger Krisztina-Andrea,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Szilágyi Vivien,din Szilágyi în Steiger

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
289 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 289/12.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Gheorghe Ioan, în calitate de împuternicit al doamnei Steiger Krisztina-Andrea,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Szilágyi Noah,din Szilágyi în Steiger

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
290 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 290/13.05.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară  în data de 16.05.2022 ora  14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
291 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 291/13.05.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (inclusiv studii de teren și studiu de trafic), pentru: ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
292 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 292/13.05.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
293 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 293/16.05.2022 Dispoziția privind numirea domnului Marc Ioan Adrian în funcția de manager interimar al Spitalului de Urgență Satu Mare    

Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și dlui Marc Ioan Adran

294 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 294/18.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Zaviceanu Mihaela, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Zaviceanu în Pănas

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
295 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 295/18.05.2022  

Dispoziția pentru modificarea art. 1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 130/2017 privind aprobarea componenței nominale a Corpului membrilor voluntari ai Serviciului Public Județean Salvamont

  Instituției prefectului și Serviciul Public Județean Salvamont din cadrul  CJSM
296 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 296/19.05.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 25.05.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
297 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 297/19.05.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect Execuție lucrări de construcții pentru modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
298 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 298/24.05.2022  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziţie publică având ca obiect ”Execuție lucrări de construcții pentru modernizare și extindere  Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM și Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
299 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 299/24.05.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”EASYDOOR – EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES” Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă –  investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
300 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 300/24.05.2022  

Dispoziția privind menţinerea doamnei Amaţi Ana Rodica, în funcţia publică de execuţie de consilier la Compartimentul Drumuri – Serviciul Drumuri şi Transporturi al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
301 Dispoziția Președintelui CJSM NR.Nr. 301/24.05.2022  

Dispoziția privind modificarea componenţei Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare  

  Instituției prefectului, Compartimentului de audit intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate in anexă
302 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 302/25.05.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman”

  Instituției prefectului, Direcţiei Achiziţii Publice, Direcției Administrației Publice Locale și persoanelor desemnate la art.1
303 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 303/26.05.2022  

Dispoziția privind delegarea calității de reprezentant al Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A., domnului Kovács Máté – administrator public al Județului Satu Mare

  Instituției prefectului,societatii  APASERV SATU MARE S.A., dlui Kovács Máté 
304 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 304/27.05.2022  

Dispoziția  privind desemnarea domnului vicepreşedinte Beseni Cristian Valer pentru a exercita temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Beseni Cristian Valer
305 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 305/27.05.2022  

Dispoziția  privind desemnarea domnului vicepreşedinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
306 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 306/27.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Sichet Raul-Răzvan, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Raul-Răzvan în Raul

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
307 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 307/27.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Balta Carmen-Adriana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Balta în Cristea

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
308 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 308/31.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Feraru Kinga-Eva, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Botos Dominik-Adrian, din Botos în Feraru

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
309 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 309/31.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Feraru Kinga-Eva, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Botos Naty-Alesia, din Botos în Feraru

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
310 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 310/31.05.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Sindila Otilia, în calitate de împuternicită al doamnei Belecciu Ramona-Otilia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie, din Belecciu în Sindila

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
311 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 311/31.05.2022  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare pentru anul 2021, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Muzeului Județean Satu Mare și persoanelor nominalizate la art. 4,art. 5 și at. 6 și dlui Marta Liviu
312 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 312/07.06.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară în data de 09.06.2022, ora 12.00  

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
313 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 313/07.06.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
314 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 314/09.06.2022 Dispoziția privind numirea doamnei Mitruț Diana Delia în funcția de manager interimar la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și dnei Mitruț Diana Delia

315 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 315/09.06.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
316 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 316/10.06.2022  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM șipersoanelor nominalizate la art.1 și art.2
317 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 317/10.06.2022  

Dispoziția privind încetarea suspendării la inițiativa funcționarului public și reluarea activității de către doamna Băbțan Alexandra Mioara în funcția publică de execuție de consilier juridic,clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
318 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 318/15.06.2022  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de chimist la Laboratorul de analize medicale I și cu punct de lucru în locația II și la Tășnad
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM șipersoanelor nominalizate la art.1 și art.2
319 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 319/16.06.2022 Dispoziția privind numirea domnului Ioan Sergiu Dănuț în funcția de manager interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie  Satu Mare   I

nstituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Spitalului de Pneumoftiziologie  Satu Mare și domnului Ioan Sergiu Dănuț

320 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 320/16.06.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului cu nr.6388/09.06.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare
cu nr.12878/10.06.2022, în legătură cu Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „Modernizarea drumurilor judetene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare –DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de judet Salaj”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
321 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 321/21.06.2022   

