Ştiri recente

turistic
gradi1

Rapoarte 2010

Rapoartele comisiilor 2010.
Comisia 1– Comisia pentru activitati economico -financiare

 • Riedl Rudolf
 • Kaiser Ştefan
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Paşca Vasile
 • Rus Ioan
 • Pal Nicolae Mircea
 • Puie Dorin Ionel

Comisia 2– Comisia pentru realizarea lucrarilor publice, constructii si modernizarea drumurilor de interes judetean, investitii

 • Antal István Iános
 • Konya Ladislau Ştefan
 • Kaiser Ştefan
 • Govor Mircea Vasile
 • Petric Octavian
 • Pintér Jozsef
 • Balaji Marius Vasile

Comisia 3– Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului

 • Kovács Máté
 • Veres Istvan
 • Ardelean Ciprian George
 • Pintér Jozsef
 • Sălăgean Ioan Gheorghe

Comisia 4– Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura

 • Kovács Máté
 • Antal István Iános
 • Nagy Maria
 • Bercea Vasile
 • Ciucoş Liviu
 • Mureşan Radu
 • Silaghi Mircea

Comisia5– Comisia pentru invatamant, activitati social – culturale, culte, sport

 • Nagy Alexandru
 • Muzsnay Árpád
 • Konya Ladislau Ştefan
 • Viman Ioan Vasile
 • Filip Daciana Crina
 • Ştef Mihai Adrian
 • Kira Beniamin

Comisia6– Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului

 • Draveczky Carol Iosif
 • Varna Levente
 • Paşca Vasile
 • Pal Nicolae Mircea
 • Sălăgean Ioan Gheorghe

Comisia7– Comisia juridica, de disciplina, administratie publica, relatii cu cetatenii, probleme ale minoritatilor

 • Riedl Rudolf
 • Mărginean Èva Maria
 • Ardelean Ciprian George
 • Filip Daciana Crina
 • Kira Beniamin

Comisia8– Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale

 • Draveczky Carol Iosif
 • Rácz Éva Maria
 • Varna Levente
 • Govor Mircea Vasile
 • Petric Octavian
 • Mureşan Radu
 • Silaghi Mircea

Comisia9– Comisia de validare

 • Riedl Rudolf
 • Mărginean Èva Maria
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Pintér Jozsef
 • Silaghi Mircea

Rapoartele comisiilor:

Comisia3Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului
Comisia4Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura
Comisia5Comisia pentru invatamant, activitati social - culturale, culte, sport
Comisia6Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului
Comisia8Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale
gradi1