Ştiri recente

turistic
gradi1

Drumul vinului sătmărean

În cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Consiliul Judetean Satu Mare a accesat fonduri pentru promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii naţionale a judeţului Satu Mare pe harta turistică a României prin prisma promovării produsului turistic viticol sătmărean.

Cele trei trasee identificate în acest program al Drumului vinului sătmărean sunt:

Carei – Pir

Halmeu — Oraşu Nou  (Tarna Mare, Halmeu Vii, Turulung Vii, Tămă­şeni, Oraşu Nou),

Hodod — Viile Satu Mare (Hodod, Dobra, Beltiug, Răteşti, Ardud, Viile Satu Mare)

Traseul Carei-Pir

Viile din Carei sunt în cea mai mare parte localizate în cartierul Grădina Viilor. De-a lungul celor două văi Ianculeşti şi Tireamului sunt cele mai multe pivniţe şi vii.

Chiar la intrarea în cartierul Grădina Viilor se află ştrandul şi un camping, în Carei existând și alte structure de cazare.

Pe lângă viile din Carei mai poa ­te fi vizitat castelul Károlyi, recent renovat şi care oferă cele mai multe informaţii despre istoria oraşului şi a familiei întemeietoare.

Alte obiective turistice din municipiu sunt: Teatrul Mu­nicipal construit în 1907, Clubul Elevilor — şcoala normală din oraş, construită în 1779, Monumentul Eroilor – opera sculptorului Vida Géza şi a arhitectului Anton Dâmboianu. Inaugurat în anul 1964, complexul monumental este realizat din piatră albă şi are dimensiuni impresionante: deschiderea frontal de 18 m, adâncimea de 5 m și înălțimea de 12 m.

Pe ruta Carei – Pir, în apropierea comunei Pir, se află orașul Tășnad. Obiectivele turistice mai însemnate din Tășnad sunt: catedrala ortodoxă, biesrica romano- catolică, biserica reformată și muzeul orășenesc amplasat într-o clădire din secolul al XVIII- lea, monument istoric. Tășnadul, datorită bogățiilor sale (zăcăminte hidrominerale cu caracteristici termale, cu temperatura apei de 72 °C) este și stațiune balneoclimaterică de interes județean și regional, dispunând de un strand termal, microbază de tratament și alte amenajări specifice.

Alte obiective turistice din zonă sunt: biserica reformată Pir, bierica ortodoxă Pir, biserica ortodoxă Sărvăzel, conacul Ibranyi și două lacuri de pescuit.

Traseul Halmeu – Orașu Nou

Localitatea Halmeu este centrul administrativ al comunei ce-i poartă numele şi de care aparţin alte patru localităţi: Mesteacăn, Dabolţ, Bă­beşti şi Halmeu Vii. Obiective turistice din apropiere sunt: Piatra Cerbului, cidrul de la Halmeu Vii, biserica reformată Halmeu, monumentul eroilor, zona râului Tur (re­zervaţie naturală) – un loc potrivit pentru practicarea cicloturismului, expoziţia permanentă de pictură Vígh István (aflată pe culoarele primăriei din comună, expoziţie donată de pictor satului natal). ­

Satul Turulung Vii aparţine, din punct de vedere administrativ-teritorial, comunei Turulung. Aceasta este situată în nord-estul judeţului Satu Mare, în apropierea graniţei cu Ungaria şi Ucraina, la 26 de km de Satu Mare. În afară de dealurile cu vii şi degustările de la crame, aici merită vizitate Castelul Perényi, biserica reformată, biserica romano-catolică, dar şi monumentul istoric în memoria celor deportaţi în Rusia.

Circuitul turistic viticol se continuă spre Oraşu Nou Vii, fiind propuse două variante pentru turişti: o primă variantă propune continuarea traseului prin Călineşti-Oaş unde turiştii pot opta pentru agroturism, pescuit, putând vedea lacul de acumulare Călineşti- Oaş, catedrala ortodoxă Călineşti- Oaş, Casa Ţărănească – Muzeu;

iar o a doua variantă, propune ruta Liva­da, iar pe acest traseu se pot vizita monumentele istorice din Livada: Castelul Vécsey (construit în 1760), biserica reformată (din 1457). Ajunşi în Oraşu Nou Vii, se pot degusta vinurile autohtone în cadrul concursurilor de vin locale. Alte obiective cu valoare turistică putem amintii: monu­mentul Széchenyi (Remetea Oaşului), Zona de agrement „Lac Mujdeni” şi popasul Mujdeni. De asemenea, un loc deosebit pentru pelerinaj îl re­prezintă Mănăstirea Portăriţa, din Oraşu Nou.

Traseul  Hodod – Viile Satu Mare

Satu Mare este zona viticolă mai centrală, cea mai accesibilă pe drumurile rutiere, fiind străbătută de artera rutieră E81, care permite legătura rapidă cu oraşele Satu Mare şi Zalău.

Satul Dobra aparţine comunei Supur. În hotarul localităţii există pivniţe pentru păstrarea vinului construite în pământ. Obiective turistice: monumente istorice – biserica ortodoxă Supuru de Sus, Hurezu-Mare, Muzeul Supuru de Sus. Aici au fost recent plantate peste 200 de hectare de viţă-de-vie nobilă, deci zona are şanse să devină în anii următori un important centru viticol.

Comuna Beltiug include cinci localităţi, în afara centrului de comună: Ghirişa, Răteşti, Giungi, Şandra şi Bolda. Este situată la 35 km sud de la Satu-Mare. Comuna este predominant agricolă, se remarcă însă şi viile (plantate prima dată pe vremea contelui Sándor Károlyi), în­tinse pe sute de hectare, precum şi mulţimea pivniţelor de vinuri.

În Beltiug sunt specifice pivniţe­le familiale (peste 360) cu lungimi de până la 50 m, construite în trei etaje în panta dealului pe care sunt plantate viile. Ca și obiective turistice locale în Beltiug putem amintii: biserica romano-catolică Beltiug, biserica reformată Ghirişa, biserica de lemn Bolda. În comuna învecinată, Craidorolţ, se poate vizita şi Mănăstirea Ţeghea.

Drumul vinului din acest tra­seu turistic se continuă la oraşul Ardud, care este a cincea localitate din judeţ după numărul locuitorilor, teritoriul ad­ministrativ cuprinzând şi localităţile Ardud Vii, Baba Novac, Gerăuşa, Mădăras şi Sărătura. În oraş se înalţă Cetatea Ardudului şi monumentul lui Sándor Petőfi, dar pe lângă aceasta, Ardudul este bogat în viile, livezile şi pădurile ce-l înconjoară de jur-împrejur, locuri ce invită turiştii la plimbări plăcute.

Pe acest traseu urmează comuna Viile Satu Mare, situată în par­tea centrală a judeţului Satu Mare, la o distanţă de 20 km faţă de Satu Mare. Cultivarea viţei-de-vie, alături de cultivarea căpşunelor reprezintă principalele activităţi agricole ale locuitorilor. Obiective turistice: 5 biserici ortodoxe, o biserică reformată – declarat monument istoric.

Traseul turistic viticol Hodod – Dobra – Beltiug – Răteşti –Ardud – Viile Satu Mare se poate continua pentru turiştii ajunşi aici cu un popas în municipiul Satu Mare, unde pot fi văzute: Turnul Pompierilor, Catedrala romano-cato­lică, Biserica reformată cu Lanţuri, Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul Judeţean, Teatrul de Nord,       Palatul Episcopal, clădirea Breslei Cizmarilor, Casa Ormos şi al­tele.

gradi1