Ştiri recente

turistic
gradi1

Legea 273_2006c

ART. 1 Obiectul legii
(1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti;
b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;
c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
ART. 76^1*) Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) Legea_273_2006 aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare
#CIN *) Conform art. X lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 (#M20), prevederile art. 76^1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

10 Camera Agricola 2.10-1aprobare2016
10 Deseuri
10 Deseuri 2.9-1aprobare2016
10 Evid Persoanei 2.1-1aprobare2016
10 Muzeu 2.6-1aprobare2016
10 Spital Negresti Oas 2.4-1aprobare2016
10 Spital SM 2.3-1aprobare2016
10 Spital TBC 2.5-1aprobare2016
10 Traditie 2.7-1aprobare2016
10anexa Investitii Spital Negresti Oas Aprobare2016
10anexa Investitii Spital Satu Mare Aprobare2016
10anexa Investitii Spital TBC Aprobare2016
10anexa Investitii Deseuri Aprobare2016
10anexa Investitii Evidenta Persoanei Aprobare2016
10anexa Investitii Evidenta Persoanei Aprobare2016
10anexa Investitii Scoala De Arteaprobare2016
10anexa Investitii Traditie Aprobare2016
10anexa-investitii-Scoala-de-Arteaprobare2016 2
10camera Agricolaaugust
10cameraagricola
10centrutraditie26.06.2014
10evidentapersoanelor
10evidentapersoanelor
10evidpersoanelor
10muzeujudetean26.06.2014
10muzeuljud
10muzeuljudetean
10muzeuljudeteanaprilie
10muzeuljudeteaniulie
10Sc Arte 2.8-1aprobare2016
10scoaladearte
10scoaladearte
10scoaladearteaugust
10scoaladearteiulie
10spit Smaugust
10spital Tbc
10spitaljudeteansm26.06.2014
10spitalno
10spitaltbc
10spitaltbc26.06.2014
10spitaltbc26.06.2014
10spitaluljudetean
10spitaluljudetean
10spitalulsm
10spitalultbc
10spitnoaugust
10traditie
10traditie
10traditieaprilie
10traditiepopularaiulie
5102 Aut Publice 1.1 1 Rectif Decemb 2019
5102 Aut Publice Noiem 2020
5102 Autorit Pub 1.1-1 Rect Noiemb 2019
5102 Autoritati Executive 1.2-1iulie 2016
5102 Autoritati Publice 1.2-1aprobare2016
5102 Autoritati Publice 1.2-1februarie2016
5102 Autoritati Publice 1.2-1martie2016
5102 Autoritati Publiceaugust
5102 IT Reg Agr Iunie
5102 Propriu Iunie
5102 Propriuseptembrie
5102-Autoritati-publice
5102autoritatipublice
5102autoritatipublice
5102autoritatipublice
5102autoritatipublice
5102autoritatipublice
5102Autoritatipubliceaprilie2
5102autoritatipubliceiulie
5102autoritatipubliceiulie
5102autoritatipublicemai2014
5102registrulagricol
5102RegistrulAgricol
5402 Evid Pers 1.2-3aprobare2016
5402 Fd Rez Iunie
5402 Fond De Rezer 1.1 2 Rectif Decemb 2019
5402 Fond De Rezerva 1.2-2aprobare2016
5402 Fond De Rezervaaugust
5402fond Rezervaiulie
5402fond Rezervaiulie
5402fondrezerva
5402fondrezerva
5402fondrezerva
5402fondrezervaaprilie2
5502 Dobanzi 1.2-4iulie 2016
5502dobanzi
5502dobanzi
5502dobanzi
5502Dobanzi 1.2-4aprobare2016
6002 CMJ 1.2-5aprobare2016
6002cmj
6002cmj
6002cmj
6102 ISU 1.2-6aprobare2016
6102Inspectoratul De Politie 1.2-7aprobare2016
6102InspectoratulPolitieaprilie2
6102inspjuddepolitie
6102protectiecivilaiulie
6502 Actiuni Scolare 1.2-12aprobare2016
6502 Actiuni Scolare 1.2-12martie2016
6502 Cheltuieli De Proiectare 1.2-13februarie2016
6502 Cheltuieli De Proiectare 1.2-13martie2016
6502 Incluziva 1.1 9 Rect Decemb 2019
6502 Incluzivaaugust
6502 Progr Pt Scoli 1.1 12 Rect Decemb 2019
6502 Transport Elevi Noiemb 2020
6502act Scolareiulie
6502activitati Scolareaugust
6502activitatiscolareaprilie2
6502Barnutiu
6502cjrae
6502cjrae
6502cjraeiulie
6502cornsilapte
6502cornsilapte
6502cornsilapte
6502Incluziva
6502Incluziva
6502Incluzivaaprilie2
6502scoalavl
6502scoalavlaprilie2
6602 Cheltuieli De Proiectare 1.2-17mai 2016
6602 Spital Jud SM 1.2-14mai 2016
6602 Spital Negr Oas Noiemb 2020
6602 Spital Negresti Oas 1.2-15mai 2016
6602 Spital SM 1.2-14februarie2016
6602 Spital TBC 1.2-16februarie2016
6602 Spital TBC 1.2-16martie2016
6602 Spitalul Judet 1.1 14 Rect Decemb 2019
6602 Spitalul Judet 1.1-14 Rect Noiemb 2019
6602 Spitalul NO 1.1-13 Rect Noiemb 2019
6602 Spitalul TBC 1.1 15 Rect Decemb 2019
6602 Spitalul TBC 1.1 15 Rect Decemb 2019
6602 Spitalul TBC Noiemb 2020
6602Chelt Proiectare
6602cheltproiectare
6602spitalno
6602spitalul Tbc
6602spitaluljudetean
6602spitaluljudetean
6602spitaluljudetean
6602spitalulsm
6602spitalulsm
6602spitno
6610 Spit Judetean Noiemb 2020
6610 Spital Jud SM 2.3-1mai 2016
6610 Spital Negresti 2.4-1martie2016
6610 Spital Negresti Oas 2.4-1mai 2016
6610 Spital NO 2.4-1 Rect Noiemb 2019
6610 Spital SM 2.3-1februarie2016
6610 Spital SM 2.3-1martie2016
6610 Spital TBC 2.5-1februarie2016
6610 Spital TBC 2.5-1mai 2016
6610 Spital TBC 2.5-1martie2016
6610 Spitalul Jud 2.3 1 Rect Decemb 2019
6610 Spitalul NO Noiemb 2020
6610 Spitalul TBC 2.5 1 Rect Decemb 2019
6702 Actiuni Iunie
6702 Actiuniculturaleaugust
6702 Actiuniseptembrie
6702 Biblioteca 1.2-20aprobare2016
6702 Biblioteca Rect Noiemb 2020
6702 Ch Proiectare 1.2-25aprobare2016
6702 Drumu Lvinuluiaugust
6702 Filarmonica 1.2-22aprobare2016
6702 Filarmonica Rect Noiemb 2020
6702 Muzeu 1.2-18aprobare2016
6702 Muzeu Iunie
6702 Muzeul Jud 1.1 16 Rect Decemb 2019
6702 Muzeul Judet 1.1-16 Rect Noiemb 2019
6702 Muzeul Judetean Noiemb 2020
6702 Sc Arte 1.2-19aprobare2016
6702 Scoala De Arte Noiemb 2020
6702 Scoala De Arteaugust
6702 Servicii Religioase 1.2-23aprobare2016
6702 Servicii Religioase 1.2-23aprobare2016
6702 Spitalul TBC 1.1-15 Rect Noiemb 2019
6702 Traditie 1.2-21aprobare2016
6702 Traditie 1.2-21aprobare2016
6702 Traditie 1.2-21aprobare2016
6702 Traditie Iunie
6702actculturale
6702actiuniculturale
6702actiuniculturaleaprilie2
6702activitaticulturale
6702activitaticulturalemai2014
6702alteserviciireligioase
6702alteserviciireligioase
6702alteservreligaprilie2
6702filarmonica
6702Filarmonica
6702muyeuljudetean
6702traditie
6702traditie
6702traditieaprilie2
6702traditieaugust
6702traditiemai2014
6710 Filarmonica 2.2 1 Rect Decemb 2019
6710 Muzeul Judet 2.6 1 Rect Decemb 2019
6710 Muzeul Judet 2.6-1 Rect Noiemb 2019
6710 Spitaln TBC 2.5-1 Rect Noiemb 2019
6710 Spitalul Judet 2.3-1 Rect Noiemb 2019
6710 Trad Pop Rect Noiemb 2020
6710traditieaugust
6802 Asist Pers Cu Hand 1.1 25 Rect Decemb 2019
6802 CIA Noiemb 2020
6802 CIA 1.1 24 Rect Decemb 2019
6802 CIA 1.2-28aprobare2016
6802 CIA 1.2-28iulie 2016
6802 Ciaaugust
6802 Familie Si Copii 1.2-26aprobare2016
6802 Familie Si Copii 1.2-26februarie2016
6802 Familie Si Copii 1.2-26iulie 2016
6802 Persoane Handicap 1.2-27aprobare2016
6802 Prot Copilului 1.1 26 Rect Decemb 2019
6802 Prot Copiluluiaugust
6802AdaptabilitatePOS-DRU