Dispoziția pentru numirea Comisiei de validare a rapoartelor de decontare intermediare și a rapoartelor de decontare finale privind finanțarea  nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022, pentru proiectele/programele sportive, programele/proiectele/acțiunile culturale și programele/proiectele/ acțiunile în domeniul activității de tineret contractate

  Instituției prefectului, Serviciului de coordonare și cooperare instituțională și membrii nominalizați la art. 1. 
322 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 322/22.06.2022   

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 28.06.2022, ora 14.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
323 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 323/22.06.2022   

Dispoziția  privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea pediatrie, la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare , SCCI din cadrul CJSM și Spitalului de Urgență Satu Mare
324 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 324/28.06.2022   

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultura Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru anul 2021,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Laszlo Robert,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.4,art.5,art.6
325 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 325/28.06.2022   

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului la instituția de cultura Școala de Arte Satu Mare, aferent perioadei 2017 – 2022,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare finală, a secretariatului Comisiei de evaluare finală precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Mircea Deac ,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.4,art.5,art.6
326 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 326/28.06.2022   

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare pentru anul 2021,  aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală precum și a
 Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Istrăuan Lacrima ,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.4,art.5,art.6
327 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 327/29.06.2022   

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare ,SCCi,SRUS din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
328 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 328/29.06.2022   

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcţii contractuale vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare

 Modificată prin  Dispozitia nr. 339/ 05.07.2022 Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. și art.2
329 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 329/29.06.2022   

Dispoziția privind încetarea, prin acordul părţilor, consemnat în scris a raportului de serviciu al doamnei Maier Doina din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Proiecte cu finanţare nerambursabilă şi coordonare instituţională al Serviciului de Coordonare şi Cooperare Instituţională

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
330 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 330/30.06.2022   

Dispziția privind numirea comisiei pentru încheierea protocolului de predare-primire în administrare a unei suprafețe de teren  din ampriza drumului județean DJ 193C aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
331 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 331/30.06.2022  Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, pe anul 2021, a managementului aplicat la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare     

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Muzeului Județean Satu Mare  și dlui Marta Liviu

332 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 332/30.06.2022   

Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului  „Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”

  Instituției prefectului și persoanelor nominalizate la art.1
333 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 333/30.06.2022  Dispoziția privind constituirea Comisiei Paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare  Vezi dispozitia atasata  

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Ag.Naț. A Funcț. Public persoanelor nominalizate la art.1 și art.2

334 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 334/30.06.2022   

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.286/2022 privind publicarea în ”MONITORUL OFICIAL LOCAL al județului Satu Mare” a Sentinței Civile nr.546/CA/2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr.832/83/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.150/CA/2022-R, pronunțată de Curtea de Apel Oradea și republicarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului aprobat prin  Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.61/2021

 Vezi dispozitia atasata Instituției prefectului, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Cons. de admin. a ale unităților sanitare din subordinea CJSm, Spitalului Județean de Urgență Satu Mare,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare și Spitalului Orășenesc Negrești Oaș 
335 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 335/30.06.2022   

Dispziția privind aprobarea Planului de Integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, elaborat conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

  Instituției prefectului și tuturor compartimentele, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al CJSM
336 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 336/01.07.2022   

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
337 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 337/04.07.2022   

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist în specialitatea chirurgie generală din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Spitalului Orășenesc Negrești Oaș și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
338 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 338/05.07.2022   

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Timoc Timea de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Timoc în Berchiș

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
339 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 339/05.07.2022   

Dispoziția pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 328/29.06.2022 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a
trei funcţii contractuale vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. și art.2
340 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 340/06.07.2022   

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
341 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 341/06.07.2022   

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului nr.918/04.07.2022 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.14560/04.07.2022 , în legătură cu Acordul Contractual  nr.408/13.11.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie a obiectivului de investitie: „Modernizarea drumului judetean DJ 109 P lim jud.Salaj – Cehal – km 27+560-km 33+960” – LOT 3

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
342 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 342/06.07.2022  Dispoziția privind aprobarea Codului etic și de integritate al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare    

Instituției prefectului și tuturor compartimentele, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al CJSM

343 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 343/08.07.2022   

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
344 Dispoziția Președintelui CJSM Nr. 344/08.07.2022   

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru recepțiile intermediare ls obiectivul de investiție ” Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare ”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM , Primăriei Orașului Negrești Oaș și persoanelor nominalizate la art.1
345 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.345/18.07.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor prestate de către S.C SPAKK GROUP S.R.L., în baza Contractului de servicii  nr.741/23.12.2021

  Instituției Prefectului,Serviciului Public Județean SALVAMONT și a persoanelor nominalizare la art.1
346 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.346/18.07.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Molnar Virgil de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Virgil în Vigil

