Ştiri recente

turistic
gradi1

Bilant 2013

Bilant 2013 trimestru 1

Bilant
Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - Venituri
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Cheltuieli
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
I. Plati restante
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (Anexa 40b)
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective (Anexa 29)
Situatia platilor efectuate la titl. 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - buget local (Anexa 19)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - institutii subordonate (Anexa 19)
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Bilant 2013 trimestru 2

Bilant
Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - Venituri
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Cheltuieli
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
I. Plati restante
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (Anexa 40b)
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective (Anexa 29)
Situatia platilor efectuate la titl. 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - buget local (Anexa 19)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - institutii subordonate (Anexa 19)
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Bilant 2013 trimestru 3

Bilant
Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - Venituri
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Cheltuieli
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
I. Plati restante
II. Plati restante
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (Anexa 40b)
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective (Anexa 29)
Situatia platilor efectuate la titl. 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - buget local (Anexa 19)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - institutii subordonate (Anexa 19)
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Bilant 2013 trimestru 4

Bilant
Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli
Contul de executie a bugetului local - Venituri
Contul de executie al creditelor interne
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Cheltuieli
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii din bugetul local - Venituri
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
I. Plati restante
II. Plati restante
Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31 decembrie 2013Anexa35a-1
Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31 decembrie 2013Anexa35a-2
Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31 decembrie 2013Anexa35b-2
Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31 decembrie 2013Anexa35b-2
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (Anexa 40b)
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la data de 31 decembrie 2013
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective (Anexa 29)
Situatia platilor efectuate la titl. 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - buget local (Anexa 19)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - credite interne (Anexa 19)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - institutii subordonate (Anexa 19)
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
Veniturile si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati adm. -teritoriale la data de 31 12 2013Anexa22

gradi1