6802cia
6802cia
6802cia
6802persoanehandicap
6802persoanehandicap
6802persoanehandicap
6802prot Copiliulie
6802protcop
6802protcopilului
6802protcopp
6802ProtectiaCopiluluimartie2016
7002 Chelt De Capital 1.1 28 Rect Decemb 2019
7002 Chelt De Capital Noiemb 2020
7002 Locuinte 1.2-29aprobare2016
7002 Locuinte Februarie2016
7002 Serviciidezvpublica
7002dezvoltarepublica
7402 Deseuri Noiemb 2020
7402 Managementul Deseurilor 1.2-30martie2016
7402cheltproiectare
7402managdeseuri
7402Managementul Deseurilor 1.2-30aprobare2016
7402protectiamediuluimai2014
8302 Camera Agricola 1.2-31aprobare2016
8302 Camera Agricola 1.2-31aprobare2016
8302 Camera Agricolaaugust
8302cameraagricola
8302cameraagricola
8310cameraagricola
8402 Aerop Iunie
8402 Aeroport 1.2-33aprobare2016
8402 Aeroport 1.2-33aprobare2016
8402 Aeroport 1.2-33mai 2016
8402 Aeroportaugust
8402 Aeroportul 1.1 32 Rect Decemb 2019
8402 Aeroportul Noiemb 2020
8402 Dj 194august
8402 DJ109Laugust
8402 DJ194 Iunie
8402 Drumuri Si Pod 1.1 31 Rect Decemb 2019
8402 Drumuri Si Poduri 1.2-32aprobare2016
8402 Drumuri Si Poduri 1.2-32februarie2016
8402 Drumuri Si Poduri 1.2-32iulie 2016
8402 Drumuri Si Poduri 1.2-32mai 2016
8402 Drumuri Si Poduri 1.2-32martie2016
8402 Drumuri Si Poduri Noiemb 2020
8402 Mod Drum DJ194iulie
8402 Mod Drum DJ194iulie
8402 Sanislau Ombolyaugust
8402aeroport
8402aeropotul
8402Drumuri Si Poduriaugust
8402drumuri Si Poduriiulie
8402drumurilele
8402drumurisipoduri
8402Drumurisipoduri
8402drumurisipoduri
8402drumurisipoduriaprilie22
8402drumurisipoduriaprilie22
8402drumurisipodurimai2014
8402Modern DJ109l
8402Modern Drum De Ocolire DJ 194
8402Pe Doua Roti
8402Sanislau Omboly
8402SanislauOmboly
8402SanislauOmbolyiulie
8702 Dezv Zonei Turis 1.1-33 Rect Noiemb 2019
8702 Dezvoltarea L S Noiemb 2020
8702 Luna Ses 1.2-34aprobare2016
8702 Luna Ses 1.2-34februarie2016
8702 Luna Ses 1.2-34iulie 2016
8702 Luna Ses 1.2-34martie2016
8702Chelt Proiectare
8702Cheltuielimateriale
8702DezvLuneSes
8702Most Turistica Mica Europa
Anexa
Anexa II Buget Local 2020 Rectif Noi
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Rect Noiemb 2019
Anexa Investitii Spital Negresti Oas 2016martie2016
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Mai 2016
Anexa Investitii Spital Satu Mare Mai 2016
Anexa Investitii Spital TBC 2016martie2016
Anexa Investitii Spital TBC Februarie2016
Anexa Investitii Spital TBC Februarie2016
Anexa Investitii Spital TBC Mai 2016
Anexa 1 A
Anexa 1.1 I Rect 2014 Apr2
Anexa 1.1 Propriu2011
Anexa 1.2 Propriu 2011
Anexa 1.3 Invest Buget 2019 Rect Decemb 2019
Anexa 1.3 Invest Modif Iulie 2016
Anexa 1.3 Invest Rect Mai 2016
Anexa 1.3 Investafebruarie2016
Anexa 1.3 Investaprobare2016
Anexa 1.3 Investmartie2016
Anexa 1.3 Propriu2014rectapr
Anexa 1.4 2019 Rect Decemb 2019
Anexa 1.4 Invest Modif Iulie 2016
Anexa 1.4 Invest Rectif Mai 2016
Anexa 1.4 Invest2014rectapr
Anexa 1.4 Investaprobare2016
Anexa 1.4 Investfebruarie2016
Anexa 1.5 Culte 2016aprobare2016
Anexa 1.5 Culte2011
Anexa 1.5 Culte2014rect
Anexa 1.6 FEN 2011
Anexa 1.6.1 2014 Mod August
Anexa 1.6.1 2014 Mod Iul
Anexa 1.6.1 2014 Mod Iun
Anexa 1.6.1 2014 Mod Sept
Anexa 1.6.1 2014 Rect Dec
Anexa 1.6.1 2014 Rect Febr
Anexa 1.6.1 2014 Rect Noi
Anexa 1.6.1 2019 Rect Decemb 2019
Anexa 1.6.2 Investitii 2019rect Decemb 2019
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Aug
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Dec
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Feb
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Feb
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Iul
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Nov
Anexa 1.6.2 Invetitii 2014 Rect Sept
Anexa 1.6.3 2014 Rect August
Anexa 1.6.3 2014 Rect Dec
Anexa 1.6.3 2014 Rect Feb
Anexa 1.6.3 2014 Rect Iul
Anexa 1.6.3 2014 Rect Nov
Anexa 1.6.3 2014 Rect Sept
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019rect Decemb 2019
Anexa 2.1 EvidpERS 2011
Anexa 2.10 Cult 2011
Anexa 2.11 MonOf 2011
Anexa 2.11 TVA Drumuri Februarie2016
Anexa 2.13 Copii
Anexa 2.14 Serv De Deseuri
Anexa 2.15 Camera Agricola
Anexa 2.16 Repartizare TVAdrum 2011
Anexa 2.17 Drumuri 2011
Anexa 2.2 Centru Educatie Incluziva
Anexa 2.3 Simion Barnutiu2011
Anexa 2.4 CJRAE 2011
Anexa 2.4.2 Inv Spital Negresti Oas 2014
Anexa 2.5 Cult 2011
Anexa 2.5.2 Investitii TBC 2014
Anexa 2.5.2 Investitii TBC 2014
Anexa 2.5.2 Investitii TBC 2014 Iunie
Anexa 2.6 Cult 2011
Anexa 2.8 Cult 2011
Anexa 4 2014 24.01.2014 Plafon Dif
Anexa 4 Personal
Anexa Drumuri 2.12 2014 Rect Apr
Anexa Drumuri 2.12 2014 Rect Iul
Anexa Drumuri 2.12 2014 Rect Noi
Anexa Drumuri 2.12 2014 Rect Oct
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3aprobare2016
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3iulie 2016
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3mai 2016
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3martie2016
Anexa I II Buget Local 2019 Rect Dec 2 2019
Anexa I II Buget Local 2019 Rect Dec 2019
Anexa I II Buget Local 2019 Rect Noiemb 2019 - Copy
Anexa Investitii Centru Trad 2.7.2 - 2014
Anexa Investitii Muzeu 2.6.2 - 2014 Iunie
Anexa Investitii Muzeu 2016
Anexa Investitii Sc Arte 2.8.2 - 2014
Anexa Sanatate 1.7 Mai 2016
Anexa Sanatate 1.7 Martie2016
Anexa Sanatate 1.7 2016aprobare2016
Anexa Sanatate 1.7 Februarie2016
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Oct 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Decemb 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Noiemb 2019
Anexa SJU 7 Noi 2014 (2)-corect
Anexa SJU Ian 2014
Anexa SJU Oct 2014
Anexa TVA Drumuri 2014 Rect
Anexa TVA Drumuri 2014 Rect Noi
Anexa2.6.4imprumint2014Muyeurect
Anexa3.1imprumint2014mod
Anexasanatate 1.7 2014 -RECTIFICATA
Anexasanatate 1.7 2014 -RECTIFICATA
Anexasanatate 1.7 2014 -RECTIFICATA
Anexasanatate2010 1.7 Dec
Buget Rectificat 31.12.2013
Investitii 2019 Muzeu 2.6-2 Rect Decemb 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 Rect Noiemb 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 Rect Decemb 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Rect Decemb 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Rect Noiemb 2019
Investitii FEN 2019 Muzeu 2.6-3 2019 Rect Decemb 2019
Investitii SPASI 2.9-2buget Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Sp Negresti Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Filarmonica Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Muzeu Titlu 71 2.6-2 Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Sp TBC Buget Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Spital SM 2.31 Rect Noiemb 2020 (1)

