Ştiri recente

turistic
gradi1

Autorizatia de construire / desfiintare

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

1.3.1 – Cerere emitere AC
1.3.2 – Cerere prelungire AC
1.3.3.1 – Conţinutul documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC)
1.3.3.2 – Conţinutul documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (DTAD)
1.3.4 – Taxe de emitere
1.3.5 – Autorizaţii de construire / desfiinţare emise de preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare

gradi1