Ştiri recente

turistic
gradi1

Festivalul Pălincii

Consiliul Judeţean Satu Mare implementează proiectul „Festivalul Internațional al Pălincii – Satu Mare” selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului; Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiectivul general al proiectului „Festivalul Internaţional al Pălincii – Satu Mare” este promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii judeţului Satu Mare pe harta turistică a României şi promovarea produselor tradiţionale româneşti. Cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională a tradiţiei şi a turismului în România şi de dezvoltare a pieţei interne a acesteia. Acest proiect vizează activităţi menite să facă judeţul Satu Mare o destinaţie atractivă pentru turism, afaceri împreună cu dezvoltarea produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.

Obiective specifice:
Dezvoltarea şi consolidarea turismului în judeţul Satu Mare prin sprijinirea promovării produselor specifice, concretizat în organizarea unui festival internaţional al pălincii.
Creşterea numărului turiştilor care vizitează judeţul Satu Mare, prin interacţionarea directă cu populaţia locului în cadrul unui eveniment multietnic şi multicultural, oferirea unor atracţii suplimentare faţă de cele deja existente şi de cunoaştere a tradiţiilor şi culturii româneşti din judeţul Satu Mare.
Extinderea sezonului turistic pentru turiştii aflaţi în vizită în perioada respectivă prin organizarea de evenimente şi oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber.
Creşterea veniturilor factorilor economici locali în perioada determinată prin stimularea vizitatorilor de a cheltui.
Tradițiile populare reprezintă o atracție deosebită pentru vizitatorii județului. Cea mai cunoscută dintre acestea este tradiția obținerii băuturilor spirtoase prin distilare dublă, pălinca, care are o vechime atestată de mai multe secole în județul Satu Mare.

Festivalul se va desfăşura în cadrul proiectului timp de doi ani consecutiv, pe durata a 3 zile (vineri, sâmbătă şi duminică).

Festivalul va avea două locaţii de desfăşurare, una fiind Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti-Oaş unde va fi amplasată o linie tehnologică demonstrativă de producere a pălincii tradiţionale şi unde se vor organiza concursuri culinare, de palincă, precum şi selectarea produsului celui mai inedit. Muzeul Ţării Oaşului reprezintă o locaţie inedită pentru desfăşurarea unei manifestări cu specific tradiţional, acesta beneficiind de o expoziţie permanentă cu o valoroasă colecţie de etnografie şi artă populară şi muzeul în aer liber, în cadrul căruia se va amplasa linia tehnologică demonstrativă mai sus menţionată.

Cel de-a doilea loc de desfăşurare va fi Grădina Romei, o zonă de agrement din municipiul Satu Mare, unde vor fi montate standuri din lemn, destinate expunerii sortimentelor de palincă, atât pentru producătorii autorizaţi precum şi pentru producătorii individuali. Vor exista standuri de expunere a sortimentelor de palincă în funcţie de fructele din care aceasta este obţinută, standuri pentru producătorii invitaţi din judeţele limitrofe (Sălaj, Maramureş, Bihor), precum şi standuri pentru meşterii populari unde aceştia vor avea posibilitatea de a-şi expune produsele tradiţionale.

Într-un cadru special amenajat se vor desfășura activități cultural artistice.

Fiind cunoscut faptul că pe locul întâi în preferințele turiștilor care au vizitat județul Satu Mare se regăsesc tradițiile și obiceiurile zonei, „Festivalul Internaţional al Pălincii – Satu Mare „, va contribui la creşterea atractivităţii judeţului pentru turişti.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina: www.festivalulpalincii.ro

gradi1