Legea 273_c_2015 

1 Anexa 1 A 2015 - BL Titl 71
10CameraAgricola 2.10-1
10CameraAgricolaaprilie2.10-1
10Deseuri 2.9-1
10Deseurifebruarie2.9-1
10Deseurifebruarie2.9-1
10Evidenta Persoaneloraprilie 2.1-1
10EvidentaPers 2.1-1
10MuzeulJudetean 2.6-1
10MuzeulJudetean 2.6-1
10MuzeulJudeteanfebruarie2.6-1
10ScoaladeArte 2.8-1
10ScoaladeArte2.8-1
10ScoaladeArteaprilie2.8-1
10Spitalul Negresti 2.4-1
10Spitalul Negresti Oas
10Spitalul TBC 2.5-1
10SpitalulJudetean 2.3-1
10SpitalulJudetean 2.3-1
10SpitalulNegrestiOasmartie2.4-1
10SpitalulTBC 2.5-1
10traditie 2.7-1
10traditie 2.7-1
10Traditie Popularaaprilie 2.7-1
10Traditiefebruarie2.7-1
2 Anexa 1.4 Invest2015 BL Titl71
5102 Autoritati Publice Mai 1.2-1
5102 RegistrulAgricol 1.2-2
5102Autoritati Publicefebruarie1.2-1
5102Autoritatipublice 1.2-1
5102Autoritatipublice1.2-1
5102Autoritatipublicemartie1.2-1
5102Autoritpublaprilie 1.2-1
5102Finantare Gal1.2-3
5402Servevpersaprilie1.2-4
5402Serviciievidentapersoanelor1.2-4
5502Dobanzi1.2-5
6002Centrul Militar Judetean 1.2-6
6102inspdepolitie1.2-8
6102Multisalva1.2-7
6102Protectiecivila1.2-9
6502 Activitati Scolarefebruarie 1.2-42
6502 Corn Si Lapte1.2-10
6502 Scoala Incluzivafebruarie 1.2-13
6502CJRAE1.2-11
6502CJRAE1.2-11
6502Scoala Carei1.2-12
6502Scoala Incluziva1.2-13
6502ScoalaVasileLucaciu1.2-14
6602 Alte Chelt Pt Sanatate Mai1.2-15
6602 Spital Negresti Oas 1.2-17
6602 Spital SM Mai 1.2-16
6602 Spital SM Mai 1.2-16
6602 Spital TBC 1.2-18
6602Altechelt Pr Sanfebruarie1.2-15
6602Altecheltprsanatatea 1.2-15
6602Altecheltprsanatatea1.2-15
6602Altecheltprsanatateamartie1.2-15
6602Crucea Rosieaprilie1.2-43
6602Spital JudeteanSatu Mare1.2-16
6602Spital NegrestiOasaprilie 1.2-17
6610 Spital SM Mai 2.3-1
6610Spitalul Negresi Oas Aprilie2.4-1
6702 Bibliotecafebruarie 1.2-22
6702 Culte Religioase1.2-19
6702 Muzeu Mai1.2-25
6702 Scoala De Arte1.2-20
6702Actiuni Culturaleaprilie1.2-21
6702Activitaticulturale1.2-21
6702Activitaticulturalefebruarie1.2-21
6702Biblioteca Judeteana 1.2-22
6702Bibliotecaaprilie1.2-22
6702BibliotecaJudeteana1.2-22
6702Cheltdeprfebruarie1.2-23
6702Cheltuielideproiectare1.2-23
6702Filarmonica 1.2-24
6702Filarmonica1.2-24
6702MuzeulJudetean1.2-25
6702MuzeulJudetean1.2-25
6702MuzeulJudeteanaprilie1.2-25
6702ScoaladeArte1.2-20
6702ScoaladeArteaprilie1.2-20
6702Traditie Populara Februarie1.2-26
6702Traditie Popularaaprilie1.2-26
6702traditiepopulara1.2-26
6702traditiepopulara1.2-26
6710 Muzeu Mai 2.6-1
6710Muzeul Judetean Aprilie2.6-1
680204 Persone In Varsta Aprilie1.2-28
680206 Copiiaprilie 1.2-29
6802Adaptabilitate Posdru1.2-27
6802cia 1.2-28
6802cia1.2-28
6802Ciafebruarie 1.2-28
6802familiecopii1.2-29
6802Familiesicopii Februarie1.2-29
6802familiesicopii1.2-29
6802persoanehandicap1.2-41
7002 Locuinte Mai 1.2-30
7002Loc,servicii,dezv Publicamartie1.2-30
7002Locuinte Servicii Dezv Pubfebruarie1.2-30
7002Locuinte,servicii,aprilie1.2-30
7002Locuinte,servicii,dezv Publica1.2-30
7002Locuinte,servicii,dezvpub1.2-30
7402Cheltuielideproiectare1.2-31
7402Manag Des Februarie1.2-32
7402Manag Deseurilor1.2-32
8302 Camera Agricola Mai 1.2-33
8302Camera Agricolaaprilie1.2-33
8302CameraAgricola1.2-33
8310 Camera Agricola Mai 2.10-1
8402 Aeroport Mai 1.2-42
8402 Drumuri Si Poduri Mai 1.2-34
8402 Drumurisipoduri1.2-34
8402Aeroport 1.2-42
8402Aeroport1.2-42
8402Aeroportulaprilie 1.2-42
8402Drumurisipoduri1.2-34
8402Drumurisipoduriaprilie1.2-34
8402Drumurisipodurifebruarie1.2-34
8402Drumurisipodurimartie1.2-34
8402Modernizare Drumuri Judetene1.2-35
8402Pe Doua Roti1.2-36
8702 COOP Cre Oport De Ocupfebruarie 1.2-37
8702 COOPmai 1.2-37
8702COOP Cre Oport De Ocup A Pers Din Gr Vul.1.2-37
8702Dezv Zonei Tur Lune Sesfebruarie1.2-38
8702DezvoltareTuristica Luna Ses1.2-38
8702DezvTuristicaLuna Sesaprilie1.2-38
8702DezvZonei TurLuna Sesmartie1.2-38
8702Moderniz Mica Europa1.2-39
8702ParcBalnearBeltiugaprobare1.2-40
8702ParcBalnearBeltiugfebruarie1.2-40
Alte Chelt Pr Sanatateaaprilie1.2-15
Anexa Inv Spital Negresti Oas Aprilie2015
Anexa Inv Spital Negresti Oas Mart.2015
Anexa Investitii TBC 2015 Aprilie
Anexa Investitii TBC 2015 Febr.
Anexa Investitii TBC Aprobare2015
Anexa 1.3 Investaprobare2015
Anexa 1.4 Investaprobare2015
Anexa 1.5 Culteaprobare2015
Anexa 1.6.1 Rect Feb 2015
Anexa 1.6.1 Rect Mai 2015
Anexa 1.6.1aprobare 2015
Anexa 1.6.2 Invetitii Aprobare2015
Anexa 1.6.2 Invetitii Rect Feb 2015
Anexa 1.6.3 Rect Feb 2015
Anexa 1.6.3aprobare 2015
Anexa Drumuri 2.12aprobare 2015
Anexa Drumuri 2.12aprobare 2015
Anexa I 1.1 Mod Mart 2015
Anexa I 1.1 Rect Apr 2015
Anexa I 1.1 Rect Febr 2015
Anexa I 1.1 Rect Iunie 2015
Anexa I 1.1 Rect Mai 2015
Anexa Inv Spital Negresti Oas Aprobare2015
Anexa Investiti Serv Deseuri 2015 Febr.
Anexa Investiti Serv Deseuriaprobare 2015
Anexa Investitii 56 Muzeuaprobare 2015
Anexa Investitii 71 Muzeuaprobare 2015
Anexa Investitii Centru Trad 2015 Febr.
Anexa Investitii Centru Trad 2015aprilie
Anexa Investitii Centru Trad Aprobare2015
Anexa Investitii Evid Persaprilie 2015
Anexa Investitii Evid Persaprobare 2015
Anexa Investitii Evid Persaprobare 2015
Anexa Investitii Muzeu 2015 Aprilie
Anexa Investitii Muzeu 2015 Febr.
Anexa Investitii Muzeu 2015 Mai
Anexa Investitii Sc Arte 2015aprilie
Anexa Investitii Sc Arte Aprobare2015
Anexa Investitii SJU SM 2015 Mai
Anexa Investitii SJUSM Aprobare2015
Anexa Sanatate 1.7aprobare 2015
Anexa3.1imprumintaprobare2015
Anexa3.2imprumintaprobare2015
Anexa3.3 FEN Investaprobare2015
Anexasanatate 1.7 2015 Modif Mai
Anexasanatate 1.7 2015 Modif Mart.
Anexasanatate 1.7 2015 Modifaprilie
Cornsilapte 1.2-10

