Ştiri recente

turistic
gradi1

Rapoarte 2005

Rapoartele comisiilor 2005.

Comisia 1– Comisia pentru activitati economico -financiare

 • Csehi Árpád Szabolcs
 • Kaiser Ştefan
 • Ciorba Simion
 • Rus Ioan
 • Paşca Vasile
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Andras Alexandru

Comisia 2– Comisia pentru realizarea lucrarilor publice, constructii si modernizarea drumurilor de interes judetean, investitii

 • Günthner Tiberiu
 • Govor Mircea Vasile
 • Panea Alexandru
 • Heres Valentin
 • Gabor Iosif

Comisia 3– Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului

 • Csehi Árpád Szabolcs
 • Gabor Iosif
 • Veron Andrei Stefan
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Buda Viorel Vasile

Comisia 4– Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura

 • Kovács Máté
 • Kaiser Ştefan
 • Draveczky Carol Iosif
 • Tou Ioan
 • Panea Alexandru
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Rus Ioan

Comisia5– Comisia pentru invatamant, activitati social – culturale, culte, sport

 • Visnyai Csaba
 • Muzsnay Árpád
 • Pop Ioan
 • Keizer Ludovic
 • Buda Viorel Vasile

Comisia6– Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului

 • Günthner Tiberiu
 • Petric Octavian
 • Rusu Liviu Alin
 • Macec Valentin
 • Pop Liviu

Comisia7– Comisia juridica, de disciplina, administratie publica, relatii cu cetatenii, probleme ale minoritatilor

 • Kramer Csilla Maria
 • Mărginean Èva Maria
 • Rusu Liviu Alin
 • Macec Valentin
 • Petric Octavian

Comisia8– Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale

 • Draveczky Carol Iosif
 • Buzgău Oliviu Aurel
 • Govor Mircea Vasile
 • Ionescu Malai Marius
 • Ardelean Ioan Mircea
 • Toga Stefan
 • Tou Ioan

Comisia9– Comisia de validare

 • Kramer Csilla Maria
 • Veron Andrei Stefan
 • Tou Ioan
 • Pop Ioan
 • Macec Valentin

Rapoartele comisiilor:

Comisia1Comisia pentru activitati economico -financiare
Comisia2Comisia pentru realizarea lucrarilor publice, constructii si modernizarea drumurilor de interes judetean, investitii
Comisia3Comisia de munca si protectie sociala, sanatate si familie, protectia copilului
Comisia4Comisia pentru protectia mediului, turism si agricultura
Comisia5Comisia pentru invatamant, activitati social - culturale, culte, sport
Comisia6Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al judetului, dezvoltare urbanistica, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, amenajarea teritoriului
Comisia7Comisia juridica, de disciplina, administratie publica, relatii cu cetatenii, probleme ale minoritatilor
Comisia8Comisia de integrare europeana, cooperare interna si internationala, parteneriate interne si internationale
gradi1