Ştiri recente

turistic
gradi1

ADI Județ

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost constituită în anul 2015 în scopul pregătirii, promovării și implementării proiectelor pentru dezvoltarea județului Satu Mare, în interesul comun al tuturor localităților asociate, în variate domenii: servicii sociale, de sănătate, educație, sport, cultură, infrastructură, mediu, mediu de afaceri, turism, planificare teritorială, tehnologia informației, etc., de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes județean și local prin obținerea de finanțări interne și externe, precum și de a coordona politicile publice (politici de stimulare a ocupării forței de muncă, de incluziune socială, de planificare a teritoriului, dezvoltare economică, promovare și stimulare a turismului, tehnologia informației, etc.) ținând seama de prevederile art.12 alin 3 din Legea nr.215/2001.

Asociația are 59 de membri fondatori: Județul Satu Mare, 1 municipiu (Carei), 4 orașe (Ardud, Livada, Negreşti Oaş, Tăşnad) și 53 de comune (Acâș,  Agriș, Andrid, Apa, Batarci, Bârsău, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinești Oaș, Cămin, Căpleni, Căuaș, Certeze, Ciumeşti, Crucișor, Culciu, Doba, Dorolţ, Foieni, Gherța Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Medieșu Aurit, Micula, Moftin, Orașu Nou, Păuleşti, Pir, Pișcolt, Petrești, Pomi, Porumbești, Sanislău, Santău, Săcășeni, Socond, Supur, Tarna Mare, Târșolț, Terebeşti, Tiream, Turț, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetiş, Viile Satu Mare).

În vederea realizării scopului, Asociaţia își propune următoarele obiective:

a)      întocmirea documentațiilor necesare realizării și implementării de proiecte de interes comun, în domeniile prioritare la nivelul județului Satu Mare, pentru:

–          asigurarea și dezvoltarea infrastructurii teritoriale locale și județene,

–          îmbunătățirea infrastructurii de transport, mediu, socială, de sănătate, turism, educațională, tehnologia informației, etc.,

–          dezvoltare economică bazată pe competitivitate și crearea de locuri de muncă prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,

–          susținerea turismului, culturii, identității locale prin valorificarea potențialului turistic antropic și natural al localităților asociate, protecția mediului,

–          sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și dezvoltării societății informaționale,

–          creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane,

–          dezvoltare durabilă,

–          politici publice, administrație publică;

b)      centralizarea propunerilor de proiecte din domeniile de interes comun și a posibilităților de finanțare a acestora, precum și sistematizarea lor conform unei concepții unitare de dezvoltare a județului și a susținerii inițiativei locale;

c)      facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții;

d)     creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile locale și județene;

e)      îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a județului.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul: www.adijudetulsatumare.ro

gradi1