Legea 273_c_2017 

Legea 273_c_2018 

5102 Aut Publice 1.1-1 2018
5102 Aut Publice 1.1-1 Octombrie 2018
5102 Aut Publice Noiembrie 2018
5102 Autoritati Pub 1.1-1 Septembrie 2018
5102 Autoritati Publice 1.1-1 2018
5102 Autoritati Publice 1.1-1 2018
5102 Autoritati Publice 1.1-1 Mai 2018
5102 Autoritati Publice 1.1-1iulie 2018
5102 Autoritati Publice 2018
5102 Autoritati Publice Decembrie 2018
5102 Autoritati Publice Decembrie 2018
5102 Autoritati Publice1.1-1 2018
5402 Evidenta P1.1-2 2018
5402 Evid Pers Noiembrie 2018
5402 Fond De Rezerva Decembrie 2018
5402 Fond Rezerva Decembrie 2018
5402 Fond Rezerva Decembrie 2018
5402 Servicii Publice 1.12 Septembrie 2018
5410 Ev Pers 2.1-1 2018
5410 Evidenta Pers Noiembrie 2018
5410 Servicii Publice 2.1-1 Septembrie 2018
5502 Dobanzi 1.1-3 2018
5502 Dobanzi 1.1-3 2018
5502 Dobanzi 11-3 Septembrie 2018
5502 Dobanzi Noiembrie 2018
5802 Pers In Varsta 1.1-29 Octombrie 2018
6002 CMJ 1.1-4 2018
6002 Cmj 11-4 Septembrie 2018
6002 CMJ Noiembrie 2018
6102 Aparare Civila 1.1-5 Septembrie 2018
6102 ISU 1.1-5 2018
6502 Cerinte CES 1.1-11 2018
6502 Cerinte CES 1.1-11 Iulie 2018
6502 Chelt Capital 1.1-12 2018
6502 CJRAE 1.1-9 2018
6502 Corn Si Lapte 1.1-10 Septembrie 2018
6502 Elisa 1.1-8 2018
6502 Elisa 1.1-8 Iulie 2018
6502 Elisa Zamfirescu Noiembrie 2018
6502 Incluziva 1.1-6 2018
6502 Incluziva Noiembrie 2018
6502 Programul Pt Scoli 1.1-10 2018
6502 Programul Pt Scoli Decembrie 2018
6502 Programul Pt Scoli Decembrie 2018
6502 Sc Carei 1.1-7 2018
6502Scoala Speciala 1.1-6 Iulie 2018
6502Scoala Speciala 1.1-6 Iulie 2018
6602 - Chelt Capital 1.1.16 2018
6602 Cheltuieli De Capital 1.1-16 2018
6602 Cheltuieli De Capital 1.1-16 Iulie 2018
6602 Cheltuieli De Capital Noiembrie 2018
6602 Spita Judetean SM 1.1-13 2018
6602 Spital Judetean 1.1-13 Octombrie 2018
6602 Spital NO Noiembrie 2018
6602 Spital TBC 1.1-15 Septembrie 2018
6602 Spital TBC Noiembrie 2018
6602 Spital TBC Noiembrie 2018
6602 Spitalul Judetean 1.1-13 Iunie 2018
6602 Spitalul Judetean SM 1.1-13 2018
6602 Spitalul N-O 1.1-14 2018
6602 Spitalul NO Decembrie 2018
6602 Spitalul NO Decembrie 2018
6602 Spitalul TBC 1.1-15 2018
6610 Spit Jud Urgenta 2.3-1 2018
6610 Spit Jud Urgenta 2.3-1 Mai 2018
6610 Spit NO Decembrie 2018
6610 Spit NO Decembrie 2018
6610 Spit Satu Mare 2.3-1 2018
6610 Spital Judetean SM Decembrie 2018
6610 Spital N-O 2.4-1 2018
6610 Spital NO 2.4-1 2018
6610 Spital NO 2.4-1 Mai 2018
6610 Spital NO 2018
6610 Spital NO Noiembrie 2018
6610 Spital SM Noiembrie 2018
6610 Spital TBC Decembrie 2018
6610 Spitalul Jud 2.3-1 Octombrie 2018
6610 Spitalul Jud SM 2.3-1 2018
6610 Spitalul Judet 2.3-1 Septembrie 2018
6610 Spitalul Judetean 2.3-1 Iunie 2018
6610 Spitalul Judetean SM 2018
6610 Spitalul NO 2.4-1 Octombrie 2018
6610 Spitalul TBC 2.5-1 2018
6610 Spitalul TBC 2.5-1 2018
6610 Spitalul TBC 2.5-1 Septembrie 2018
6610 Spitalul TBC Noiembrie 2018
6702 Actiuni Cult 1.1-24 2018
6702 Actiuni Culturale 1.1-24 Septembrie 2018
6702 Alte Actiuni1.1-24
6702 Alte Actiuni1.1-24 2018
6702 Biblioteca 1.1-20
6702 Biblioteca 1.1-20 2018
6702 Biblioteca Noiembrie 2018
6702 Cheltuieli De Capital 1.1-25
6702 Cheltuieli De Capital 1.1-25 2018
6702 Culte 1.1-23
6702 Culte 1.1-23 2018
6702 Culte 1.1-23 2018
6702 Filarmonica 1.1-22
6702 Filarmonica 1.1-22 2018
6702 Filarmonica 1.1-22 2018
6702 Filarmonica 1.1-22 Septembrie 2018
6702 Filarmonica Decembrie 2018
6702 Filarmonica Decembrie 2018
6702 Filarmonica Noiembrie 2018
6702 Muzeul Judetean 1.1-17
6702 Muzeul Judetean 1.1-17 2018
6702 Muzeul Judetean 1.1-17 2018
6702 Muzeul Judetean 1.1-17 Mai 2018
6702 Muzeul Judetean Noiembrie 2018
6702 Scoala De Arte 1.1-18
6702 Scoala De Arte 1.1-18 2018
6702 Scoala De Arte Noiembrie 2018
6702 Scoala De Arte Noiembrie 2018
6702 Traditie 1.1-21
6702 Traditie 1.1-21 2018
6702 Traditie Populara 1.1-21 Septembrie 2018
6702 Traditie Populara Noiembrie 2018
6710 - MUzeu 2.6.1 2018
6710 Centrul Traditie 2.7-1 Septembrie 2018
6710 Muzeu Jud Noiembrie 2018
6710 Muzeul Judetean 2.6-1 2018
6710 Muzeul Judetean 2.6-1 Mai 2018
6710 Muzeul Judetean 2018
6710 Muzeul Judetean2.61
6710 Muzeul Judetean2.61 2018
6710 Muzeul Judetean2.61 2018
6710 Scoala De Arte 2.8-1
6710 Scoala De Arte 2.8-1 2018
6710 Scoala De Arte Noiembrie 2018
6710 Traditie 2.7-1
6710 Traditie 2.7-1 2018
6710 Traditie Populara Noiembrie 2018
6710 Traditie Populara Noiembrie 2018
6802 CIA Noiembrie 2018
6802 Spital NO 1.1-14 Octombrie 2018
6802 Asociatii Si Fund 1.1-27 2018
6802 Cia Decembrie 2018
6802 Cia Decembrie 2018
6802 Drepturi Handicapati 1.1-28
6802 Drepturi Handicapati 1.1-28 2018
6802 Fam Propriu Noiembrie 2018
6802 Fam Si Copii 1.1-26
6802 Fam Si Copii 1.1-26 2018
6802 Fam Si Copii 1.1-26 Octombrie 2018
6802 Fam Si Copii 1.1-27 Iulie 2018
6802 Fam Si Copii Decembrie 2018
6802 Fam Si Copii Decembrie 2018
6802 Fam Si Copii Propriu 1.1-27
6802 Familie Si Copii Noiembrie 2018
6802 Handicapati Decembrie 2018
6802 Handicapati Decembrie 2018
6802 Handicapati Noiembrie 2018
6802 Pers In Varsta 1.1-29
6802 Pers In Varsta 1.1-29 2018
7002 - Chelt Capital 1.1.30 2018
7002 Cheltuieli De Capital 1.1-30
7002 Cheltuieli De Capital 1.1-30 2018
7002 Dezvoltare Publica 1.1-30 Iulie 2018
7002 Loc Dezv Publica 1.1-30 Septembrie 2018
7002 Loc Dezv Publica 1.1-30 Septembrie 2018
7002 Servicii Si Dezv Publica 2018
7002 Servicii Si Dezv Publica 2018
