Ştiri recente

turistic
gradi1

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile de mai sus:

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

1.2.1 – Cerere emitere CU
1.2.2 – Cerere prelungire CU
1.2.3 – Conţinutul documentaţiei care se depune
1.2.4 – Taxe de emitere
1.2.5 – Certificate de urbanism emise de preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare

gradi1