Ştiri recente

turistic
gradi1

ATOP

Autoritatea teritoriala de ordine publica
Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fară personalitate juridica, care se constituie si funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează (h.g. 787/25.06.2003, art. 1).
Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică (h.g. 787/25.06.2003, art. 2).
Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:

  • a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
  • b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
  • c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
  • d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
  • e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
  • f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.

Planuril strategic:

Planatop 2006
Planatop 2007
Planatop 2008
Planatop 2009
Planatop 2010
Planatop 2011
Planatop 2012
Planatop 2013

Hotarari- Recomandari:
Hatop 2006
Hatop 2007
Hatop 2008
Hatop 2009
Hatop 2010
Hatop 2011
Hatop 2012

RapoarteATOP:
Raport2005
Raport2006
Raport2007
Raport2008
Raport2009
Raport2010
Raport2011
Raport2012

Raport indicatori :
Raport Indicatori 2012

Componenta ATOP:
Componenta2009- Componenta A T O P - la 09.11.2009 -
Componenta2010- Componenta A T O P - la 28.06.2010 -
Componenta2013- Componenta A T O P - la 28.01.2013 -
Componenta2015 - Componenta A T O P - la 03.08.2015

Comisii ATOP:
Comisii2009- Comisii de lucru A T O P - la 09.11.2009
Comisii2010 - Comisii de lucru A T O P - la 28.06.2010
Comisii2013- ComisiiA T O P - la 28.01.2013 -
Comisii2015 - Comisii de lucru A T O P - 03.08.2015

gradi1