7402 Deseuri 1.1-31 2018
7402 Deseuri 1.1-31 Mai 2018
7402 Protecția Mediului 1.1-31 Septembrie 2018
7402Deseuri 1.1-31
7402Deseuri 1.1-31 2018
7410 Deseuri 2.9-1
7410 Deseuri 2.9-1 2018
7410 Deseuri Noiembrie 2018
8402 Aeroport 1.1-33
8402 Aeroport 1.1-33 2018
8402 Aeroport 1.1-33 2018
8402 Aeroport 1.1-33 Iulie 2018
8402 Aeroport 1.1-33 Mai 2018
8402 Aeroportul 1.1-33 Octombrie 2018
8402 Aeroportul 1.1-33 Septembrie 2018
8402 Drumuri 1.1-32
8402 Drumuri 1.1-32 2018
8402 Drumuri Noiembrie 2018
8402 Drumuri Si Poduri 1.1-32 Iulie 2018
8402 Drumuri Si Poduri1.1-32 Septembrie 2018
8402 Transporturi 1.1-32 Mai 2018
8402 Transporturi 1.1-32 Octombrie 2018
8402 Transporturi 1.1-32 Octombrie 2018
8702 Alte Actiuni 1.1-19 Iulie 2018
8702 Alte Actiuni 1.1-19 Septembrie 2018
8702 Alte Actiuni Noiembrie 2018
8702 Ch De Capital 1.1-19 Octombrie 2018
8702 Ch De Capital 1.1-19 Octombrie 2018
8702 Cheltuieli De Capital 1.1-19
8702 Cheltuieli De Capital 1.1-19 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Decembrie 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Decembrie 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Februarie
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Ianuarie
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Ianuarie 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Mai 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Mai 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Noi 2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Oct2018
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Oct2018
Anexa 1.5 Culte Ianuarie 2018
Anexa 1.5 Culte Ianuarie 2018
Anexa 1.6.1 Ian 2018
Anexa 1.6.1 Ian 2018
Anexa 1.6.1 Rect Mai 2018
Anexa 1.6.1 Rect Mai 2018
Anexa 1.6.1 Rect Mart 2018
Anexa 1.6.1 Rect Sept 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Ian 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Ian 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Ian 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Rect Mai 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Rect Mai 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Rectmart 2018
Anexa 1.6.2 Invetitii Septembrie 2018
Anexa 1.6.3 Ian 2018
Anexa 1.6.3 Ian 2018
Anexa 1.6.3 Rect Mai 2018
Anexa 1.6.3 Rect Mai 2018
Anexa 1.6.3 Rect Mart 2018
Anexa 1.6.3 Rect Sept 2018
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 2018
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 2018
Anexa 1.9 Ccotizatii 2018
Anexa 2.10 TVA Drumuri 2018
Anexa 2.10 TVA Drumuri 2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Apr.2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Aprob.2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Aprob.2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Mai.2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Mai.2018
Anexa Evenimente Centru Traditie 2.7-3 Mart.2018
Anexa I II Buget Local Rect Dec.2018
Anexa I II Buget Local Rect Noi.2018 -II
Anexa Sanatate Rect 1.7 Decembrie2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Decembrie2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Ianuarie
Anexa Sanatate Rect 1.7 Ianuarie 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Iulie 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Iunie 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Mai 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Mai 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Mai 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Noiembrie 2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Octombrie2018
Anexa Sanatate Rect 1.7 Octombrie2018
Lista Investitii 2018 C Traditie 2.7-2
Lista Investitii 2018 C Traditie 2.7-2 2018
Lista Investitii 2018 C Traditie 2.7-2 Rect Noi 2018
Lista Investitii 2018 Evid Pop 2.12
Lista Investitii 2018 Evid Pop 2.12 2018
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 2018
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 Modif Febr
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 Rect Apr
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 Rect Mai
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 Rect Mai
Lista Investitii 2018 Muzeu 2.6-2 Rect Noi 2018
Lista Investitii 2018 Sc Arte 2.8-2
Lista Investitii 2018 Sc Arte 2.8-2 2018
Lista Investitii 2018 Sc Arte 2.8-2 Rect Noi 2018
Lista Investitii 2018 SPASI 2.9-2
Lista Investitii 2018 SPASI 2.9-2 2018
Lista Investitii 2018 SPASI 2.9-2 Rect Noi 2018
Lista Investitii 2018 SPASI 2.9-2 Rect Sept 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Iunie 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Mai 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Mai 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Martie 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Noi 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Noiembrie 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Oct 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Oct 2018
Lista Investitii SJU SM 2.31 Sept 2018
Lista Investitii Spital SM 2.31 Ianuarie
Lista Investitii Spital SM 2.31 Ianuarie 2018
Lista Investitii Spital TBC Ianuarie
Lista Investitii Spital TBC Ianuarie 2018
Lista Investitii Spital TBC Iulie 2018
Lista Investitii Spital TBC Noi 2018
Lista Investitii Spital TBC Oct 2018
Lista Investitii Spital TBC Oct 2018
Lista Investitii Spital TBC Sept 2018