  Instituției Prefectului,Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
347 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.347/18.07.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Boldan Ioana- Maria de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Boldan în Lobonț

  Instituției Prefectului,Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
348 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.348/20.07.2022  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestețiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată,de medic rezident ultimul an,în specialitatea reumatologie,la Compartimentul Reumatologie al Secței Medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

  Instituței Prefectului, SCCI,SRUS, persoanelor nominalizate la art.1,2
349 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.349/21.07.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară în data de 25.07.2022, ora 15.00

  Instituței Prefectului și Secretarului General al județului Satu Mare
350 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.350/21.07.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară în data de 28.07.2022, ora 14.00

  Instituței Prefectului și Secretarului General al județului Satu Mare
351 Dispoziția Președintelui Nr.351/21.07.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte BESENI CRISTIAN VALER pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Beseni Cristian Valer
352 Dispoziția Președintelui Nr.352/21.07.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului nr.7284/30.06.2022 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.14412/01.07.2022,în legătura cu Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN19A Beltiug-Beltiug Băi-Dobra-Hurezu Mare-DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod- limita de județ Sălaj

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
353 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.353/21.07.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul professional superior, la Serviciul buget al Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județea Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
354 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.354/22.07.2022  

Dispoziția   privind numirea Comisiei de concurs și a soluționare a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul professional principal și consilier, gradul professional asistent la Direcția de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
355 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.355/22.07.2022  

Dispoziția privind admiterii cererii doamnei Bogar Vanesa- Alina de schimbare pe cale administrative a numelui de familie al minorului Lingurar Lucas-Dobrin, din Lingurar în Bogar

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
356 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.356/25.07.2022 Dispoziția    privind aprobarea rezultatului final, aferente perioadei 2017-2022, a managementului aplicat la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și Școlii de Arte Satu Mare și domnului Deac Mircea Grigore

357 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.357/25.07.2022  

Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării, pe anul2021 a managementului la instituția de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

  Instituției prefectului, Laszlo Robert,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
358 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.358/25.07.2022  

Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării , pe anul 2021, a mamagementului aplicat la instutuția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare

  Instituției prefectului, Istrăuan Lacrima ,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
359 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.359/25.07.2022  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Bud Magdalena-Maria de schimbare pe cale administrative a prenumelui din Magdalena-Maria în Mădălina -Maria

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
360 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.360/26.07.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte BESENI CRISTIAN VALER pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Beseni Cristian Valer
361 Dispoziția  Președintelui  CJSM Nr.361/28.07.2022  

 Dispoziția  privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor de “Refacerea sensului giratoriu din intersecția drumului județean DJ 108L cu DJ 194 între localitățile Gelu, Terebești și Depozitul Regional de Deșeuri al județului Satu Mare”, cu cod CPV 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și renovare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
362 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.362/28.07.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
363 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.363/28.07.2022  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef  a aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
364 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.364/03.08.2022  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
365 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.365/03.08.2022  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect Execuție lucrări de construcții pentru modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituției prefectului,Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Direcției de Dezvoltare Regională , Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
366 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.366/04.08.2022  

Dispoziția privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor devenite executorii în anul 2022 având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
și din instituțiile publice din subordinea acestuia

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare, Direcției economice din cadrul CJSM și și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Satu Mare
367 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.367/04.08.2022  

Dispoziția privind acceptarea unui număr de 114 tricouri promoționale, cu însemnele Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, acordate cu titlu gratuit de către S.C. Makita România SRL în baza Actului adițional nr.306/27.06.2022 la Contractului în regim Barter nr. 569/05.10.2021

  Instituției prefectului, Serviciului Public Județean Salvamont și Direcției Economice din cadrul CJSM
368 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.368/04.08.2022  

Dispoziția privind delegarea domnului Kovács Máté, administrator public, pentru a exercita, în perioada 05.08.2022-08.08.2022, unele atribuții ale preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Kovács Máté
369 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.369/04.08.2022  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreşedinte Beseni Cristian Valer pentru a exercita temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Beseni Cristian Valer
370 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.370/16.08.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, de îndată, în şedinţă extraordinară, în data de 16.08.2022, ora 12.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
371 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.371/16.08.2022  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, de îndată, în şedinţă extraordinară, în data de 16.08.2022, ora 15.00

  Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
372 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.372/16.08.2022  

Dispoziția privind menţinerea domnului Tătaru Marcel, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Transporturi – Serviciul  Drumuri şi Transporturi al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
373 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.373/16.08.2022  

Dispoziția privind menţinerea raportului de serviciu al doamnei Koós Rita, în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate la Compartimentul Contabilitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
374 Dispoziția Președintelui CJSM Nr.374/17.08.2022  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 353/2022 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru
concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată
a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Buget al Direcției Economice,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

modifica  dispo 353/2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2

 

gradi1