Ştiri recente

turistic
gradi1

Rapoarte 2006

Rapoartele comisiilor 2006.

Comisia 1– Comisia pentru activitati economico -financiare

 • Csehi Árpád Szabolcs
 • Kaiser Ştefan
 • Ciorba Simion
 • Rus Ioan
 • Paşca Vasile
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Andras Alexandru

Comisia 2– Comisia pentru realizarea lucrarilor publice, constructii si modernizarea drumurilor de interes judetean, investitii

 • Günthner Tiberiu
 • Govor Mircea Vasile
 • Panea Alexandru
 • Heres Valentin
 • Gabor Iosif

Comisia 3– Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului

 • Csehi Árpád Szabolcs
 • Gabor Iosif
 • Veron Andrei Stefan
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Buda Viorel Vasile

Comisia 4– Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura

 • Kovács Máté
 • Kaiser Ştefan
 • Draveczky Carol Iosif
 • Tou Ioan
 • Panea Alexandru
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Rus Ioan

Comisia5– Comisia pentru invatamant, activitati social – culturale, culte, sport

 • Visnyai Csaba
 • Muzsnay Árpád
 • Pop Ioan
 • Keizer Ludovic
 • Buda Viorel Vasile

Comisia6– Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului

 • Günthner Tiberiu
 • Petric Octavian
 • Rusu Liviu Alin
 • Macec Valentin
 • Pop Liviu

Comisia7– Comisia juridica, de disciplina, administratie publica, relatii cu cetatenii, probleme ale minoritatilor

 • Kramer Csilla Maria
 • Mărginean Èva Maria
 • Rusu Liviu Alin
 • Macec Valentin
 • Petric Octavian

Comisia8– Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale

 • Draveczky Carol Iosif
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Govor Mircea Vasile
 • Ionescu Malai Marius
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Toga Stefan
 • Tou Ioan

Comisia9– Comisia de validare

 • Kramer Csilla Maria
 • Veron Andrei Stefan
 • Tou Ioan
 • Pop Ioan
 • Macec Valentin

 

gradi1