Legea 273_c_2019 

5102 Aut Publice 1.1-1 Mai 2019
5102 Aut Publice 1.1-1 Rect Oct 2019
5102 Autoritati Publice 1.1 1 Rect Sept 2019
5102 Autoritati Publice1.1-1 Iulie 2019
510203 Autoritati Pub 1.1-1 2019
5102Aut Publice1.1-1 Bug Aprobat 2020
5402 Ev Pers1.1-2 Bug Aprobat 2020
5402 Fd Rezerva 1 -2 Rect Oct 2019
5402 FD REZERVA 1.1-2 Rect Iunie 2019
540205 Fond Rezerva 1.1-2 2019
540210 Evidenta Pers 1.1-3 2019
5410 Ev Pers 2.1-1 Bug Aprobat 2020
5410Evidenta Pers 2.1-1 2019
5502 Dobanzi 1.1-4 Rect Oct 2019
5502 Dobanzi1.1-3 Bug Aprobat 2020
550200 Dobanzi 1.1-4 2019
6002 CMJ 1.1-4 Bug Aprobat 2020
600200 CMJ 1.1-5 2019
6102 ISU 1.1 6 Rect Sept 2019
6102 ISU 1.1-5 Bug Aprobat 2020
610205 ISU 1.1-6 2019
6502 Cheltuieli De Capital 1.1-11 Rect Oct 2019
6502 CJRAE1.1-6 Bug Aprobat 2020
6502 Corn Si Lapte 1.1 12 August 2019
6502 Elisa Zam1.1-7bug Aprobat 2020
6502 Prog Pt Sc1.1-9 Bug Aprobat 2020
6502 Simion Bar1.1-10 Bug Aprobat 2020
6502 Simion Bar1.1-10 Bug Aprobat 2020
650207 CJRAE 1.1-7 2019
650207 Elisa Zamfirescu 1.1-8 2019
650207 Incluziva 1.1-9 2019
650207 Simion Barnutiu 1.1-10 2019
650250 Cheltuieli De Capital 1.1-11 2019
650250 Corn Si Lapte 1.1-12 2019
6602 Spit Jud 1.1-14 Mai 2019
6602 Spit TBC 1.1-15 Mai 2019
6602 Spital TBC 1.1-15 Rect Iunie 2019
6602 Spital TBC1.1-11 Bug Aprobat 2020
6602 Spitalul De Urgența 1.1-14 Rect Oct 2019
6602 Spitalul Jud 1.1-14 Rect Iunie 2019
6602 Spitalul Judetean1.1-12 Bug Aprobat 2020
6602 Spitalul NO 1.1-13 Rect Iunie 2019
6602 Spitalul TBC1.1-15 Rect Oct 2019
660206 Spi NO 1.1-13 2019
660206 Spit De Urgenta 1.1-14 2019
660206 Spital TBC 1.1-15 2019
660250 Chelt De Capit 1.1-23 2019
6602Cheltde Cap1.1-13 Bug Aprobat 2020
6602Spital NO1.1-14 Bug Aprobat 2020
6610 Spit Jud 2.3-1 Mai 2019
6610 Spit Jud 2.3-1 Rect Iunie 2019
6610 Spit NO 2.4-1 Rect Iunie 2019
6610 Spit SM 2.3-1 2019
6610 Spit TBC 2.5-1 2019
6610 Spit Tbc 2.5-1 Iulie 2019
6610 Spit TBC 2.5-1 Mai 2019
6610 Spit TBC 2.5-1 Rect Iunie 2019
6610 Spital NO 2.4-1 2019
6610 Spital NO Bug Aprobat 2020
6610 Spital TBC 2.5-1 August 2019
6610 Spitalul De Urgenta 2.3-1 Rect Oct 2019
6610 Spitalul TBC 2.5-1 Rect Oct 2019
6610Spital TBC 2.5-1 Bug Aprobat 2020
6610Spitalul Jud 2.3-1 Bug Aprobat 2020
6702 Biblioteca1.1-15 Bug Aprobat 2020
6702 Centru Traditie 1.1 21 Rect Sept 2019
6702 Filarmonica 1.1-18 Rect Oct 2019
6702 Muzeul Jud1.1-16buget Aprobat 2020
6702 Muzeul Judetean 1.1 16 August 2019
6702 Muzeul Judetean 1.1-16 Rect Oct 2019
6702 Scoala De Ar1.1-17 Buget Aprobat 2020
6702 Scoala De Arte Rect Oct 2019
6702 Serv De Proiectare 1.1 34 August 2019
6702 Serv De Proiectare 1.1 34 August 2019
6702 Traditie Pop1.1-18 Buget Aprobat 2020
670202 Muzeul Jud 1.1-16 2019
670203 Biblioteca 1.1-17 2019
670204 Filarm 1.1-18 2019
670205 Scoala De Arte 1.1-19 2019
670206 Culte 1.1-20 2019
670208 Traditie 1.1-21 2019
670250 Activitati Culturale 1.1-22 2019
6702Act Culturale1.1-19 Buget Aprobat 2020
6702Act Culturale1.1-19 Buget Aprobat 2020
6702Cheltuieli De Cap1.1-20buget Aprobat 2020
6702Filarmonica1.1-21 Buget Aprobat 2020
6702Filarmonica1.1-21 Buget Aprobat 2020
6702Serv Relig1.1-22 Buget Aprobat 2020
6710 Filarmonica 2.2-1 2019
6710 Filarmonica 2.2-1 Rect Oct 2019
6710 Filarmonica 2.2-1 Rect Oct 2019
6710 Muz Jud 2.6-1 2019
6710 Muzeul Jud 2.6-1 Rect Oct 2019
6710 Muzeul Jud 2.6-1 Rect Oct 2019
6710 Muzeul Jud 2.6-1buget Aprobat 2020
6710 Muzeul Judetean 2.6 1 August 2019
6710 Scoala De Arte 2.8-1 2019
6710 Scoala De Arte 2.8-1buget Aprobat 2020
6710 Scoala De Arte Rect Oct 2019
6710 Scoala De Arte Rect Oct 2019
6710 Traditie 2.7-1 2019
6710 Traditie Pop 2.7-1buget Aprobat 2020
6710Filarmonica 2.2-1buget Aprobat 2020
680204 CIA 1.1-24 2019
680204 CIA1.1-26buget Aprobat 2020
680204 Pers Invarsta 1.1-24 Rect Oct 2019
680205 Pers Hand 1.1-25 2019
680205 Pers Hand1.1-27buget Aprobat 2020
68020502 Invaliditate 1.1-25 Rect Oct 2019
680205Prot Cop (pr)1.1-28buget Aprobat 2020
680206 Fam Si Copii 1.1-26 2019
680206 Fam Si Copii 1.1-26 Rect Oct 2019
680206 Propriu 1.1-27 2019
680206 Prot Copil1.1-29buget Aprobat 2020
7002 Cheltuieli De Proiectare1.1 28 August 2019
7002 Dezv Publica 1.1-28 Mai 2019
7002 Ser Dezv Pub1.1-23buget Aprobat 2020
7002 Serv Dezv Publica 1.1-28 Iulie 2019
700250 Servicii 1.1-28 2019
7402 Cof Proiect1.1-25buget Aprobat 2020
7402 Cof Proiect1.1-25buget Aprobat 2020
740205 Chelt De Capital 1.1-29 2019
740205 Deseuri 1.1-30 2019
7410 Deseuri 2.9-1 2019
7410 Deseuri 2.9-1 Mai 2019
7410 Deseuri 2.9-1 Mai 2019
7410Deseuri 2.9-1buget Aprobat 2020
8402 Aeroport1.1-30buget Aprobat 2020
8402 Aeroportul 1.1-32 Rect Oct 2019
8402 Drum Si Pod1.1-31buget Aprobat 2020
8402 Drumuri 1.1-31 Rect Iunie 2019
8402 Transporturi 1.1 31 August 2019
8402 Transporturi 1.1-31 Iulie 2019
8402 Transporturi 1.1-31 Rect Oct 2019
840203 Drumuri 1.1-31 2019
840206 Aeropotul 1.1-32 2019
8702 Alte Actiuni 1.1-33 Rect Oct 2019
870250 Alte Actiuni Ec 1.1-33 2019
8702Dezv Z L S1.1-32buget Aprobat 2020
Anexa Investitii Spital N Buget Aprobat 2020
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Iulie 2019
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Iunie 2019
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Septembrie 2019
Anexa Investitii Spital Negresti Oas Septembrie 2019
Anexa 1.5 Culte Aprilie 2019
Anexa 1.5 Culte Aprilie 2019
Anexa 1.5 Culte Buget Aprobat 2020
Anexa 1.6.1 2019
Anexa 1.6.1 2019 Rect Iulie 2019
Anexa 1.6.1 2019 Rectoct 2019
Anexa 1.6.1 2019 Rectsept 2019
Anexa 1.6.1 Buget Aprobat 2020
Anexa 1.6.2 Investitii 2019
Anexa 1.6.2 Investitii 2019rect Iulie 2019
Anexa 1.6.2 Investitii 2019rectoct 2019
Anexa 1.6.2 Investitii 2019rectsept 2019
Anexa 1.6.2 Investitii Buget Aprobat 2020
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019rect Aug 2019
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019rect Iulie 2019
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019rect Oct 2019
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2019rect Sept 2019
Anexa 1.6.3 Alte Ch Invbuget Aprobat 2020
Anexa 1.8 Actiuni Buget Aprobat 2020
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 2019
Anexa 1.9 Cotizatii 2019
Anexa 1.9 Cotizatiibuget Aprobat 2020
Anexa 2.10 TVA Drumuri 2019
Anexa 2.10 TVA Drumuribuget Aprobat 2020
Anexa Evenimente Centru 2.7-3 2019
Anexa Evenimente Centru 2.7-3 2019 Rect Mai 2019
Anexa Evenimente Centru Buget Aprobat 2020
Anexa I II 2019 Rect Sept 2019 -
Anexa I II Buget Local 2019 Rect August 2019
Anexa I II Buget Local 2019 Rect Oct 2019
Anexa I-II Buget Local 2019 Rect Mai 2019
Anexa Nr II
Anexa Sanatate Rect 1.7 Aprilie 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Buget Aprobat 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Buget Aprobat 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Mai 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect August 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect August 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Iulie 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Iunie 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Octombrie 2019
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Sept2019
Investitii 2019 Evid Pop 2.12 2019
Investitii 2019 Filarmonica 2.2-2 Oct 2019
Investitii 2019 Muzeu 2.6-2 2019
Investitii 2019 Muzeu 2.6-2 Rect Oct 2019
Investitii 2019 Scoala De Arte 2.8-2 Oct 2019
Investitii 2019 SPASI 2.9-2 2019
Investitii 2019 SPASI 2.9-2 2019 Rect Mai 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 Mai 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 Rect Iunie 2019
Investitii 2019 Spital Jud SM 2.3-2 Sept 2019
Investitii 2019 Spital Negresti Oas 2.4-2 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Mai 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Rect Iulie 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Rect Iunie 2019
Investitii 2019 Spital TBC 2.5-2 Rect Octombrie 2019
Investitii 2020 Evid Pop 2.1-2buget Aprobat 2020
Investitii 2020 Muzeu Titl 58 2.6-3buget Aprobat 2020
Investitii 2020 Muzeu Titlu 71 2.6-2buget Aprobat 2020
Investitii 2020 SPASI 2.9-2buget Aprobat 2020
Investitii FEN 2019 Muzeu 2.6-3 Mai 2019
Lista Investitii Spital SM 2.31 Buget Aprobat 2020
Lista Investitii Spital TBC Buget Aprobat 2020
Lnvestitii 2019 C Traditie 2.7 2019
Lnvestitii 2020 C Traditie Buget Aprobat 2020
Lnvestitii 2020 Filarmonica Buget Aprobat 2020
Lnvestitii 2020 Sc Arte 2.8-2buget Aprobat 2020

