Ştiri recente

turistic
gradi1

Rapoarte 2008

Rapoartele comisiilor 2008.
Comisia 1– Comisia pentru activitati economico -financiare

 • Riedl Rudolf
 • Kaiser Ştefan
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Rus Ioan
 • Ciocan Gheorghe
 • Macec Valentin
 • Puie Dorin Ionel

Comisia 2– Comisia pentru realizarea lucrarilor publice, constructii si modernizarea drumurilor de interes judetean, investitii

 • Günthner Tiberiu
 • Govor Mircea Vasile
 • Konya Ladislau Ştefan
 • Draveczky Carol Iosif
 • Govor Mircea Vasile
 • Petric Octavian
 • Pintér Jozsef
 • Holdiş Ioan

Comisia 3– Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului

 • Kovács Máté
 • Ştier Péter Gabriel
 • Govor Mircea Vasile
 • Pintér Jozsef
 • Holdiş Ioan

Comisia 4– Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura

 • Kovács Máté
 • Ştier Péter Gabriel
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Ciucoş Liviu
 • Ştef Mihai Adrian
 • Giurcă Radu Octavianl

Comisia5– Comisia pentru invatamant, activitati social – culturale, culte, sport

 • Nagy Alexandru
 • Muzsnay Árpád
 • Konya Ladislau Ştefan
 • Ardelean Ciprian George
 • Buda Viorel Vasile
 • Ştef Mihai Adrian
 • Kira Beniamin

Comisia6– Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului

 • Draveczky Carol Iosif
 • Varna Levente
 • Paşca Vasile
 • Pal Nicolae Mircea
 • Sălăgean Ioan Gheorghe

Comisia7– Comisia juridica, de disciplina, administratie publica, relatii cu cetatenii, probleme ale minoritatilor

 • Riedl Rudolf
 • Mărginean Èva Maria
 • Ardelean Ciprian George
 • Pal Nicolae Mircea
 • Kira Beniamin

Comisia8– Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale

 • Günthner Tiberiu
 • Rácz Éva Maria
 • Varna Levente
 • Ciocan Gheorghe
 • Petric Octavian
 • Buda Viorel Vasile
 • Giurcă Radu Octavian

Comisia9– Comisia de validare

 • Riedl Rudolf
 • Mărginean Èva Maria
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Pintér Jozsef
 • Giurcă Radu Octavian
gradi1