Legea 273_c_2020 

5102 Aut Pub 1.1-1 Rect Iulie
5102 Aut Pub Martie 2020
5102 Aut Publice Noiem 2020
5102 Aut Publice Rect August
5102 Aut Publice Rect Septem 2020
5102 Autoritati 1.1-1 Rect Dec 2020
5102Aut Pub 1.1-1 Aprilie 2020
5402 Ev Pers 1.1-2 Rect Iulie
5402 Fd De Rev Martie 2020
5402 Fond De Rez 1.1-33 Aprilie 2020
5410 Evi Pers 2.1-1 Redt Iulie
5502 Dobanzi 1.1-3 Rect Dec 2020
6002 CMJ Rect Septem 2020
6102 ISU Rect Septem 2020
6502 CJRAE 1.1-6 Rect Iulie
6502 Eliza Zamf 1.1-7 Rect Dec 2020
6502 Incluziva 1.1-8 Rect Dec 2020
6502 Incluziva Rect August
6502 Programul Pt Scoli 1.1-9 Rect Dec 2020
6502 Programul Pt Scoli 1.1-9 Rect Dec 2020
6502 Transport Elevi Noiemb 2020
65602 CJRAE 1.1-6 Rect Dec 2020
6602 Chelt Capital 1.1-13 2020 Rect Dec2
6602 Chelt De Cap Martie 2020
6602 Chelt De Capital Rect August
6602 Spit Jud Rect Septem 2020
6602 Spit Judet 1.1-12 Aprilie 2020
6602 Spit Judetean 1.1-12 Rect Dec 2020
6602 Spit TBC1.1-2 Rect Iulie
6602 Spital Jud 1.1-12 Rect Iulie
6602 Spital N-O 1.1-14 Aprilie 2020
6602 Spital Negr Oas Noiemb 2020
6602 Spital NO1.1-14 Rect Iulie
6602 Spital TBC 1.1-11 Aprilie 2020
6602 Spitalul TBC Noiemb 2020
6602Spit Judet Martie 2020
6602Spit Judet Martie 2020
6610 Spit Jud 2.3-1 Rect Iulie
6610 Spit Jud Rect Septem 2020
6610 Spit Judetean Noiemb 2020
6610 Spit TBC 2.5-1 Rect Iulie
6610 Spital Jud 2.3-1 Aprilie 2020
6610 Spital Jud 2.3-1 Rect Dec 2020
6610 Spital N O 2.4-1 Rect Dec 2020
6610 Spital N O 2.4-1 Rect Dec 2020
6610 Spital NO 2.4-1 Aprilie 2020
6610 Spital TBC 2.5-1 Aprilie 2020
6610 Spital TBC 2.5-1 Rect Dec 2020
6610 Spital TBC Martie 2020
6610 Spital TBC Rect August
6610 Spitalul NO Noiemb 2020
6610 Spitalul TBC Noiembrie 2020
6610 Spitl NO2.4-1 Rect Iulie
6610Spital Jud Martie 2020
6702 Act Culturale 1.1-19 Aprilie 2020
6702 Bibl 1.1-15 Rect Iulie
6702 Biblioteca 1.1-15 Aprilie 2020
6702 Biblioteca Rect Noiemb 2020
6702 Culte 1.1-22 Rect Dec 2020
6702 Filarm 1.1-21 Rect Iulie
6702 Filarmonica Rect Noiemb 2020
6702 Muzeul Jud 1.1-16 Rect Dec 2020
6702 Muzeul Jud Aprilie 2020
6702 Muzeul Judetean Noiemb 2020
6702 Scoala De Arte Noiemb 2020
6702 Trad Popul 1.1-18 Aprilie 2020
6702 Traditie 1.1-18 Rect Dec 2020
6702 Traditie 1.1-18 Rect Iulie
6710 Filarm 2.2-1 Rect Iulie
6710 Filarmonica Rect Noiemb.2020
6710 Muzeul 2.6-1 Rect Dec 2020
6710 Muzeul Jud Noiembrie 2020
6710 Muzeul Jud Rect Iulie
6710 Scoala De Arte Noiemb 2020
6710 Trad Pop Rect Noiemb 2020
6710 Traditie 2.7-1 Rect Dec 2020
6710 Traditie 2.7-1 Rect Iulie
6710-Muzeul-Jud-noiembrie-2020
6802 CIA Noiemb 2020
6802 CIA 1.1-26 Rect Dec 2020
6802 Cia 1.1-26 Rect Iulie
6802 CIA Rect August
6802 CIA Rect August
6802 Pc 1.1-29 Rect Iulie
6802 Prot Cop 1.1-29 Aprilie 2020
6802 Prot Copii 1.1-29 Rect Dec 2020
6802 Prot Copii Noiemb 2020
7002 Chelt De Capital Noiemb 2020
7002 Serv Dezv Pu 1.1-23 Aprilie 2020
7402 Deseuri Noiemb 2020
7402 Manag Des Urb Rect August
8402 Aeroportul Noiemb 2020
8402 Aeroportul Rect August
8402 Drum Si Pod Martie 2020
8402 Drum Si Pod Rect August
8402 Drumu Si Pod 1.1-31 2020 Rect Dec2
8402 Drumuri 1.1-31 Rect Dec 2020
8402 Drumuri Si Poduri Noiemb 2020
8402 Trans1.1-31 Rect Iulie
8702 Alte Actiuni Martie 2020
8702 Dezv Luna Ses 1.1-32 Rect Dec 2020
8702 Dezvoltarea L S Noiemb 2020
8702 Dezvoltarea L S Noiemb 2020
8702 Luna Ses Rect August
Active, Datorii 31.03.2020
Anexa II Buget Local 2020 Rectif Dec
Anexa II Buget Local 2020 Rectif Dec
Anexa II Buget Local 2020 Rectif Dec2
Anexa II Buget Local 2020 Rectif Noi 2020 - Copy
Anexa Investitii Spital N Rectificat 2020
Anexa 1.6.1 Rect Apr 2020
Anexa 1.6.1 2020 Rect Aug
Anexa 1.6.1 2020 Rect Dec 2020
Anexa 1.6.1 2020 Rect Iul
Anexa 1.6.1 2020 Rect Mart 2020
Anexa 1.6.1 Rect Septem 2020
Anexa 1.6.2 Rect Dec.2020
Anexa 1.6.2 Rect Septem 2020
Anexa 1.6.2 Investitii 2020 Rect August
Anexa 1.6.2 Investitii 2020 Rect Iul
Anexa 1.6.2 Investitii 2020 Rect Mart 2020
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2020 Rect Aug
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2020 Rect Dec
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2020 Rect Iul
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2020 Rect Mart 2020
Anexa Nr 1.1 2020 Rectificare Martie
Anexa Nr 1.1 Buget Local 2020 Rectif Septem 2020
Anexa Nr 1.1 Rectif Aug
Anexa Nr, 1.1 Rectif Iul 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Buget Aprilie 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Buget Martie 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Decembrie 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Iulie 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Oct 2020
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Septem 2020
Bilant 31.03.2020
Buget Local Chelt 31.03.2020
Buget Local Venit 31.03.2020
Cont De Rez Patr 31.03.2020
Disp Cu Dest Spec 31.03.2020
Flux 03 31.03.2020
Flux 04 31.03.2020
Investitii 2020 Muzeu Titlu 71 2.6-2buget Rect Apr 2020
Investitii Muzeu Titlu 71 2.6-2 Rect Dec 2020
Lista Investitii Sp Negresti Rect Iulie 2020
Lista Investitii Sp Negresti Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Filarmonica Rect Iulie 2020
Lista Investitii Filarmonica Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Filarmonica Rect Noiemb 2020
Lista Investitii Muzeu Titl 58 2.6-3 Iulie 2020
Lista Investitii Muzeu Titlu 71 2.6-2 Rect Iulie 2020
Lista Investitii Sp TBC Buget Rect August 2020
Lista Investitii Sp TBC Buget Rect Decemb 2020
Lista Investitii Sp TBC Buget Rect Iulie 2020
Lista Investitii Spital SM 2.31 Buget Rect Aprilie 2020
Lista Investitii Spital SM 2.31 Buget Rect Mart2020
Lista Investitii Spital SM 2.31 Rect Iulie 2020
Lista Investitii Spital SM 2.31 Rect Noiemb 2020 (1)
Lista Investitii Spital TBC Buget Aprobat 2020
Lista Investitii Spital TBC Buget Rect Aprilie 2020
Lnvestitii 2020 C Traditie 2.7-2 Rect Aprilie 2020
Lnvestitii 2020 C Traditie 2.7-2 Rect Dec 2020
Lnvestitii 2020 Sc Arte 2.8-2 Rect Dec 2020
Plati Restante P I 31.03.2020
Plati Restante P II 31.03.2020
Sit Platilor FEN Anexa 19 31.03.2020 (buget Local)
Sit Platilor FEN Anexa 56 31.03.2020
Sit Platilor FEN Anexa 19 31.03.2020 (subv + Vp)
Venit Pr + Subv Chelt 31.03.2020
Venit Pr + Subv Venit 31.03.2020

Legea 273_c_2021 

5102 Autor Pub 1.1-1 Rectificare Mai 2021
5102 Autoritati Publice 1.1-1 Rectificare Septembrie 2021
5102 Autoritati Publice Decembrie 2021
5102 Autoritati Publice Rect Iulie 2021
5102 Autoritati Publice Rectif Noiem 2021
5102 Autoritati Publice1.1-1 Aprobare
5402 Evid Persoanelor1.1-2 Aprobare
5410 Evid Pers 2.1-1 Aprobare
5502 Dobanzi1.1-3 Aprobare
6002 CMJ 1.1-4 Aprobare
6102 Aparare Civila 1.1-5 Aprobare
6102 ISU 1.1-5 Rectificare Septembrie 2021
6102 ISU Rectif Noiem 2021
6502 Cheltuieli De Capital1.1-6 Aprobare
6502 CJRAE 1.1-7 Aprobare
6502 Eliza Zamfirescu1.1-8 Aprobare
6502 Incluziva Rectif Noiem 2021
6502 Incluziva1.1-9 Aprobare
6502 Prog Pentru Scoli 1.1-12 Rectificare Septembrie 2021
6502 Simion Barnutiu1.1-10 Aprobare
6502 Transport Elevi1.1-11 Aprobare
6502Corn Si Lapte1.1-12 Aprobare
6508-CJRAE ANexa3 Aprobare
6602 Centre De Vaccinare Rect Iulie 2021
6602 Cheltuieli De Capital Decembrie 2021
6602 Cheltuieli De Capital Rectif Noiem 2021
6602 Cheltuieli De Capital1.1-13 Aprobare
6602 Spital TBC Rectif Noiem 2021
6602 Spital TBC1.1-14 Aprobare
6602 Spitalul Judetean 1.1-15 Rectificare Septembrie 2021
6602 Spitalul Judetean Rect Iulie 2021
6602 Spitalul Judetean1.1-15 Aprobare
6602 Spitalul Judetean1.1-15 Aprobare
6602 Spitalul NO 1.1-16 Rectificare Septembrie 2021
6602 Spitalul NO Rectif Noiem 2021
6602 Spitalul NO1.1-16 Aprobare
6610 Spit N O Rect Iulie 2021
6610 Spital Jud Urgenta 2.3-1 Aprobare
6610 Spital Judet 2.3-1 Rectificare Mai 2021
6610 Spital NO 2.4-1 Rectificare Septembrie 2021
6610 Spital NO Rectif Noiem 2021
6610 Spital TBC 2.5-1 Rectificare Septembrie 2021
6610 Spital TBC 2.5-1 Rectificare Septembrie 2021
6610 Spital TBC Decembrie 2021
6610 Spital TBC Rectif Noiem 2021
6610 Spital TBC2.5-1 Aprobare
6610 Spital TBC2.5-1 Aprobare
6610 Spitalul Jud 2.3-1 Rectificare Septembrie 2021
6610 Spitalul Judetean Rectif Noiem 2021
6610 Spitalul NO2.4-1 Aprobare
6702 Actiuni Culturale1.1-17 Aprobare
6702 Alte Actiuni Rect Iulie 2021
6702 Biblioteca 1.1-18 Rectificare Septembrie 2021
6702 Biblioteca Judeteana1.1-18 Aprobare
6702 Biblioteca Rectif Noiem 2021
6702 Chelt Proiectare1.1-19 Aprobare
6702 Culte 1.1-23 Rectificare Septembrie 2021
6702 Filarmonica Dinu Lipatti1.1-20 Aprobare
6702 Filarmonica Rectif Noiem 2021
6702 Muzeul Judetean Rect Iulie 2021
6702 Muzeul Judetean Rectif Noiem.2021
6702 Muzeul Judetean Rectif Noiem.2021
6702 Muzeul Judetean1.1-21 Aprobare
6702 Muzeul Judetean1.1-21 Aprobare
6702 Scoala De Arte1.1-22 Aprobare
6702 Servicii Religiopase1.1-23 Aprobare
6702 Traditie 1.1-24 Rectificare Septembrie 2021
6702 Traditie Rectif Noiem.2021
6702 Traditie Rectif Noiem.2021
6710 Filarmonica Rectif Noiem 2021
6710 Filarmonica Rectif Noiem 2021
6710 Muzeul Judetean 2.6-1 Rectificare Septembrie 2021
6710 Muzeul Judetean Iulie 2021
6710 Muzeul Rectif Noiemb 2021
6710 Scoala De Arte Rectif Noiemb 2021
6710 Traditie 2.7-1 Rectificare Septembrie 2021
6710 Traditie Populara2.7-1 Aprobare
6710 Traditie Rectif Noiemb 2021
6802 CIA 1.1-25 Rectificare Septembrie 2021
6802 CIA1.1-25 Aprobare
6802 ONG Uri Rect Iulie 2021
6802 Pers Cu Handicap1.1-26 Aprobare
6802 Prot Copilului 1.1-27 Rectificare Septembrie 2021
6802 Prot Copilului1.1-27 Aprobare
6802 Social1.1-28 Aprobare
7002 Dezv Publica Rectif Noiemb 2021
7002 Dezvoltare Publica Rect Iulie 2021
7002 Servicii Dezv Publica1.1-29 Aprobare
7402 Manag Deseuri Rect Iulie 2021
7402 Management1.1-30 Aprobare
7410 Deseuri 2.9-1 Aprobare
8402 Aeroportul 1.1-31 Rectificare Septembrie 2021
8402 Aeroporturi Rectif Noiemb 2021
8402 Drumuri Si Poduri Decembrie 2021
8402 Drumuri Si Poduri Rect Iulie 2021
8402 Drumuri Si Poduri Rectif Noiemb 2021
8702 Alte Acțiuni1.1-33 Aprobare
8702 Luna Ses Rectif Noiemb 2021
Anexa II Buget Local 2021 Rect Decembrie 2021
Anexa II Buget Local 2021 Rect Septembrie 2021
Anexa 1.1 Buget Local 2021 Rect Decembrie 2021
Anexa 1.1 Buget Local 2021 Rect Noi 2021
Anexa 1.1-1 5102 Autorit Publ Rect Oct 2021
Anexa 1.1-18 Biblioteca Rect Oct 2021
Anexa 1.1-20 Filarmonica Rect Oct 2021
Anexa 1.1-25 68.02 DGASPC Retct Oct 2021
Anexa 1.1-26 6802 DGASPC Centre Rect Oct 2021
Anexa 1.1-27 6802 DGASPC Copii Rect Oct 2021
Anexa 1.1-32 84.02 Drumuri Rect Oct 2021
Anexa 1.3 Rect Oct 2021
Anexa 1.5 Culte 2021 Aprobare
Anexa 1.5 Culte 2021 Rectif Septembrie 2021
Anexa 1.6.1 2021 Aprobare
Anexa 1.6.1 2021 Rect Noi
Anexa 1.6.2 Invest 2021
Anexa 1.6.2 Invest 2021 Rect Oct
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2021 Aprobare
Anexa 1.6.3 Alte Ch Inv 2021 Rect Oct
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 - 2021 Aprobare
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 - 2021 Rect Iulie
Anexa 1.8 Actiuni Legea 350 - 2021 Rect Iulie
Anexa 1.9 Cotizatii 2021 Aprobare
Anexa 1.9 Cotizatii 2021 Rectif Iulie
Anexa 1.9 Cotizatii 2021 Rectif Noi
Anexa 2.10 TVA Drumuri 2021 Aprobare
Anexa 2.10 TVA Drumuri 2021 Rect Septembrie 2021
Anexa Evenimente CJCPCTSM 2.7-3 Aprobare
Anexa Nr 1.1 Aprobare
Anexa Nr II Buget Local 2021 Rect Mai
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Mai 2021 Rectificare Mai 2021
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Noiembrie 2021
Anexa Sanatate Rect 1.7 Rect Septembrie 2021
Investitii Evid Pop 2.1-2buget 2021 Aprobare
Investitii Muzeu Titlu 71 2.6-2buget 2021 Aprobare
Investitii SPASI 2.9-2buget 2021 Aprobare
Lista Investitii Sp Negresti Initial Aprilie 2021 Aprobare
Lista Investitii Sp TBC Initial Aprilie 2021 Aprobare
Lista Investitii Spital SM 2.31 Initial Aprilie 2021 Aprobare
Lnvestitii C Traditie Buget 2021 Aprobare
Lnvestitii Filarmonica 2.2-2buget 2021 Aprobare

gradi1